BEAUTIFUL ACCIDENTS pokračuje na aktuálnej a predĺženej výstave v Galérii Danubiana v Bratislave

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Beautiful Accidents, Danubiana

BEAUTIFUL ACCIDENTS Martina Stranku v Galérii Danubiana pokračujú. Pre úplnosť: počas doterajšej sedemnásťročnej kariéry v oblasti fotografie zozbieral vyše deväťdesiat medzinárodných ocenení a čestných uznaní. Medzi tie najcennejšie patrí titul Special Photographer of the Year 2022 z medzinárodnej súťaže International Photography Awards™ získaný v New Yorku, kde je súčasne prezentovaná jeho práca v Carnegie Hall na Manhattane. 

Nemôžeme nespomenúť 1. miesto z medzinárodnej súťaže Sony World Photography Awards, ktoré získal v roku 2018 a obhájil v roku 2019 v Londýne. Od začiatku roka 2023 Martinove diela vystavuje a draží aukčný dom Christie’s v Londýne.

Zo života umelca… 

Martin Stranka sa narodil v piatok 13. apríla 1984 v Moste v Českej republike, tu žil s rodičmi a staršou sestrou do svojich troch rokov. Na ďalších dvadsať rokov sa potom s celou rodinou sťahuje do Litoměříc, kde absolvuje základnú školu a gymnázium. Vysokú školu ekonomického smeru už doštuduje v Prahe, kam sa potom aj nastálo presťahuje a kde pôsobí dodnes. Výtvarné umenie nikdy neštuduje. K fotografii sa dostáva cestou terapie po strate blízkeho človeka roku 2007, keď s cieľom znovunadobudnúť životnú rovnováhu siaha po fotoaparáte a začína sa venovať vo voľnom čase fotografii. Po štúdiu vysokej školy pôsobí na pozícii manažéra ľudských zdrojov v Prahe a naďalej sa venuje fotografii, ktorá sa stáva jeho vášňou. A od decembra 2010 aj jeho profesiou, keď prijíma zákazku od knižných vydavateľstiev v New Yorku.

Beautiful Accidents


Martin Stranka o svojej práci

„Hľadám stále krásu, no tá priamočiara zdá sa mi byť nezaujímavou a bezobsažnou. Naopak, chyba pomyselnej dokonalosti pridáva zachytenej scéne potrebný význam a získava moju roztržitú pozornosť. Aspoň malé zakolísanie emócií kontrastujúce s pokojom mysle mi dáva v dielach zmysel. Potrebujem zneistiť seba aj diváka. Ponúka sa priestor pre potrebný zástup otázok. Vyhľadávam formu a obsah diela, ktoré harmonizuje pokojom k ľuďom a vizuálne poskytuje tiché útočisko. Obrazy sú navonok pokojné, na pozadí vrú a revú. Do toho istého diela vtesnávam pocit rozrušenia, hoci len malým náznakom možného pochybenia. Neprestáva ma uchvacovať, že môžem prepojiť zdanlivo nezlučiteľné do jednej fotografie. Neustále sa vraciam k naratívu vzťahu človeka a prírody, rovnako aj k explorácii ľudskej existencie.”

Neprehliadnite:

nutkavé myšlienky

Nutkavé myšlienky môžu spôsobiť vážny problém. Viete sa zbaviť nutkaní a nutkavých myšlienok? 


Aktuálna samota a osamotenie

“… javia sa mi ako nekonečná poetická linka, ktorou pretínam každú fotografiu, aj keby len okrajovo. Neviem sa zatiaľ vzdať pocitu, že práve v odlúčenosti vidím taký potrebný dialóg sám k sebe, sám so sebou, sám do seba. Viditeľné ticho vo fotografii kontrastujú rušné myšlienky, ktorým sa ťažko ubránim. Ostatne, ani nechcem vzdorovať, potrebujem len ako pozorovateľ všetko prijať. Observácie a voyeurstvo sa stávajú tým najlepším spôsobom učenia.”

BEAUTIFUL ACCIDENTS sú vizuálna ľúbivosť a dramatická skutočnosť

“Opakovane skúšam objaviť spojitosť medzi vizuálnou ľúbivosťou a dramatickou skutočnosťou. Potrebujem poznať odpoveď, čo spája presýtenosť ľudskými vzťahmi s vlastnou samotou. Experimentujem vo fotografii stále s osobnou prežitou intimitou oproti cudzej odpozorovanej blízkosti. Snažím sa vtlačiť situáciám a objektom iný zmysel, než ako sú vnímané. Napĺňa ma búrať zaužívané kontexty, dávať stavom a entitám iný význam, a tak usadzovať tak obyčajné momenty do neobyčajných súvislostí. Hoci sa to zdá byť komplikované, všetko je v každom okamihu komplexne samovoľné. Médium fotografie mi dáva možnosť mimovoľné dianie a mihotanie udalostí zhmotniť na papier.“

Beautiful Accidents


Vystavuje na prestížnych adresách

Jeho práce sú vystavované predovšetkým v zahraničí, napríklad v New Yorku, Miami, Londýne, Paríži, Prahe a Šanghaji, v galériách, ako sú Christie’s London, Saatchi Gallery, SNAP! Orlando, londýnsky Somerset House alebo výstavná sieň pražského Mánesu. Diela Martina Stranku sú už dnes predmetom záujmu zberateľov umenia a možno ich vidieť aj na obaloch kníh svetových vydavateľských domov HarperCollins Publishers, Sterling Publishing a Penguin Random House. Vytvoril niekoľko fotografických vizuálov pre pražské Národné divadlo, Balet Národného divadla a Operu Národného divadla. Publikoval štyri monografické knihy, poslednou je retrospektívna kniha Beautiful Accidents vydaná pri príležitosti výstavy v Danubiana Meulensteen Art Museum.

Beautuful Accidents


Výstava Martina Stranku BEAUTIFUL ACCIDENTS je predĺžená do 3. 3. 2024.

Ako sa k nám dostanete?

Automobil: GPS: N 48.029444 ˚E 017.224444˚
Bratislava centrum > Petržalka, Panónska cesta (alebo Dolnozemská cesta) > Rusovce > smer Dobrohošť
Autobus: linka č. 90, od Nového SND do Danubiany každú hodinu.
Podrobnosti nájdete v cestovnom poriadku.

Text: Galéria Danubiana
Medzititulky: redakcia
Foto: Galéria Danubiana

logo Danubiana

 

 

 

Viac na: www.danubiana.sk