Max Švabinský: Stanislav Sucharda ako Dielo mesiaca apríl 2023 v Krajskej galérii v Prešove

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
dielo mesiaca Krajská Galéria v Prešove

Max Švabinský, celým menom Maximilián Theodor Jan Švabinský, patrí k významným osobnostiam českého umenia dvadsiateho storočia, ktorý za svoju viac ako sedemdesiatročnú tvorbu dosiahol znamenité výsledky vo všetkých umeleckých odvetviach. Ako vynikajúci maliar, grafik a rytec prezentoval české umenie v celej Európe.

Dokázal v ňom splniť všetko to čo si predurčil. Bol nesmierne pracovitý s prísnou pracovnou morálkou. Ako sám uviedol v rozhlasovom prejave v roku 1958: „Můj život pozůstává ze samé práce. Od mého dětského mládí. A vždycky ta práce musela být vydobyta. To znamená, aby tá nová etapa, do které člověk jde, nebo to nové dílo bylo dobře započato, aby v něm bylo dobře pokračováno a aby bolo dobře dokončene. Alespoň jednotlivě. Bylo-li doopravdy dobře započato a dobře skončeno, ukáže sa teprve mnohem později, za několik let.“

Zo života umelca

Max Švabinský sa narodil 17. septembra 1873 v Kroměříži. Už ako desaťročný sa dostal do povedomia širšej verejnosti, keď sa mu po prvýkrát podarilo prezentovať vlastné kresby vo výklade kroměřížskej lekárne a to portrét svojej tety Márie a kópiu obrazu Eduarda Engertha Rodina Manfredova po bitke pri Benevente. Svoj talent poctivo rozvíjal, od kresliarskych štúdií krajiny až po precízne zvládnutú portrétnu tvorbu. V roku 1891 sa dostal na Akadémiu výtvarných umení v Prahe, kde bol pridelený k profesorovi Maximiliánovi Pirnerovi do „školy žánrovej maľby“, ktorý ho viedol k rozvíjaniu maliarskych zručností, romantického vnímania a k zobrazovaniu ľudských vzťahov.

 

Max Švabinský

Max Švabinský vo svojom ateliéri

Život na Akadémii

Pred nástupom na Akadémiu sa Max Švabinský sústredil na kresliarske štúdie krajín a kopírovanie diel starých majstrov z reprodukcií uverejnených v nemeckých časopisoch, čo malo vplyv na jeho smerovanie v oblasti grafiky. Už ako malého chlapca ho zaujala krása grafického umenia – pozorne študoval jednotlivé vrypy a skúmal krásu grafických listov. Počas štúdii v Prahe sa Max Švabinský dostal do ateliéru českého krajinára, maliara a grafika Júliusa Mařáka, ktorý ho naučil techniku leptu. Na istý čas sa však od neho  odklonil a vrátil sa k nemu o deväť rokov. Dovtedy vytvoril mnoho kresieb, portrétov, alegorických obrazov. V roku 1906 sa Švabinský vrátil k leptu a ostal mu verný až do sklonku života.

Neprehliadnite:

dielo mesiaca
Dielo mesiaca február ´23 – Jozef Bendík: Žobrák. Dielo je výčitkou dobe a spoločnosti voči chudobe

Dielo mesiaca apríl

V Krajskej galérii v Prešove (KGP) je ním leptaný portrét českého secesného sochára Stanislava Suchardu z roku 1929, ktorý je dôkazom Švabinského záujmu v portrétovanie a grafické umenie. Švabinský sa portrétovaniu známych osobností z kultúrneho života venoval už od raných čias. Pri portrétovaní sa snažil zvečniť nielen vzhľad portrétovaného, ale zamerať sa na vnútro dotyčného. To sa bezpochyby Švabinskému podarilo. Stanislav Sucharda je zachytený v stoji s rukami vo vreckách a upreným pohľadom na diváka. Vzbudzuje v pozorujúcom pocit vyrovnanosti a pokoja – a presne taký bol. Sucharda bol nekonfliktným človekom a to sa Švabinskému podarilo bravúrne zachytiť.

Max Švabinský

Stanislav Sucharda

Udalosti, ktoré ovplyvnili umelcovu tvorbu

Švabinského grafické dielo bezpochyby obohacuje grafické umenie nielen v našich končinách, ale aj v rámci celého sveta. Životné dielo autora je rozsiahle a mnohostranné. Je výsledkom celoživotnej poctivej cieľavedomej tvorivej práce a je pomerne ťažké ho zhrnúť v pár riadkoch. Vplyv na život a tvorbu Maxa Švabinského malo množstvo udalostí, my sme sa však zamerali predovšetkým na oblasť grafickej tvorby a jeho prvých impulzov.                                         

Text: Mgr. A. Chovancová
Medzititulky: redakcia
Foto: KGP a www.obrazkovysvet.cz

Viac na: www.krajskagaleria.sk