Milión stromov pre Slovensko! Verejnosť prispieva k obnove lesov a zvyšovaniu ekologickej stability


4352   -   4
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Štátna ochrana prírody spúšťa Program ochrany prírody

Ústrednou myšlienkou projektu Milión stromov pre Slovensko je podpora biodiverzity, obnova lesov a zvyšovanie ekologickej stability lesa v spolupráci s verejnosťou. Partnermi projektu sú Lesy SR, š.p., OZ Moje Slovensko a Program pre vzájomné uznávanie certifikácie lesov Slovensko (PEFC). Ide o nultý ročník projektu a jeho symbolickým otvorením bola výsadba ovocných drevín, ktoré sú typické pre bielokarpatskú kopaničiarsku oblasť.

Organizátori vysadili ďalšie dreviny v okolí poľovníckeho kaštieľa Antonstál. Následne sa vysadia lesné dreviny v rámci celého Slovenska a na lesných pozemkoch štátneho podniku v porastoch, ktoré to potrebujú. Výsadby sú naplánované na jar a na jeseň. Udržateľnosť projektu je minimálne do času, kým nebude vysadený strom s poradovým číslom milión. Myšlienka takto bude žiť kontinuálne niekoľko rokov. Verejnosť sa na výsadby môže registrovať na stránke www.mojles.sk

Milión stromov pre Slovensko, Lesy SR

Lesy SR majú každoročne svoj plán výsadby. Vlani to bolo 16 miliónov kusov sadeníc. Projekt Milión stromov pre Slovensko zapadá do rámca plánovaného objemu výsadby. „Tento projekt považujeme za veľmi prospešný, pretože nám ukazuje, aké významné je mať druhovo pestré lesné porasty pri zmene klímy, ktorá je aktuálna aj na Slovensku,“ povedal generálny riaditeľ Lesov SR Tomáš Čuka.

Milión stromov pre Slovensko, Lesy SR

Neprehliadnite:
Naša matka Zem je boľavá a plače. Vieme jej však pomôcť.
Vypočítaj si aj ty svoju uhlíkovú stopu!

Moje Slovensko – naše Slovensko

Platforma OZ Moje Slovensko sa rozhodla spájať laickú verejnosť s odborníkmi cez tento projekt. Ako zdôrazňuje predseda občianskeho združenia Michal Hlabuk: „Vzdelávanie spoločnosti v tejto oblasti je veľmi dôležitá úloha. No nie je to len o tom, že vysadíme stromček a myslíme si, že sme pomohli prírode. Každá pomoc lesu vysádzaním má svoje pravidlá. Preto sme sa rozhodli verejnosti umožniť koordinovane vysádzať stromčeky tým správnym spôsobom s cieľom vysadiť milión stromov pre Slovensko.“
Ako dodáva predseda PEFC Slovensko František Štulajter, je potrebné neustále upozorňovať aj na význam lesov pre viazanie CO2: „Zelené lesy sú pre trvalo udržateľný svet dôležitý faktor pri riešení klimatických zmien. Budeme radi, keď aj  pomocou tohto projektu presvedčíme verejnosť, že lesníctvo nie je len „priemysel“ výroby dreva, no predovšetkým „priemysel“ udržania a zlepšovania stavu lesov, poskytujúcich všetky človekom žiadané služby a produkty.“

Milión stromov pre Slovensko, Lesy SR

Obnova lesov má na Slovensku nezastupiteľné miesto

Príroda je silný nástroj obnovy lesov, no v mnohých prípadoch ani jej pôsobenie nestačí. Zalesňovaním lesných plôch výrazne pomáhame obnove potenciálu lesov za výrazného skrátenia tohto procesu. Zároveň sa aktívne napomáha drevinám, pre ktoré prírodné podmienky v súčasnosti nie sú príliš naklonené. Cieľom je tiež upozorniť na mimoprodukčné funkcie lesa, ktorých bonusy využívame všetci. Ide napríklad o rekreačnú funkciu. Veď mikroklíma v lesoch nám vytvára príjemné prostredie pre oddych a šport. Les je domovom mnohých druhov rastlín a živočíchov, les čistí vzduch od prachu, zachytáva oxid uhličitý, zadržiava vodu, v zime sneh na lavínových svahoch. Je to aj vďaka lesníkom, ktorí les obnovujú už stáročia a chránia tak pôdu voči erózii, znižujú teplotu a zvyšujú vlhkosť.

Zdroj – text a foto: Mgr. Marína Debnárová, Lesy SR, š. p.
Medzititulky a úvodné foto: redakcia

Viac na: www.lesy.sk