Prebudená minulosť je najvzácnejšia súčasť depozitárov galérií a múzeí na Slovensku

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Prebudená minulosť, lexikon.sk, KGP

Prebudená minulosť ako súčasť vzácnych depozitárov galérií a múzeí na Slovensku. Depozitáre slovenských galérií i múzeí uchovávajú tisíce cenných zbierok a predmetov vysokej kultúrnej hodnoty. Tie neostávajú v zabudnutí, no „čakajú“ na svoj okamih, keď sa v plnej dokonalosti stanú súčasťou stálych alebo dočasných expozícií prípadne tematických výstav s edukačným podtextom.

Aby si tieto zbierkové predmety uchovali vyhovujúcu kondíciu dlhodobo, je potrebné venovať im zvýšenú pozornosť formou pravidelnej fyzickej kontroly, ktorú zabezpečuje tím odborných pracovníkov, najmä kustódov, reštaurátorov a konzervátorov. Práve vďaka ich trpezlivosti, ale i odborným predpokladom ako remeselná zručnosť, vzťah k historickým artefaktom, znalosť materiálov i cit pre výtvarné umenie sa mnohým umeleckým dielam podarilo prinavrátiť krásu a vzhľad akými disponovali v čase ich vzniku.

Neprehliadnite:

Interiéry, Prebudená minulosťInteriéry ako prierezová výstava naprieč 20. storočím v interiéri Krajskej galérie v Prešove

Aktuálna výstava v priestoroch KG v Prešove si kladie za cieľ upriamiť pozornosť diváka na veľakrát „neviditeľnú“ špecifickú výtvarnú oblasť, povolanie i poslanie súčasne, ktorému aj v 21. storočí môžeme ďakovať za záchranu výnimočných diel nášho kultúrneho dedičstva. Kolekcia predstavuje komorný súbor umeleckých diel, plastík i závesných obrazov, zo zbierkového fondu galérie, ktoré prešli v posledných desaťročiach „obnovou“ internými, ale i externými  reštaurátormi a konzervátormi.

Prebudená minulosť, lexikon.sk, KGP

Prebudená minulosť je v Krajskej galérii v Prešove (KGP).
Výstavu môžete navštíviť do 29.5.2022.

Text: Mgr. A. Derfiňáková
Medzititulky: redakcia
Foto: archív KGP

Viac na: www.sarisskagaleria.sk