Slanický ostrov umenia a Festival súčasného vizuálneho umenia: Matúš Lányi / Pamäť miesta

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Pamäť miesta Slanický ostrov umenia

Pamäť miesta na Slanickom ostrove umenia v rámci novovytvoreného formátu Festivalu súčasného vizuálneho umenia vystavuje na prelome augusta a septembra slovenský umelec Matúš Lányi. Otvorenie festivalu je naplánované na dnešnú nedeľu 27. 8. o 11.15 hod. pred slanickým kostolom Povýšenia sv. Kríža. Inštaláciu bude možné vidieť minimálne do 3. septembra 2023.

Matúš Lányi a jeho sakralizované témy

Súčasný výtvarný umelec Matúš Lányi (*1981) sa vo svojej tvorbe venuje postkonceptuálnej transformácii spoločensky sakralizovaných tém, nielen v náboženskom zmysle slova, do vizuálneho jazyka aktívne čerpajúceho z aktuálneho každodenného života. Tvorí inštalácie, novomediálne diela, ako aj klasickú maľbu. Umelec je známy aj vďaka site-specific inštaláciám pôdorysov sakrálnych objektov vkladaných do športových ihrísk, čím dosiahol prepojenie dvoch protipólnych svetov. Jeho tvorba je často spoločensky angažovaná, napr. na festivale Pohoda v Trenčíne v roku 2022 vytvoril pôdorysy víl známych slovenských osobností, prípadne na Spišskom hrade v tom istom roku realizoval obrys luxusnej jachty, ktorá údajne patrila prezidentovi Ruskej federácie.

Neprehliadnite:

Svetový deň, hrania, Modrý kameň
Rozlúčka s prázdninami ako sa patrí!
A kde inde ako na rozprávkovom mieste a v spoločnosti hračiek…

Pamäť miesta

Intervencia Matúša Lányiho na Slanickom ostrove umenia priamo odkazuje na trojicu zaniknutých architektúr, ktoré padli za obeť výstavbe Oravskej priehrady. Ide o kostoly v Ústí nad Oravou, Osade a školu z Oravských Hámrov. Spodobenie pôdorysov objektov v mierke 1:1 má niekoľko významových rovín. Okrem reprezentácie samotných, dnes už neexistujúcich budov, nepriamo kontextuálne odkazuje na ťažko uchopiteľnú hranicu medzi zásadnými existencionálnymi protipólmi, akými sú bytie a nebytie. Dielo prezentuje vizuálny kontrast medzi stojacou trojrozmernou architektúrou bývalého slanického kostola, ktorý „prežil“ výstavbu priehrady a efemérnymi pôdorysmi budov, ktoré to šťastie nemali.

Slanický ostrov umenia, Oravská galéria, lexikon.sk

Ako vznikol výber objektov?

Výber pôdorysov objektov podliehal, okrem určitých výtvarných aspektov, snahe zastúpiť trojicu zatopených obcí ich dominantami, v ktorých sa koncentroval spoločenský život miestnych komunít. V rámci kompozície inštalácie štvrtú zatopenú dedinu Slanicu reprezentuje urbanizmus samotného ostrova, ktorý dielo obklopuje. Výstavba Oravskej priehrady, ktorej 70. výročie si tento rok pripomíname, mala aj svoju druhú tvár a tou je tvár deštrukcie, zániku, diskontinuity. Za obeť hospodárskeho progresu padlo množstvo architektonických a umeleckých diel, rôznych foriem kultúrneho dedičstva, špecifické prírodné prostredie. V neposlednom rade zasiahla do tisícov ľudských osudov.

Ako sa k nám dostanete?

Slanický ostrov umenia
Pamäť národa autora Matúša Lányiho v rámci prvého ročníka Festivalu súčasného vizuálneho umenia od 27.8. do 3.9. 2023.

Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín
GPS: N49°12’25.64″ E19°17’48.25″
T
elefón: +421 43  586 3212    

Text: Michal Čajka, Oravská galéria v Dolnom Kubíne