Kôň – verný a spoľahlivý pomocník v nedostupných terénoch. Štátne lesy využívajú kone v Bratislave

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Kone a Lesy SR

Kôň bol odjakživa človekom využívaný v poľnohospodárstve a lesníctve a dlhodobo lesníctvo ovplyvňoval. Význam týchto ušľachtilých a húževnatých pomocníkov človeka sa nestráca ani v dobe moderných technológií a mechanizmov. Koníky si dokážu i naďalej so cťou obhajíť svoju nezastupiteľnosť najmä v ťažšie dostupných terénoch. Platí to aj napríklad na území hlavného mesta SR. Štátny podnik LESY SR tu začal totiž využívať na sústreďovanie dreva práve kone.

Na území Lesnej správy Bratislava plánujú LESY SR, š. p., v mesiacoch júl – september 2021, v lokalite Devínska Kobyla v okolí lúky Kráľova Hora nad Dlhými dielmi, vykonať výchovné a obnovné zásahy za vhodných klimatických podmienok a plne v súlade s Dohodou s hlavným mestom Bratislava. Znamená to, že v porastoch použijú štátne lesy šetrné metódy približovania dreva kombinovanou technológiou kôň – traktor. Ide o výchovné ťažby a obnovné ťažby formou jednotlivého účelového výberu zamerané prioritne na odstraňovanie nebezpečných, poškodených, suchých a nekvalitných stromov a stromov brániacich v raste zdravým a stabilným stromom. Po odvezení drevnej hmoty budú odvozné miesta upratané.

Neprehliadnite:
Milión stromov pre Slovensko! Verejnosť prispieva k obnove lesov a zvyšovaniu ekologickej stability

Aj v lese musí byť poriadok

„Z dôvodu pohybu lesných mechanizmov a odvozných áut je potebné upozorniť návštevníkov tejto lokality, aby dbali na vlastnú bezpečnosť, riadili sa pokynmi lesného personálu a nevchádzali na odvozné miesta a do porastov, kde sa vykonávajú zásahy. Tieto miesta sú označené tabuľami upozorňujúcimi na vykonávané činnosti. Rovnako je nebezpečné vstupovať na uskladnenú drevnú hmotu, keďže hrozí nebezpečenstvo pohybu kmeňov, ktoré môžu spôsobiť poškodenie zdravia,“ upozorňuje vedúci lesnej správy Bratislava Martin Knurovský.
LESY SR, š. p., napĺňajú dohodu medzi mestom Bratislava a štátnym podnikom o uplatňovaní princípov trvalo udržateľného hospodárenia a rozvoja s cieľom zachovania biologickej rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov v lesnom prostredí.

Kone a lesy, Slovensko, enviro, kultúra, história

Nenahraditeľný lesný pomocník v práci

Múdrosť starých furmanov

„V rámci výchovných ťažieb sa snažíme nasadiť animálnu silu (kone), pomocou ktorých vieme odstrániť negatívny vplyv ťažkej techniky na lesnú pôdu. Zároveň však dosiahnuť optimálnu porastovú štruktúru a stabilitu porastov postupmi prírode blízkeho hospodárenia. Kôň sa stal istým symbolom lesníckej práce a činnosti, čo potvrdzuje aj naše národné plemeno Norik Muránskeho typu. Teší nás, že po dlhej dobe sa tento tradičný spôsob približovania dreva opäť vracia do bratislavských lesov,“ konštatuje riaditeľ výrobno-technického úseku Ján Schürger.
Kone mali v minulosti dlhodobo dominantné postavenie pri sústreďovaní dreva. Z terénu sa však z rôznych dôvodov pomaly vytrácajú a furmanov je na Slovensku málo. Aj preto si táto téma zasluhuje zvýšenú a zaslúženú pozornosť.

Foto: Marína Debnárová, archív LESY SR