Veľká inšpirácia pre milovníkov histórie a architektúry: Najstaršie fresky na Slovensku a v strednej Európe


11031   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
fresky, Kostoľany pod Tribečom

Obec Kostoľany pod Tribečom leží 17 km od okresného mesta Zlaté Moravce, v chránenom krajinnom území Ponitrie, v úzkej kotline potoka Drevenica v masíve Tribečského pohoria. Na svahu nad obcou stojí predrománsky kostolík svätého Juraja. Nachádzajú sa v ňom cenné fragmenty románskych a gotických nástenných malieb z 11. storočia.

GPS: N48°24’55” E18°14’48”

Kostoľany pod Tribečom

Prvá zmienka o ňom je v Zoborskej listine z roku 1113. Podľa archaického typu architektúry a najnovších výsledkov archeologického výskumu bol kostol postavený na prelome 10. a 11. storočia. Nie je však zatiaľ vylúčené, že kostol bol postavaný skôr. Podľa chronometrického datovania fragmentu dubového dreva nájdeného v jednom z múrov, bol – tento predtým nepoužitý trám zo stromu z rokov 708 – 915 – s najvyššou pravdepodobnosťou z obdobia okolo roku 860. Analýza omietky potvrdzuje vznik kostolíka v obci Kostoľany pod Tribečom v období na prelome 9. a 10. storočia.

Neprehliadnite:
Rotunda sv. Juraja – najstaršia stavba v strednej Európe

Jeho výstavba sa mohla začať už počas existencie Veľkej Moravy. Je to jedna z troch najstarších sakrálnych stavieb na Slovensku a – aj po viacerých stavebných úpravách, požiari, období chátrania a reštaurátorských zásahov – si zachovala svoju archaickosť. Pôvodné jadro tvorilo presbytérium v tvare nepravidelného lichobežníka s valenou klenbou a k nemu priliehajúca loď s rovnou povalou. Hodnotu kostolíka znásobujú cenné fragmenty románskych a gotických nástenných malieb z 11. storočia. Maliarska výzdoba, vychádzajúca z predrománskeho výtvarného slohu, pôvodne pokrývala celú plochu stien presbytéria a lode.

Kostoľany pod Tribečom

Najstaršie fresky na území Slovenska i v strednej Európe

Je tu zachovaný stredný kristologický pás, ktorý zobrazuje Počatie, Narodenie a Klaňanie mudrcov, prvé udalosti príchodu Božieho Syna, Ježiša Krista na svet. Nástenné maľby sú také unikátne, že v nadalpskej časti Európy nenájdeme podobné zobrazenie. Kvôli nim bol kostolík aj s priľahlou lokalitou začlenený do európskeho projektu Kolíska európskej kultúry (Cradles of European Culture Francia Media 850 – 1050 ), ktorý je zameraný na historické obdobie rokov 850 – 1050 a vytvára virtuálny Európsky náučný chodník spájajúci 10 európskych krajín.

Kostoľany pod Tribečom

Kostoliansky náučný chodník

Vznikol na základe projektu Kolíska európskej kultúry. Je určený pre peších turistov, má 34 zastávok a dĺžku 27,6 km, pričom jeho trasa využíva výlučne riadne značené turistické chodníky. Súčasťou náučného chodníka je časť Ponitrianskej magistrály vedúcej z Nitry do Handlovej cez pohoria Tribeč a Vtáčnik.

www.kostolianskychodnik.sk

Syma – upravené