Trenčiansky kraj – pilotná bezbariérová destinácia


2805   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Pilotná Bezbariérová Destinácia V Trenčianskom Kraji

 

Webové sídlo KOCR www.trencinregion.sk už tri roky slúži ako hlavný informačný kanál. A turistom poskytuje cenné informácie o pobyte v trenčianskom regióne. Ročne tento turisticko-informačný portál navštívi viac ako 200 tisíc návštevníkov. Webový portál sa v tomto roku rozšíril o jedenásť audio nahrávok s faktami a zaujímavosťami o najatraktívnejších miestach v Trenčianskom kraji. Nechýba medzi nimi nahrávka s informáciami o Trenčianskom hrade, Bojnickom zámku, hrade Lednica, Považskom hrade, hradoch Uhrovec a Beckov, Čachtickom hrade a jeho podzemí. Mohyle Milana Rastislava Štefánika, Skalke nad Váhom či informácie o hviezdnej oblohe z Hvezdárne v Partizánskom.

Bojnický Zámok

Bojnický zámok

Pútavé zvukové nahrávky majú prioritne slúžiť zdravotne postihnutým osobám, ktoré sa kvôli hendikepu nemôžu dostať na vyhľadávané turistické lokality a prezrieť si prezentované expozície. Chceli sme vytvoriť produkt pre invalidných a inak zdravotne obmedzených ľud, aby sa v pohodlí domova mohli dozvedieť zaujímavé informácie o najkrajších miestach v našom kraji. Ozrejmila Eva Frývaldská, výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región. Ako ďalej uviedla, zvukové nahrávky boli vyhotovené s minimálnymi finančnými nákladmi, nakoľko texty o lokalitách nahovorila a nahrala zamestnankyňa KOCR Michaela Tišková.

Podľa prieskumu

organizácie je väčšina historických a kultúrnych pamiatok či iných turistických zariadení v Trenčianskom kraji neprístupná zdravotne ťažko postihnutým osobám. KOCR Trenčín región chce preto touto aktivitou vzbudiť pozornosť verejnosti. A  zároveň podnietiť správcov turistických zariadení k prispôsobeniu prehliadok aj pre zdravotne postihnuté osoby. Vďaka nadviazaniu spolupráce s občianskym združením (OZ) Bez bariéry plánuje KOCR Trenčín región vyvíjať systematické kroky k odstraňovaniu bariér v turistických lokalitách.

Hrad Uhrovec

Hrad Uhrovec

Každá bariéra je v podstate zámok pre imobilných a hendikepovaných, ktorí nemajú, obrazne povedané, prístupový kľúč k našim pamiatkam, mestám, kultúrnym domom, športoviskám, hotelom, ale aj verejným priestranstvám, úradom a pod.

Trenčiansky Hrad

Trenčiansky Hrad

Trenčiansky kraj je zaujímavou turistickou destináciou a Slovensko aj tento región si zaslúžia, aby ho videli aj zdravotne postihnutí návštevníci z Česka a ďalších krajín. Preto ho musíme spoločne postupne odomykať, aj keď základná bariéra je neraz inde. Nachádza sa v hlavách kompetentných, ktorí majú možnosť a silu prostredie zmeniť…Vitaj Trenčiansky kraj… si prvý, kto sa odomyká.“ vyjadril potešenie Petr Kučera, predseda OZ Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram.

Titulná foto: Pixabay
www.trencinregion.sk