Wolfgang Hollegha: Telesné bytie precítite v maľbách piatich dekád na výstave v Galérii Danubiana

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Telesné bytie, Hollega

Telesné bytie Wolfganga Holleghu charakterizujú jeho úlomky a zdrapy a košíky a konáre a vetvičky a korene a ešte staré hračky a iné takéto veci. Všetky tvoria repertoár, ktorý umelec používa ako zdroj svojej umeleckej tvorby. Začínajúc so siedmimi základnými farbami, autor dosahuje nekonečné množstvo odtieňov a priesvitov miešaním a riedením týchto farieb počas samotného aktu maľovania.

Videnie je pre Wolfganga Holleghu primárnym zdrojom procesu maľby. Zachytenie videného vo forme kresby je ďalší krok. Maliar zachytí videné vo veľkoformátovej kresbe predtým, ako vyjadrí „motív“. Vo veľkej miere je to gestické vyjadrenie, ktoré v tomto bode rozruší telo a vyprovokuje pohyb. Je jasné, že jeho videnie je v tejto chvíli ovplyvnené.

Telesné bytie, Hollegha

Abstrahované štruktúry

Abstrahujúca formácia vzniká v procese kresby v jeho ateliéri a tá sa začne kryštalizovať z formálnych vzťahov „motívu“. Malé objekty – zahrnuté do pojmu „motív“ – sú v procese kresby transformované, ich rozmery sú teraz monumentálne a prostredníctvom pohybu po papieri sú podané ako abstrahované štruktúry, avšak objekt sa stále dá rozoznať.

Telesné bytie, Hollegha

Ako objaviť zámer umeleckého prejavu

Holleghov zámer nie je vymazanie objektu, snaží sa ho preložiť do jazyka maľby. Nacvičil si vzorec pohybu, vyjadruje vnímanie použitím svojho tela a teraz môže pokračovať v aplikovaní farby na plátno ležiace na zemi vylievaním a kvapkaním. V procese maľby využíva pohyby, ktoré vzišli z kresby. Ku kresbe pristupuje ako k nástroju a nie nutne ako k samotnému výsledku. Umelec samozrejme zničí väčšinu z nich.

Neprehliadnite:

Farba
Miguel Ybáñez v Galérii Danubiana: farba, priestor, podivuhodná forma vecí a detailov nášho sveta

Telesné bytie je umenie obrazovo vyjadriť myšlienku

Len málo z nich prejde jeho prísnym posúdením a prežije ako obraz. Oslobodzuje objekt v obraze, premieňa ho na predmet subjektívnej štúdie videnia a vnímania. Pretože proces abstrakcie začína už v procese videnia, je zbytočné hľadať bod, od ktorého by dávalo zmysel hovoriť o abstrakcii. Je to o absorbovaní videného všetkými zmyslami vrátane našej schopnosti abstrahovať myšlienku a nakoniec ju obrazovo vyjadriť.

Telesné bytie

Ako sa k nám dostanete?

Automobil: GPS: N 48.029444 ˚E 017.224444˚
Bratislava centrum > Petržalka, Panónska cesta (alebo Dolnozemská cesta) > Rusovce > smer Dobrohošť
Autobus: linka č. 90, od Nového SND do Danubiany každú hodinu.
Podrobnosti nájdete v cestovnom poriadku.

Text: Günther Holler-Schuster
Medzititulky: redakcia
Foto: Galéria Danubiana

logo Danubiana

 

 

 

Viac na: www.danubiana.sk