Tradičná predvianočná výtvarná súťaž Anjel Vianoc 2023 pre všetky malé veľké slovenské talenty


720   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Anjel Vianoc

Anjel Vianoc bude opäť v Tatranskej galérii v Poprade! Už po 18. krát vyhlasuje známa a obľúbená galéria pod Tatrami ďalší ročník tejto tradičnej predvianočnej detskej výtvarnej súťaže. Prvýkrát sa mohli deti do aktivity zapojiť v roku 2004. Pôvodne okresná súťaž časom rozšírila svoje pôsobenie na celé Slovensko a získala si mnohých priaznivcov.

Každoročne v nej svoj talent a výtvarnú zručnosť prezentuje niekoľko stoviek súťažiacich z viac ako stovky škôl. Veríme, že inak tomu nebude ani tento rok. Možnosť zapojiť sa majú žiaci materských, základných, špeciálnych, základných umeleckých a stredných škôl.

Podmienky na ceste k úspechu

Súťažné práce môžu byť vyhotovené ľubovoľnou výtvarnou technikou v počte max. 10 ks za školu. Všetky práce posielajte označené, svoju účasť potvrďte mailom na adrese pedagog@tatragaleria.sk prostredníctvom elektronickej prihlášky, spolu s potrebnými údajmi (meno, priezvisko, vek, škola, názov práce, technika) najneskôr do 17. novembra 2023. Neoznačené práce a práce bez elektronického zoznamu prác a potvrdenia účasti nebudú do súťaže zaradené. Po skončení výstavy budú práce k dispozícii na vyzdvihnutie.

Neprehliadnite:

BHS Jarolím Emmanuel Ružička
Bohatá koncertná sezóna sľubuje zážitky.
Abonentky na klasiku sa v Slovenskej filharmónii oplatia

 

Vernisáž výstavy Anjel Vianoc 2023 a slávnostné vyhlásenie víťazov bude 6. decembra 2023 o 14.00 v Tatranskej galérii v Poprade. Víťazi získajú hodnotné ceny.

Anjel Vianoc 2023


Tešíme sa na všetkých účastníkov a najmä na zaujímavé prejavy umeleckého cítenia a originálnu kreativitu všetkých účastníkov.

O Tatranskej galérii je dobré vedieť…

Tatranská galéria bola zriadená uznesením Rady MsNV v Starom Smokovci č. 72/1960, ale predovšetkým z iniciatívy domácich nadšencov umenia, od svojho počiatku však biedila. Kým v rokoch 1951 – 1959 pribúdali do zbierok budúcej galérie výtvarné diela (v počte 113), neskôr už národný výbor tak veľkorysý nebol. Zberateľská činnosť v prvom desaťročí oficiálneho pôsobenia Galérie akoby zaspala, vyznačuje sa výraznou nerovnomernosťou. Peňazí na nákup zbierok bolo minimum, činnosť galérie sedem rokov zabezpečoval len jediný človek, ktorý mal na starosti aj prácu Osvetovej besedy. Ani situovanie Galérie do drevenej budovy sa napokon neukázalo ako najrozumnejší nápad – stiesnené priestory a bezpečnostné riziká ohrozovali rozvoj novej inštitúcie od samého počiatku.

Tatranská galéria

Významný medzník

V roku 1992 získava Galéria od mesta Poprad do dlhodobého prenájmu objekt bývalej parnej elektrárne v Poprade. Budova, ktorá už pripomína takmer ruinu, čoskoro vďaka úsiliu galerijných pracovníkov sa stáva aspoň provizórne miestom unikátnych výtvarných podujatí. Elektráreň sa doslova mení na „umeleckú fabriku”. A takouto “fabrikou” dobrých umeleckých počinov je až do dnešných dní.

Text a foto: Tatranská galéria

Viac na: www.tatragaleria.sk