Dielo mesiaca február ´23 – Jozef Bendík: Žobrák. Dielo je výčitkou dobe a spoločnosti voči chudobe

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
dielo mesiaca Krajská Galéria v Prešove

Dielo mesiaca Krajskej galérie v Prešove tentoraz predstavuje prešovského rodáka, výtvarníka a pedagóga Jozefa Bendíka. Patrí k umelcom, ktorí sa svojím umom, láskavým prístupom a nepochybne aj maliarskymi kvalitami výraznou mierou zapísali do spoločensko-kultúrneho diania Prešova. 

Umelcova výpoveď bola poznačená osudom…

Jozef Bendík sa narodil 14. februára 1903 v Prešove, v rodine chudobného čižmára na periférii mesta. Už v ranom detstve ho postihli útrapy osudu – predčasná strata matky, mobilizácia otca v I. svetovej vojne a smrť najstaršieho brata. Všetky tieto udalosti mali dozaista vplyv na vývoj mladého človeka, ale aj napriek ťažkým životným udalostiam sa Jozef Bendík nevzdal a dokázal svedomito študovať i byť nápomocný rodine. Mladý Jozef odkázaný sám na seba bol húževnatý a odhodlaný ísť za svojím snom a dôstojne sa uplatniť v živote. Bol bezpochyby realistom v živote i v tvorbe, čo mu pomohlo v ťažkých životných situáciách. Aj napriek výraznej chudobe, ktorú po smrti matky prežíval, Jozef Bendík so zdvihnutou hlavou preklenul ťažké obdobie. V roku 1924 odišiel za výtvarným vzdelaním do Prahy, mesta kultúrne bohatého a plného mladých talentovaných umelcov. Zomrel 23.marca 1989.

Výčitka vtedajšej dobe a… aj súčasnosti?

Pre Dielo mesiaca sme vo februári vybrali olejomaľbu Žobrák, ktorá svojím sociálnym námetom vystihuje tvorbu Jozefa Bendíka. Ide o zachytenie žobráka en face v stoji na rohu ulice. Žobrák je starší pán, držiaci v pravej ruke paličku a v ľavej klobúk s upriamujúcim pohľadom na diváka. Bendík hrubými nánosmi farby širokým štetcom, modeluje postavu žobráka v impresionisticko-expresívnom duchu. Vďaka použitej technike sa autorovi podarilo dosiahnuť veľmi úprimný výraz človeka zmietaného osudom. Námet žobráka sa koncom 30-tych 20. storočia rokov objavuje v tvorbe Bendíka pomerne často. Ide o akúsi výčitku dobe a celej spoločnosti odvracajúcej sa od problémov života väčšiny obyvateľov, potýkajúcich sa s chudobou a existenčnými problémami.    

dielo mesiaca

Curriculum vitae diela Žobrák

Dielo je datované rokom 1931. Na základe jeho datovania vzniká otázka miesta vzniku diela. V roku 1931 Bendík ukončil štúdium na Akadémii výtvarných umení v Prahe a získal štipendijný pobyt na Akadémii krásnych umení v Ríme (prof. C. Calcagnodor). Je otázne, kde dielo vzniklo, či prvotný námet pochádzal ešte z pražského pobytu alebo z pobytu v Ríme. Bendík svoju techniku maľby nezmenil ani počas pobytu v Ríme. Nebol z tých umelcov, ktorí maľovali v svetlých tónoch krásy slnečného Talianska. Práve naopak, upútali ho úzke uličky periférie a v tlmenom kolorite sa zameriaval na mesto očami bežného človeka, mesto plné ľudských osudov. Kto bol námetom diela, kde dielo vzniklo, prípadne kde bolo dokončené pravdepodobne nikdy nezistíme, no aj napriek tomu dielo vystihuje námetovú škálu tvorby maliara Jozefa Bendíka.

Neprehliadnite:

ZajtrajŠOK, OG
ZajtrajŠOK! Alebo prierez tvorby umelcov, ktorí reagujú na ekologickú krízu a stopy človeka

Aktuálna pozvánka do Krajskej galérie v Prešove

Život a tvorbu Jozefa Bendíka ako umelca, pedagóga i priateľského človeka je ťažké vtesnať do pár riadkov. Bol nesmierne aktívnym a vnímavým človekom, ktorý svoj organizačný talent a predvídavosť, vedel zužitkovať v prospech milovaného výtvarného umenia. K dokladom týchto jeho daností sa bezpochyby radí aj intenzívna, dlhoročná spolupráca pri zrode Galérie výtvarného umenia v Prešove (1956) alebo viacerých umeleckých klubov a združení. Za čo mu patrí veľká vďaka!
Uvedené Dielo mesiaca február ´23 môžete osobne vidieť v Krajskej galérii V Prešove.

Text: Mgr. A. Chovancová
Medzititulky: redakcia
Foto: KGP
Ilustračné foto: pixabay

Viac na: www.krajskagaleria.sk