Kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda ocenená certifikáciou Rady Európy. Vitaj, pútnik, na ceste poznania…

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Holubyho Chatka

Kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda je odkazom patrónov Európy pre súčanú Európu v podobe kultúrneho a duchovného dedičstva. Nedávno priznaný Certifikát Rady Európy je výsledkom dlhoročného úsilia viacerých partnerských organizácií, pôsobiacich aj na medzinárodnej úrovni. Bratislavský kraj v rámci tejto platformy zastupoval Slovenský dom CENTROPE. 

Novocertifikovaná Kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda má za cieľ zachovanie a šírenie odkazu vierozvestcov a ich žiakov. Certifikácia z 20. mája predstavuje dôležitý míľnik v úsilí vybudovať ďalšiu európsku cestu. Má byť atraktívna nielen pre veriacich, pútnikov, ale aj turistov a ľudí s hlbokým vzťahom k minulosti a vlastným koreňom. Projekt Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda obstál v silnej konkurencii 13 kandidátov a zaradil sa tak medzi také významné cesty ako je napr. Svätojakubská cesta, vedúca do Santiaga de Compostela v španielskej Galícii.  

Nitra, Bojna 2019, lexikon,Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

Historický výjav, Bojná

Púť za duchovnými a kultúrnymi koreňmi

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda vedie naprieč Európou a prechádza aj územím Bratislavského samosprávneho kraja, kde sa nachádza viacero zaujímavých pamätihodností z obdobia Veľkej Moravy. Dávna história je hmatateľná v lokalite Bratislavského hradu, kde jestvovalo opevnené slovanské hradisko s trojloďovou bazilikou už v 9. storočí. Replika zvyškov Veľkomoravskej baziliky – na hornej východnej terase areálu – znázorňuje románsku sakrálnu stavbu, ktorá patrila podľa rozmerov k najväčším doposiaľ známym veľkomoravským kostolom.

Neprehliadnite:
Celonárodná púť k patrónke Slovenska – Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína

Pár kilometrov od hlavného mesta leží obec Mariankavôbec najstaršie pútnické miesto na území niekdajšieho Uhorska. Na slávnu minulosť Marianky odkazuje množstvo drobných sakrálnych stavieb, ktorým dominuje Bazilika Narodenia Panny Márie z roku 1377. Klenotom Záhoria je aj Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch jedna z najstarších sakrálnych stavieb na našom území.

Kostol sv. Margity Antiochijskej, keikon, európka kultúrne cesta sv. Cyrila a Metoda

Kostol sv. Margity Antiochijskej, Kopčany

Pamiatok je požehnane…

Ďalší pútavý príbeh napísalo hradisko Neštich nad Sv. Jurom v malebných Malých Karpatoch. Priamo so sv. Cyrilom a Metodom sa však spája iná lokalita – obec Devín s rovnomenným hradom. Tu sa nachádzajú pozostatky veľkomoravského kostola z 2. pol. 9. storočia. Nálezy z veľkomoravského obdobia potvrdzujú kultúrno-duchovný aj politicko-strategický význam Devína. V okolí Farského kostola sv. Kríža z 13. st. bolo odkryté rozsiahle pohrebisko z čias Veľkej Moravy a nález náhrobného kameňa s bohatou symbolikou viedol k domnienkam, že práve tu je pochovaný sv. Metod.

devin, vyhlad, panorama, dunaj , európka kultúrne cesta sv. Cyrila a Metoda, lexikon

Devín – svedok a archivár histórie

Dedičstvo otcov, zachovaj nám…

Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda, ktoré cesta reflektuje, nie je len hmotné v podobe architektonických stavieb a sakrálnych objektov, ale aj duchovné, súvisiace so šírením viery, vzdelanosti a kultúry na našom území. Odkaz vierozvestcov si každoročne pripomíname aj v konkrétny deň – 5. júla na Sviatok sv. Cyrila a Metoda, s ktorým sú späté aj oslavy a podujatia v rôznych slovenských mestách. Púte, liturgické slávenia a odborné semináre pripomínajú, akú dôležitú rolu zohrali solúnski bratia v našich životoch. Popritom má však Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda uspokojovať potreby ľudí, ktorí sa na ňu vyberú celoročne a preto sú veľmi vítané všetky ďalšie obohacujúce sprievodné aktivity ako je budovanie 3D formátov, virtuálnej reality, služby audiosprievodcov, vydávanie brožúr k tematike, organizovanie skupinových, poznávacích hier a pod. 

Neprehliadnite:
Veľká inšpirácia pre milovníkov histórie a architektúry: Najstaršie fresky na Slovensku a v strednej Európe

Cieľ našej púte… aj neočakávané prekvapenia

Cieľom cesty je poznanie, pričom sa môžete, no nemusíte, držať nejakej konkrétnej línie – vytýčenej trasy. Jednotlivé body na trase môžu záujemcovia navštíviť podľa vlastných možností, individuálne aj skupinovo. Pre lepšie trasovanie a plánovanie, príp. len návštevu jedného konkrétneho miesta, pripravil Slovenský dom CENTROPE elektronického sprievodcu tejto kultúrnej cesty – storymapu, ktorú nájdete TU. Vďaka tomuto pomocníkovi, ktorý po stiahnutí funguje aj v mobile v online režime. Novocertifikovanú cestu zažijete či už ako turista, cyklista alebo sa rozhodnete využiť hromadnú či individuálnu dopravu. Niektoré miesta, ktoré sa na mape nachádzajú sú vybavené službami, iné čakajú v tichosti na vašu návštevu skryté v lone prírody.

Viac ako doposiaľ

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda umožňuje spoznať ďaleko viac ako iba pamiatky, spojené s pôsobením solúnskych bratov na našom území. Objavíte bohatú faunu a flóru, spoznáte historické pamiatky, viažúce sa na rôzne dejinné epochy, objavíte chute tradičnej kuchyne a špecifiká jednotlivých kútov nášho kraja.

Nitra na siedmich pahorkoch, aplikacia, Európska kultúrna cesta sv, Cyrila a Metoda

Moderné možností poznávania

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda a jej význam

Tvorcovia veria, že Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda vzbudí záujem o naše vlastné korene aj u mladých ľudí. Povzbudí pedagógov a kultúrnych pracovníkov, spojí sily v oblasti cestovného ruchu, turizmu, gastronómie tak, aby sme témou pritiahli čo najviac záujemcov z domova aj zo sveta. Opierajúc sa o poznanie historikov, vedeckých pracovníkov a výsledky ich dlhodobej práce, veríme v udržateľnosť tejto cesty a jej dlhú, úspešnú budúcnosť. Pozývame všetkých, aby spoznali nielen časť cesty v Bratislavskom kraji, ale išli aj ďalej: na mape dôležitých cyrilometodských miest samozrejme nechýba Nitra, Bojná, moravský Velehrad a Staré Město, maďarský Zalavár (Blatnohrad), grécky Solún, taliansky Rím či bulharský Plovdiv. Tu všade môžete dodnes cítiť prítomnosť sv. Cyrila a Metoda a spoznávať tak naše spoločné európske korene.

Text: Dom CENTROPE
Medzititulky: redakcia
Foto: archív redakcie

Viac na: www.domcentrope.sk