Divadelný Trebišov – prehliadka východoslovenských amatérskych divadelníkov zaklopala na dvere


1769   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Divadelný Trebišov

Divadelný Trebišov. Malá krajská scénická žatva ochotníckych divadelných súborov Košického kraja, sa začína v priestoroch divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska v Trebišove. Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje v poradí už 25. ročník krajskej súťažnej prehliadky amatérskeho divadla mladých a amatérskeho divadla dospelých.

Toto podujatie je koncipované ako postupová súťažná prehliadka, z ktorej víťazi postupujú na celoštátnu súťažnú prehliadku Belopotockého Mikuláš 2023 – Liptovský Mikuláš a FEDIM 2023 – Tisovec. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum Bratislava, ktoré je i hlavným finančným partnerom. Spoluorganizátorom podujatia je aj mesto Trebišov.

Neprehliadnite:

scénograf Aleš Votava

Scénograf Aleš Votava a jeho Medziobjekty v spomienkach a v scénografických expozíciách

Prehliadka ochotníckych divadelníkov

Prehliadky sa zúčastní šesť ochotníckych divadelných súborov z Trebišova, Michaloviec, Košíc a Spišskej Novej Vsi. Budú zaradené do prúdov súčasného i tradičného divadla. Hodnotenie bude mať na starosti odborná porota v zložení: Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD.,  Mgr. art. Michal Jasaň a PhDr. Miron Pukan, PhD.


Súčasťou podujatia bude i výstava Festival festivalov – vetva slovenského ochotníckeho divadla, na ktorú bude tematicky viazaná prednáška pod vedením MgA. Jakuba Molnára.
Sprievodnou aktivitou týchto dvoch trebišovských divadelných dní 20. 4. a 21. 4. bude v dopoludňajších hodinách prehliadka mauzólea grófa Júliusa Andrássyho s odborným výkladom pri príležitosti 200. výročia narodenia grófa.

Medzititulky: redakcia
Foto: pixabay

Viac na: www.muzeumtrebisov.sk