ZNAMENIA ponúka Kata Kissoczy a ZRKADLENIE Pavol Kráľ – slovenskí umelci v Galérii Danubiana

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Znamenia

Vo výstavných priestoroch Galérie Danubiana sa predstavujú sochárske objekty – presnejšie ZNAMENIA – Katy Kissoczyovej. Ide o symbolické znamenia súčasného obdobia z ostatných desiatich rokov. Názov ďalšej súbežnej výstavy vychádza z nového cyklu ZRKADLENIE. Inšpirované je ženou, ktorá vždy bola neoddeliteľnou súčasťou Kráľovej tvorby. Tak ako krajina, hudobné motívy či umelecké chápanie obrovského vesmírneho nekonečna.

Sochárske ZNAMENIA

Od osemdesiatych rokov minulého storočia patrila Kata Kissoczyová k výraznej mladej generácii, ktorá okamžite nadviazala na tvorbu európskej Transavantgardy a Neue Wilde. Predovšetkým v rokoch 1985 až 1987 sa stali pre ňu typickými rôzne podoby skladačiek – puzzle, ktorými upútala aj zahraničných galeristov. Neskôr prešla k inému charakteru výtvarnej práce. Vyjadrovala ním svoj vtip a humornú stránku v originálnych skladbách figurálnych fragmentov. Reliéfnosť, priestorová trojrozmernosť dotvorených kovových odpadov v nich zostala po celé jej vývinové obdobie.

znamenia

Netradičné konštrukcie

Pôvodne v roku 2010 na svojej výstave RestArt po skladbách objektov a prostredí z dreva, objavila pre seba čaro a krásu odrezkov z kovových platní s pozoruhodnými technickými ornamentmi vzniknutými po laserovom rezaní. Zváraním a tvarovaním začala vytvárať ich netradičné skladby z geometrizujúcich a figuratívnych prvkov. Konštruktívne spojenie väčšinou nájdených tvarových modulov je premenlivé, no konfrontácia pohybu a statiky sa objavuje najmä pri mobilných hlavách a rozmanitých variabilných priestorových objektoch. Kovový objekt s tvarom hlavy, výrazným okom, vloženým sklom alebo iným nájdeným predmetom sa pred nami mení podľa pôsobenia svetla s farbou, vtedy sa kovový objekt stáva dynamickým a hravým.

Hra svetla

Svetlo, prirodzené či umelé, v spojení s virtuálnym, mechanickým či motorickým pohybom nadobúda originálne priestorové väzby. Vizuálne – kinetické a svetelno-kinetické, ktorých takmer scénické pôsobenie často vytváralo pred našimi očami novú krásu, no najmä tieňohru zloženú zo zváraných kovových pásov, ornamentov a platní. V tajomnom priestore a čase Katy Kissoczyovej, no zároveň aj v našom vnútornom a vonkajšom svete.

Danubiana

O živote umelkyne…

Kata Kissoczy je sochárka, scénografka a dizajnérka; narodila sa 2. januára 1956 v Prešove. V rokoch 1974 – 1980 absolvovala štúdium na Divadelnej akadémii múzických umení v Prahe, odbor divadelná scénografia. V rokoch 1987 – 2000 ju formoval študijný pobyt v Holandsku a New Yorku. Spolupracovala s filmovými ateliérmi v pražskom Barrandove, pôsobila ako scénografka v divadle HADI v Brne a Prostějove. V roku 1980 založila alternatívny priestor Dolinecká Praha, kde organizovala so Slovenskou novou vlnou fotografie výstavy, divadlo a koncerty. Od 1996 má vlastnú galériu Art Puzzle v Prahe. V r. 2008 založila Ateliér EM v Bratislave, Hommage á Erna Masarovičová, organizuje medzinárodné výtvarné sympóziá SEM 1 – 15. Od r. 2013 vedie Galériu Záhrada – open air sochárska expozícia. V r.1986 získala Čestné uznanie WCC v Bratislave, v r. 1995 získala v Mníchove Bavorskú štátnu cenu za dizajn. Striedavo žije v Bratislave a v Prahe.

