V depozitároch ukryté tajomstvá tatranskej prírody. Viete, ako sa dostali z Priečneho sedla do múzea?

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Tatranský národný park a fotografie k jubileu

V depozitároch našich početných múzeí sa ukrývajú poklady nevyčísliteľnej hodnoty. Historickej i nominálnej. Návštevníci často o nich ani nevedia… Medzi také nesporne patria napríklad aj vzácne exponáty krehkých tatranských byliniek. Viete ako sa dostali napríklad z Priečneho sedla rovno do Podtatranského múzea? A kedy? Naša cesta za poznaním sa začína…

História Tatier v depozitároch…

Za najvýznamnejšie počiny v horolezectve sú považované prvovýstupy. Mená osobností, ktoré ako prvé zdolali ten či onen tatranský štít, objavili takú a takú náročnú cestu v nebezpečnej stene, sa zapisujú do histórie a sú známe aj širšej verejnosti.  História Tatier však pamätá aj na udalosti, ktoré nemusia byť nutne spájané s vrcholkami hôr. Napríklad na objavovanie a spoznávanie horských hrebeňov a sediel, ktoré v dávnejších dobách patrili najmä pašerákom a lovcom kamzíkov. Objavovanie a dokumentovanie týchto lokalít za spoznávaním štítov logicky zaostávalo, hoci turistika má na Slovensku tradíciu už od čias Štúrovcov.

V depozitároch, Podtatranské múzeum

Ukážka herbárových položiek T. Kregczyho

Aj hory majú svoje dni…

Naše múzeum si pri príležitosti medzinárodného dňa hôr, vyhláseného Valným zhromaždením OSN 11. decembra 2003, pripomína osobnosť Tibora Kregczyho, člena Budapeštianskej akademickej spoločnosti (BETA). Maďarskí akademici, zoskupení v BETE, od roku 1905 kládli veľký dôraz na samostatné horolezectvo a horolezectvo bez tradičnej pomoci profesionálnych sprievodcov. V rokoch 1906 – 1914 sa významne podieľali na rozvoji horolezectva a získavaní nových trás v Tatrách. Dňa  15.4. 1911 Tibor Kregczy spolu s Lajosom Rokfalusyom a Zoltánom Votiskym uskutočnili prvý zimný prechod Priečnym sedlom.

Neprehliadnite:

v depozitároch
Na minútku do múzea: ninera – unikátny hudobný nástroj, ktorý skoro upadol do zabudnutia

Historické súvislosti

A aká je prepojenosť tejto osobnosti s Podtatranským múzeom? V depozitári tejto muzeálnej inštitúcie nájdeme niekoľko herbárových položiek Tibora Kregczyho, ktoré mapujú jeho cesty po Vysokých Tatrách. Jeho pobyt pri Zelenom plese dokumentujú herbárové položky prvosienky najmenšej (Primula minima), sekernice tmavej (Hedysarum hedysaroides), veternice narcisokvetej (Anemone narcissiflora). V Studenovodskej doline mu učarovala tučnica obyčajná (Pinguicula vulgaris), pri Železnej bráne všivec Oederov (Pedicularis oederi), pri Skalnatom plese poniklec biely (Pulstailla scherfelii) a ostropysk karpatský (Oxytropis carpatica).

V depozitároch

Sekernica tmavá (Hedysarum hedysaroides)

Takéto zaujímavé a prekvapivé sú tatranské historické prepojenia ukryté v depozitároch. Začali sme na štítoch a končíme v múzeu. Zastavte sa v Podtatranskom múzeu niekedy aj vy, hoci len Na minútku…

Autorka: Ing. Zuzana Homolová, PhD.
Zdroje: Andráši Július: Priečne sedlo , časopis Tatry 2/1995, s.26 – 27
Medzititulky: redakcia
Foto: archív, Podtatranské múzeum v Poprade

Viac na: www.muzeumpp.sk