Múzeum SNP a celoštátne oslavy 79. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Výročie SNP

Múzeum SNP v Banskej Bystrici pripravuje celoštátne oslavy Slovenského národného povstania už viac ako 15 rokov v zmysle svojej marketingovej koncepcie otvoreného múzea, ale najmä z úcty k národným dejinám. Na základe množstva atraktívnych sprievodných programov, aktívnej spolupráce mladej generácie, sa Múzeu SNP podarila zásadná zmena vnímania štátneho sviatku u domácej i zahraničnej verejnosti.

Dôkazom toho je zahraničná účasť zástupcov diplomatických misií z viac ako 35 krajín sveta. Prevyšuje účasť jednotlivých národov a národností v Slovenskom národnom povstaní. Tohtoročné oslavy výročia SNP budú venované v prvom rade širokej verejnosti – všetkým občanom, ktorí chcú vzdať úctu hrdinom národnooslobodzovacieho boja. Múzeum SNP a Ministerstvo obrany SR s týmto cieľom pristúpili k zmenám v organizácii podujatia. 29. augusta 2023 bude areál Múzea SNP v Banskej Bystrici prístupný pre širokú verejnosť po celý deň od 10. h.

Zásah proti záškodníkom v Národnom dome. Banská Bystrica, september 1944.

Program 29. augusta 2023

Program Osláv 79. výročia Slovenského národného povstania začne 29. augusta 2023 o 10. h. kladením vencov v pietnej sieni Pamätníka SNP. Tradičná pietna spomienka, vrátane položenia vencov najvyšších štátnych a vládnych predstaviteľov, sa uskutoční v komornejšej podobe ešte pred oficiálnym začiatkom osláv.

… a sprievodné aktivity

Po skončení kladenia vencov Múzeum SNP na hlavnom pódiu predstaví kompletný program celého dňa. Približne o 11. h. sa začne kultúrny program zložený z rôznych hudobných žánrov a ďalších sprievodných aktivít. Atraktívny zoskok vojenských výsadkárov odštartuje vystúpenie folklórneho súboru Marína zo Zvolena. Nasledovať bude vystúpenie kapely ČENDEŠ a Petra Lipu s kapelou. V podvečerných hodinách vystúpi v Záhrade Chavivy Reick Katarína Koščová s klavírnym sprievodom Daniela Špinera. Tohtoročné oslavy výročia SNP ukončí na hlavnej tribúne slávnostný koncert Štátnej opery v Banskej Bystrici. Koncert bude spojený s odovzdaním Ceny Múzea SNP pre rok 2023.    

Neprehliadnite:

skanzeny na Slovensku, lexikon.sk
Navštívili ste už najznámejšie skanzeny na Slovensku?
Ide o vzácny dôkaz identity nášho národa a kultúry

Ďalšie atrakcie – ďalší magnet pre návštevníkov

Medzi ďalšie sprievodné aktivity patrí prezentácia Ozbrojených síl (OS) Slovenskej republiky formou statických a dynamických ukážok. Okrem aktivít OS SR, areál Pamätníka SNP ponúkne návštevníkom aj prezentáciu aktivít Vojenského historického ústavu a športového vojenského klubu Dukla Banská Bystrica. Ďalšou zaujímavosťou nesporne bude dobový vojenský tábor. Alebo napríklad prezentácie klubov vojenskej histórie v areáli Pamätníka SNP, v priestore Skanzenu ťažkej bojovej techniky. V netradičnom prostredí partizánskej zemľanky môžu návštevníci použiť dotykový samoobslužný terminál. Tento informačný kiosk priblíži návštevníkom históriu partizánskych bunkrov. Zároveň ponúkne možnosť vytvoriť si vlastný vojenský preukaz, ktorý môžu e-mailom poslať svojim priateľom a blízkym. Rodiny s deťmi zaujme modelármi vybudovaná dioráma s prezentáciou diaľkovo riadených modelov, ako aj športové aktivity klubu Dracula Gym. Prezentovať sa budú aj dravce zo sokoliarskej skupiny Biatec.

Múzeum SNP

Ulica vedúca od malej železničnej stanice cez most ponad Hron k námestiu v prvých dňoch SNP. Vpravo budova Národný dom. Banská Bystrica, september 1944.

Kedy a kde?

Múzeum SNP bude pre návštevníkov otvorené bezplatne v čase od 10. do 18. hod. Okrem svojej expozície priblíži návštevníkom aj svoju činnosť prostredníctvom ukážok prác konzervátorov a kurátorov. 
Vstup na všetky aktivity je bezplatný.

Múzeum SNP

Užitočné rady pre účastníkov osláv

Počas dní 28. – 29. augusta 2023 sa budú obmedzenia týkať ulíc: Kapitulská, Švantnerova, Cikkerova, Kuzmányho a Národná. Zároveň žiadame o rešpektovanie pokynov mestskej a štátnej polície, ako aj zákazu parkovania na uvedených uliciach. Z dôvodu uzatvorenia vybraných ulíc, bude možné dostať sa na Námestie SNP len cez Švantnerovu a Národnú ulicu. V priestoroch Múzea prosíme o dodržiavanie pokynov organizátorov, Vojenskej polície a ďalších usporiadateľov.

Text: Múzem SNP
Medztitulky: redakcia
Foto: Anton Ivan Székely, Archív Múzea SNP,
úvodná fotografia: Maskovaný pancierový vlak Hurban (veliteľ kpt. Martin Ďuriš Rubanský), Čremošné, október 1944.

 Viac informácií o programe, zmenách a aktuálnych novinkách Osláv 79. výročia SNP nájdete na stránke www.muzeumsnp.sk a sociálnych sieťach Múzea SNP.