Peter Rónai otvára DEPOSIT v Krajskej galérii v Prešove s podtitulom: MAKE LOVE, NOT WAR!

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
DEPOSIT Peter Rónai, Krajská galéria v Prešove

DEPOSIT je názov výstavy, prezrádzajúci, že ide o čiastočne retrospektívnu výstavu autora Petra Rónaia. Čiastočne preto, že množstvo vystavených prác je limitovaný priestorom Krajskej galérie v Prešove. Ale aj preto, že sú tu vystavené predovšetkým „klasické“ polohy kresby, maľby a grafické práce od osemdesiatych rokov 20. storočia až podnes.

Kultúra regiónu vždy bola rozhodujúca pre vznik autorských programov. Spomenieme napríklad legendárnu výstavu Prešparty v čase pri sformovaní kultúry po Nežnej revolúcii. Alebo ďalšiu „avantgardnú“ výstavu s názvom Laboratórium, kde autor vystavoval veľkorozmernú objektovú inštaláciu so spoluprácou Júliusa Kollera. Dôležitá spájajúca pupočná šnúra s genius loci je aj pedagogické pôsobenie Petra Rónaia (na obr.) na Fakulte umení v Košiciach.

DEPOSIT, Krajská galéria, lexikon.sk

Cesty umelca

Po skončení pracovnej zmluvy profesora Rudolfa Sikoru a na osobné pozvanie profesora Juraja Bartusza na Univerzite, v poslednom desaťročí vedie P. Rónai ateliér Grafiky a experimentálnej tvorby. Medzi vystavenými dielami sú aj také, ktoré ešte neboli prezentované na domácej scéne. Napríklad Partitúra z roku 1992 hommage á John Cage, na spomienku stretnutia so svetovým intermediálnym umelcom v Bratislave na autorovej výstave v galérii Čs. rozhlasu. Autor v roku 1990 založil Združenie Nová Vážnosť; členovia boli Milan Adamčiak a Július Koller. Výstavy, akcie a performances mali nespočetné prezentácie v európskom kultúrnom priestore.

Neprehliadnite:

OddanosťDielo mesiaca jún: František Patočka – Oddanosť inšpiruje v Krajskej galérii v Prešove

Toto obdobie reprezentujú na výstave obrazoobjekty a asambláže s názvom ako Post Ping Pong odvolávajúce sa na hry a na aktívnu účasť divákov v rámci súčasného výtvarného umenia. Zvláštnu kapitolu tvoria diela, kde autor používa rôzne technické realizačné postupy od – klasickej grafickej technológie k súčasným multimediálnym posolstvám, nevylúčením experimentálnej počítačovej grafiky, ako východiskového bodu. Spomínané zväčša figuratívne kompozície pripomínajú konkrétne udalosti, výstavy, akcie, či priestorové inštalácie, ktoré tvorili dôležité medzníky na odbornej ceste formulovania odkazu Petra Rónaia.

DEPOSIT P.Rónai

Symbolických 53 vystavených diel

Citácie a autocitácie odkazujú na Bienále v Benátkach, na Gropius Bau v Berline, na výstavu v G HMP v Prahe s názvom Slovenský obraz a antiobraz. Celkový počet vystavených diel je 53. Tento počet nie je náhodný. Ide totiž o – takpovediac – jubilejnú výstavu, keďže Peter Rónai sa narodil v roku 1953. Medzi vystavenými dielami nebude chýbať ani najnovší obraz, reagujúci na súčasný vojnový stav v duchu výzvy ešte zo šesťdesiatych rokov minulého storočia: MAKE LOVE, NOT WAR!

Medzititulky: redakcia
Foto: webumenia.sk

Viac na: www.krajskagaleria.sk