Slovenské lesy a ich história. Lesnícke a drevárske múzeum predstavuje vzácne artefakty

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Lesy SR 150 rokov

Slovenké lesy a lesníci si v tomto roku pripomínajú 150. výročie osamostatnenia správy lesov spod správy baní. Pre lesy to bol historický zlom, ktorý znamenal koniec devastačnej ťažby dreva v prospech iných výrobných odvetví ako baníctvo či hutníctvo. Lesníci tak mohli naplno uplatniť svoje znalosti v starostlivosti o les. 

V Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene (LDM) je inštalovaná najnovšia výstava s názvom S dubovou ratolesťou na golieri. Prostredníctvom autentických zbierkových predmetov, listinného a obrazového materiálu nás oboznamuje s príčinami osamostatnenia, udalosťami a osobnosťami, ktoré sú spojené s históriou lesného hospodárstva na našom území.
„Šestnásteho januára 1871 vydalo uhorské ministerstvo financií dekrét, ktorým oddelilo lesníctvo od správy baní. Dejiny potvrdili správnosť tohto kroku a životaschopnosť lesníctva ako samostatného hospodárskeho odvetvia,“ pripomína vedúca LDM Veronika Horská Šebíková.

Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen

Vedeli ste, že…

Neprehliadnite:
Kôň – verný a spoľahlivý pomocník v nedostupných terénoch.
Štátne lesy využívajú kone v Bratislave

Drevo čoraz vzácnejší artikel

Aj napriek tomu, že technika pokročila, prácu v lese možno stále pokladať za život ohrozujúcu. Svedčia o tom aj ťažké či dokonca fatálne pracovné úrazy, ktoré sú, žiaľ, realitou aj v dnešnej dobe. Výstava prezrádza, v akých neľahkých podmienkach lesníci plnili celospoločenskú objednávku a dodávali drevo, ktoré všetci potrebujeme. Mali zároveň zásadný podiel na ochrane lesov. Boli prvými iniciátormi ochrany pralesov a dlhodobo zabezpečovali a zabezpečujú rast lesnatosti nášho územia.

Unikátna výstava

Na výstave zaujme dobový pracovný odev, veľmi cenná je pobočná zbraň patriaca Jozefovi Dekretovi Matejovie či uniforma so šabľou patriaca študentovi Banskej a lesníckej akadémie na prelome 19. a 20. storočia.
„Prácu lesníkov dokumentuje staré lesnícke náradie, prístroje aj priamo v horehronských lesoch nájdený žľab dlhý vyše sedem a pol metra, o ktorom dendrochronologická analýza prezradila, že bol zhotovený okolo roku 1887 z jedľového dreva. Vytesali a využívali ho drevorubači na plavenie vyťaženého dreva,“ dopĺňa autorka výstav Tatiana Figurová.

Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen, leikon, enviro, lesy

Vzácne dokumenty o ochrane lesov

Slovenské lesy 150 rokov ochrany prírodného dedičstva 

Štátny podnik si toto výročie pripomína v priebehu celého roka 2021 rôznymi aktivitami. Na budovách lesných správ a odštepných závodov bolo v tomto roku osadené logo 150. výročia osamostatnenia lesníctva, v budove Generálneho riaditeľstva bol obnovený panel Josefa Opletala, vydaná bola poštová známka s motívmi vodného žľabu a spracovania dreva s pomocou koňa. Ide o norika muránskeho typu, ktorého chovu sa štátny podnik venuje už 70 rokov. Zabezpečenie rovnováhy medzi ochranou lesa a napĺňaním potrieb spoločnosti, pokiaľ ide o produkciu dreva, bolo – a stále je – najväčšou úlohou uplynulých 150 rokov samostatného lesníctva. Na výstave nechýbajú historické lesnícke mapy, podobizne osobností či historické fotografie s lesníckou tematikou.

150 rokov, Lenícke a drevárske múzeum Zvolen, lexikon, enviro

O atraktívne exponáty nie je núdza

Súčasťou výstavy je aj výrez z dvestoročného topoľa s priemerom cca 3 metre, ktorý rástol v historickom mestskom parku v Strážskom. Výrez je vystavený v záhrade LDM vo Zvolene. Zaujímavý prierez históriou slovenského lesníctva si môžete pozrieť vo Zvolene do konca tohto roka.
Text a foto: Marína Debnárová, Lesy SR a archív pixabay
150 rokov Lesy SR

Viac na: www.lesy.sk