Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel! Odkaz M. R. Štefánika súčasníkom je vždy veľkou výzvou


10254   -   5
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Odkaz M. R. Štefánika súčasníkom je veľkou výzvou

Po celom Slovensku – od rodných Košarísk, Brezovej pod Bradlom, Ivanke pri Dunaji, Bratislave, Komárne, Brezne, Košiciach, … si pripomíname 140. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika. Slováka, ktorý sa zapísal do histórie národa najvýraznejšie. Svojimi činmi zatienil iných vtedajších politikov, dosiahol cieľ a dotkol sa hviezd. Až sa stal jednou z nich!

Mohyla M. R. Štefánika

Po rokoch zanedbávania pamiatok a pamätných miest na najväčšieho Slováka sa štát spamätal a pri tejto významnej udalosti boli vyčlenené finančné prostriedky – okrem iných pamiatok – aj na rozsiahlu údržbu areálu Mohyly na Bradle. Hoci sa po roku 1989 všetky vlády SR hrdo hlásia k odkazu generála M. R. Štefánika, starostlivosť o areál dlhé roky zostával na pleciach okolitých samospráv. No okrúhle výročia sú dostatočným námetom na dôstojné pripomenutie života, diela a najmä odkazu nášho velikána.

Zaujímavé:
Trenčiansky kraj – pilotná bezbariérová destinácia

Muzeum Stefanika v Kosariskach

Náš Milan Rastislav

Narodil sa 21. júla 1880 v Košariskách ako šiesty syn z 12 detí tamojšieho evanjelického farára Pavla Štefánika. Rodičovská starostlivosť a prostredie, v ktorom Milanko vyrastal, mu vštepili neobyčajne pevné citové základy národného povedomia. Stredoškolské štúdiá absolvoval na evanjelických lýceách v Bratislave, Šoproni a Sarvaši. Roky 1898 – 1904 s polročným prechodným pobytom v švajčiarskom Zürichu prežil Štefánik v Prahe. Tu dva roky študoval na technike stavebné inžinierstvo a od roku 1900 matematiku a astronómiu na Karlovej univerzite. Pôsobil v akademickom spolku slovenskej mládeže Detvan. Po slávnostnej promócii 12. októbra 1904 v aule Karolína zamieril do Francúzska.

Košariská

Život diplomata v skratke

Od roku 1905 pôsobil s vedecko-diplomatickým poslaním v Ekvádore a od roku 1914 v Marakéši v Maroku. Zásluhou svojej zberateľskej vášne a cieľavedomým úsilím o získanie najhodnotnejších predmetov vytvoril zbierku tzv. exotickej etnografie.

Nazrieť do najosobnejšieho života M.R.Š. nám umožňujú dochované fotografie z interiéru jeho parížskeho bytu na Rue Leclerk 6. Večnými svedkami jeho života sú predmety, dnes už relikvie jeho osobnej potreby. Dokumentujú život na istej spoločenskej úrovni. A pre zaujímavosť napríklad aj nevšednú zbierku iluzionistických rekvizít, ktorá je dokladom trochu excentrickej záľuby veľkého milovníka života a všetkých jeho darov a čarov.

Ďalšiu kariéru vedca a diplomata prerušilo vypuknutie prvej svetovej vojny. V auguste 1914 bol menovaný za rytiera Radu čestnej légie. Napriek podlomenému zdravotnému stavu sa prihlásil do Francúzskej armády a po absolvovaní leteckého výcviku bojoval v hodnosti podporučíka v rámci stíhacej leteckej skupiny MF-54 na západnom fronte.

Dňa 4. mája 2019 sme si pripomenuli 100 rokov od tragickej smrti najvýznamnejších osobností slovenských dejín a 21. júla 2020 uplynulo 140 rokov od narodenia nášho Milana Rastislava Štefánika.

Foto: Obec Košariská
Titulná foto zdroj: Facebook