Neprehliadnite:

Deti potrebujú
Deti potrebujú inšpiratívne podnety na kreativitu. Námety pre rodičov proti nude a nečinnosti detí


ZRKADLENIE Kráľovej tvorby

Pavol Kráľ ako maliar, grafik a autor odborných článkov i publikácií patrí k výrazným zástupcom svojej generácie. Výstava v priestoroch Galérie Danubiana predstavuje maliarske diela z rokov 1995 – 2023. Názov výstavy vychádza z nového cyklu ZRKADLENIE (2023), inšpirovaného ženou, ktorá vždy bola neoddeliteľnou súčasťou Kráľovej tvorby. Tak ako krajina, hudobné motívy či umelecké chápanie obrovského vesmírneho nekonečna. V mnohých maliarskych dielach interpretuje svoj umelecký časopriestor na pomedzí výtvarného umenia a literatúry. Objavujeme to napríklad v prácach inšpirovaných japonskou poéziou básnika Macua Bašóa zo 17. storočia. V Kráľových dielach (Mliečna dráha Tvojich vlasov, Záblesk v žltej dimenzii, či Super nová SUPERNOVA) zase vnímame „štvrtý rozmer“, ktorý sa dostáva do obrazovej plochy ako bezprostredný pohyb. Pohyb, symbolizovaný maliarskym gestom vyjadrujúcim ideu kauzality rastu a ideál tajomnej energie. Starodávny význam zrkadlenia vychádza z domnienky, že medzi odrazom a jeho predlohou jestvuje magický vzťah.

Kráľ Zrkadlenie

Je to tak aj v novom cykle ZRKADLENIE?

Tvary žien sa zrkadlia v čase a priestore, kontrastujú s geometrickými prvkami a feériou farieb expresívneho maliarskeho rukopisu. Neutrálny biely obrazový priestor je konfrontáciou reality a ilúzie podporovanej premenou jemnej kresby, konfliktom lazúrnej a pastóznej farby, hravosťou lesklých a matných tónov. Rozmanité polohy ženského tela odzrkadľujú a odrážajú dušu alebo životnú silu? Zrkadlenie vždy umožňuje pohľad na akýsi „protisvet“. Je zmyslom týchto zrkadliacich sa žien sebapoznanie alebo rozkoš z vlastného obrazu? Je isté, že zrkadlenie prináša niečo mimo nás, pretože v zrkadle aj my sami sme mimo seba. Hravou umeleckou interpretáciou motívu zrkadlenia P. Kráľ symbolizuje protiklady, prelínanie reality a odrazu, nový svet.

Pavol Kráľ Znamenia

O živote umelca…

Pavol Kráľ sa narodil 7. septembra 1953 v Žiline. V r. 1973 – 1979 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. O. Dubaya. V r. 2008 – 2023 vyvíjal intenzívne medzinárodné aktivity. Spomeňme funkciu tajomníka a prezidenta výkonného výboru európsko-severoamerickej asociácie (International Association of Art Europe), koordinátor a viceprezident celosvetovej organizácie umelcov (IAA/AIAP, partner UNESCO), viceprezident Európskej koalície pre kultúrnu diverzitu v Bruseli. V r. 2015 bol v Paríži zvolený za člena Medzivládneho výboru UNESCO. Pôsobí ako rečník na odborných podujatiach v EÚ i  mimo Európy a 18 rokov vo vedení Slovenskej výtvarnej únie (15 rokov predsedom). V r. 2011 – 2023 pôsobí ako predseda Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu. Je spolutvorcom legislatívy pre kultúru, člen poradných orgánov vlády, Ministerstva kultúry SR. Člen Vedeckej a umeleckej rady VŠMU. Žije v Bratislave, venuje sa maľbe, kresbe a grafike.

Počas štátneho sviatku 15. septembra bude Múzeum otvorené v štandardnej dobe od 10. do 18. hod.

Kurátorka výstavy: Dagmar Kudoláni Srnenská

Ako sa k nám dostanete?

Automobil: GPS: N 48.029444 ˚E 017.224444˚
Bratislava centrum > Petržalka, Panónska cesta (alebo Dolnozemská cesta) > Rusovce > smer Dobrohošť
Autobus: linka č. 90, od Nového SND do Danubiany každú hodinu.
Podrobnosti nájdete v cestovnom poriadku.

Text: Galéria Danubiana
Medzititulky: redakcia
Foto: Galéria Danubiana

logo Danubiana

 

 

 

 

Viac na: www.danubiana.sk