Keramické dedičstvo nájdete v Galérii Ignáca Bizmayera a Múzeu slovenskej keramickej plastiky v Modre

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Múzeum slovenskej keramickej plastiky

Mesto Modra, známe výnimočnou modranskou keramikou, má aj Múzeum slovenskej keramickej plastiky, ktoré určite stojí za návštevu. Predstavuje trvalý priestor na prezentáciu jedinečnej remeselnej tradície Slovenska. V jeho susedstve je umiestnená aj Galéria Ignáca Bizmayera, známeho modranského keramikára a sochára.

Múzeum slovenskej keramickej plastiky

v Modre sa nachádza v malebnom uzatvorenom zákutí v tesnej blízkosti hradieb mestského opevnenia zo 17. storočia. Dvorovou časťou je zároveň spojené so severnou baštou, v ktorej je umiestnená Galéria Ignáca Bizmayera.

Múzeum slovenskej keramickej plastiky

Múzeum bolo vybudované v roku 2013 vďaka prostriedkom EÚ v rámci slovensko-rakúskeho projektu TRA-KER. Úvodná výstava niesla názov Keramické dedičstvo – západoslovenská fajansa z Rakúskeho národopisného múzea. Výstupom projektu bola výstava S citom v rukách – súčasní hrnčiari v Burgenlande a Bratislavskom kraji.

Múzeum slovenskej keramickej plastiky

Stála expozícia Z dejín modranskej keramiky bola v Múzeu slovenskej keramickej plastiky otvorená 20. mája 2017. Zachytáva tradičné mestské remeslo od obdobia prvých písomných prameňov. Všíma si keramické tradície, život v hrnčiarskom cechu a výrobky, ktoré v dielňach vyrábali hrnčiari a džbankári. Okrem hrnčiarstva a džbankárstva vznikala popri tradičnom keramickom sortimente aj bohatá figurálna tvorba, ktorá je v expozícii prezentovaná samostatne.

Galéria Ignáca Bizmayera

Galéria Ignáca Bizmayera

v modranskej rotundovej bašte obsahuje dielo vzácnej slovenskej legendy – majstra keramikára Ignáca Bizmayera, národného umelca a držiteľa štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti výtvarného umenia a figurálnej tvorby. Ignác Bizmayer (20. apríl 1922, Košolná) vyrastal na habánskom dvore v obci Košolná, vyučil sa v Keramickej škole v Modre, pôsobil ako majster v Slovenskej ľudovej majolike a od roku 1957 sa začal venovať v Modre vlastnej keramickej tvorbe.

Vo svojom diele sa sústredil na figurálnu tvorbu, keramickú plastiku, úžitkovú dekoratívnu keramiku. Vychádza z ľudového umenia, obnovuje habánsku keramickú tradíciu. V jeho tvorbe možno vidieť život, prácu, zvyky, obrady slovenského ľudu najmä v okolí Modry. Stvárnil postavy muzikantov, remeselníkov, svätcov, vinohradníkov,či tanečníkov.

www.snm.sk
www.modra.sk