Poznáte unikátne miesta na Slovensku? Kostol svätej Margity Antiochijskej v Kopčanoch.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Kostol sv. Margity Antiochijskej

Pri obci Kopčany, v okrese Skalica, stojí pôvodná predrománska stavba – Kostol svätej Margity Antiochijskej. Jeho najstaršia stavebná fáza je datovaná do 9. – 10. storočia, vďaka čomu patrí k najstarším stojacim stavbám na Slovensku a medzi kostoly s pravdepodobným veľkomoravským pôvodom.

GPS: 48.796210328, 17.108754516

Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch leží neďaleko rieky Morava, pri slovensko-českej hranici, 2 km od veľkomoravského sídla Mikulčice – Valy. Prvá zmienka o ňom je z roku 1392. Výsledky výskumov okolia kostola v rokoch 1994 – 2000 dokazujú intenzívne osídlenie územia už od neskorej kamennej doby.

Kostol sv. Margity Antiochijskej

Stavebne ide o neveľký objekt archaického typu kresťanskej sakrálnej architektúry. Má jednoduchú dispozíciu s pozdĺžnou loďou a nepravidelnou kvadratickou apsidou, aké boli v Európe rozšírené už od 8. storočia vo Franskej ríši a inde v západnej Európe, teda vzory pre kopčiansky kostol možno nájsť v karolínskom kultúrnom okruhu. V rokoch 1998 – 2000 bol vykonaný archeologický výskum interiéru kostola, ktorý identifikoval šesť historických horizontov – stavebných etáp v období 11. až 17. storočia. Kostol má zachované pôvodné bočné múry takmer ku korunnej rímse.

Pred západným priečelím sú pozostatky základov predsiene – nartexu. V pol. 13. storočia bol kostol upravený v gotickom štýle. V druhej pol. 16. storočia bol pôvodný vstup na západnej strane lode nahradený väčším gotickým portálom. Pravdepodobne to súviselo s vybudovaním empóry v západnej časti lode. V 17. storočí, v období baroka, boli upravené okná. Aj napriek prestavbám kostol obsahuje veľa pôvodných prvkov a architektonických detailov, ktoré sú predmetom výskumu, napríklad pôvodné okenné otvory, povrchová úprava stien, valená klenba v presbytériu a znaky vyryté do kameňa na fasáde.

Neprehliadnite:
Kostoľany pod Tribečom – najstaršie fresky na Slovensku a v strednej Európe

Prvý archeologický výskum kostola a jeho okolia sa začal v roku 1964. Naň nadväzoval ďalší výskum v roku 1994. Počas týchto výskumov sa v roku 2004 našli tri hroby so šperkami typickými pre veľkomoravské obdobie, a to dva pozlátené bronzové gombíky, zlatá náušnica s očkom a strieborná bubienková náušnica. Podľa analógií sú datované do 9. storočia – začiatku 10. storočia, teda do obdobia Veľkej Moravy. Podľa neskoršej endrochronologickej analýzy a rádiokarbónovej analýza bol kostol postavený v druhej polovici 10. storočia (datovanie rok 925 ± 60). V tom čase (v r. 2004) bol jedinou známou stále stojacou sakrálnou stavbou na území bývalého Česko-Slovenska, kým nebol vykonaný nový archeologicko-reštaurátorský výskum rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici.

Kostol sv. Margity Antiochijskej

Kostol svätej Margity Antiochijskej je mimoriadne hodnotnou ukážkou veľkomoravskej architektúry a je aj svedkom existencie historických sídliskových štruktúr po páde Veľkej Moravy. Na základe leteckého prieskumu sa južne od kostola predpokladá zatiaľ neodkrytý veľmožský dvorec. V okolí kostola existovali malé osady až do 13. storočia. Keď zaniklo pôvodné veľkomoravské hradisko, obyvatelia sa začali postupne z osád sťahovať a poslední z nich odišli približne v 16. – 17. storočí.

Syma