FLOW_ERS (FOR ANDY WARHOL) je výstava – art remake, ako prienik medzi architektúrou a dizajnom

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Andy Warhol

Výstava FLOW_ERS (FOR ANDY WARHOL) reflektuje pôvodnú sériu diel pod názvom Flowers od Andyho Warhola prostredníctvom novej digitálnej intervencie a generatívnej animácie. Art remake v podaní dvojice autorov Richarda Kittu a Martina Kolčaka rozširuje originálne layouty o ďalšie  technologické a sémantické vrstvy. 

Obaja autori patria k media artovému okruhu umelcov, ktorí pracujú nielen v kontexte súčasného vizuálneho umenia, ale v ich tvorbe môžeme vypozorovať aj rôznorodé interdisciplinárne presahy. Jedným z ich posledných komplexných kreatívnych počinov, ktorý je koncipovaný ako odvážny a originálny prienik medzi architektúrou, dizajnom a mediálnym umením, je práve projekt interaktívnej zážitkovej expozície MMUAW v Medzilaborciach. A nie náhodou je spoluautorom spomínaného projektu aj kurátor tejto výstavy.

flowers A.Warhol, lexikon.sk

Nevyhnutný tréning na zdolanie náročného umenia

Komplexný pohľad na dielo Andyho Warhola si vyžaduje „tréning“, ktorý je v súčasnom kontexte umenia a priori medziodborový a postihuje dnes viaceré oblasti umenia, resp. zóny umeleckého výskumu, ako aj súbežnej technologickej reflexie. Obdobné je to pri analýze a autorskej modifikácii pôvodných diel Andyho Warhola. Našťastie, digitálna či virtuálna realita, ktorá nás dnes pohlcuje, ponúka množstvo podnetných návodov, ako sa nestratiť. Prináša nebývalé technické možnosti a najmä algoritmy pre realizáciu originálnych či autentických umeleckých intervencií.

Neprehliadnite:

Andyho WarholaHELLO! Andy Warhol – Koncept Warhol tour

Výstava Flow_ers na jednej strane zneužíva Warholovu majstrovskú stratégiu „množenia“, generatívnosti a akumulácie, alebo vyprázdňovania a opätovného zahlcovania priestoru. Na strane druhej ponúka autorskú reflexiu, ktorá sa miestami dosť výrazne odkláňa od pôvodného pop-art kontextu. Séria notoricky známych sieťotlačí Flowers od Andyho Warhola, nadobúda na pozadí recyklovanej digitálnej reality niečo, čo pripomína technologickú analýzu samotných obrazov a evokuje prístupy príznačné pre kategóriu art&science.

To podstatné…

Podstatným však zostáva odkaz pop-artovej legendy a jeho špecifická lokácia na severovýchode Slovenska, čo autori výstavy sledujú najmä v ich snahe vniesť do sterilného a digitálneho čosi netradičné, dokonca „chybné“. Inými slovami: ľudské. Akokoľvek, rozmer autentického vyjadrenia v umení je stále ťažko merateľný. Je ale viac ako pravdepodobné, že v neďalekej budúcnosti, za využitia pokročilej umelej inteligencie, sa iba potvrdia niektoré z axióm Andyho Warhola. A práve o tom hovorí zásadný koncept projektu MMUAW 2.0, ktorého virtuálny segment naznačuje aktuálna výstava.

flowers A.Warhol

Unikátny umelecký prejav je vzácny a na výstave prístupný iba do 22.mája!

Kurátor výstavy: Martin Kudla, ArtD.
Foto: archív MMUAW
Medzititulky: redakcia

Viac na: www.muzeumaw.sk