Divadelný ústav predstavuje 10 tvorcov a choreografov súčasného slovenského tanca. Spoznáme veľké umenie, tvorivý štýl, i to – kto je kto?


5275   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Pripravili sme online katalóg o súčasných choreografov slovenského tanca

Online katalóg 10 tvorcov súčasného slovenského tanca zachytáva tvorbu súčasných slovenských choreografov do divadelnej sezóny 2018/2019. Prvá etapa projektu charakterizuje tvorivý štýl a zároveň analyzuje choreografické princípy nasledujúcich tanečných tvorcov: Tomáš Danielis, Soňa Ferienčíková, Lucia Holinová, Milan Kozánek, Andrej Petrovič, Radoslav Piovarči, Jana Tereková, Milan Tomášik, Jaro Viňarský, a v rámci tvorivého zoskupenia Debris Company Jozef Vlk a Stanislava Vlčeková.

Kto je kto?

Tomáš Danielis

Milan Kozánek

Výskum najmladších dejín tanečného umenia na Slovensku, ktorý realizuje Divadelný ústav, je motivovaný najmä úsilím preskúmať a archivovať obdobie formovania a vývoja súčasnej nezávislej tanečnej scény. Divadelný ústav v rámci svojich vedecko-výskumných aktivít zaznamenáva tvorbu slovenských choreografov a kontinuálne dopĺňa svoje zbierkové fondy komplexnými dokumentačnými podkladmi o tvorbe jednotlivých umelcov.

Jana Tereková

Stanislava Vlčeková / Jozef Vlk

V roku 2018 Divadelný ústav v spolupráci s neštátnou neziskovou organizáciou Tanec Praha z. ú., ako aj s informačným, propagačným, vzdelávacím, poradenským a výskumným centrom Institut umění – Divadelní ústav prezentoval na medzinárodnom tanečnom veľtrhu The internationale tanzmesse 2018 v nemeckom meste Düsseldorf online katalóg s názvom A Brief Guide to Slovak Contemporary Dance.

Neprehliadnite: Divadlo ako svätyňa

Soňa Ferienčíková

Andrej Petrovič

Obsah tohto katalógu tvoril výber z aktuálnej tvorby súčasných slovenských choreografov, ktorý prezentoval najnovšie inscenácie súčasného tanca na slovenských javiskách. Katalóg sa stal východiskovou informačnou bázou pre nadväzujúci online projekt s názvom 10 tvorcov súčasného slovenského tanca.

Milan Tomášik

Lucia Holinová

Jednotlivé profily sú vystavané na analýze troch inscenácií z rôznych období tvorby toho-ktorého choreografa či choreografky. Takto zvolená metodika umožňuje okrem identifikácie a rozboru príznačných autorských čŕt aj zmapovanie genézy autorského vývoja umelcov. Pomenovaním osobitých invenčných prvkov v tvorbe slovenských choreografov projekt odhaľuje pestrosť tvorivej kapacity domácej scény súčasného tanca v celoeurópskom kontexte.

Radoslav Piovarči

Jaro Viňarský

Online katalóg nájdete na stránke projektu 10 tvorcov súčasného slovenského tanca.