Pozri, Prešporok! Od grafickej veduty k fotografickým pohľadom od Prešporka po Bratislavu


838   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Pozri, Prešporok!

Pozri, Prešporok! Rovnomenná výstava v Galérii mesta Bratislavy predstavuje rôzne spôsoby zobrazovania mesta Prešporka – dnešnej Bratislavy – v dielach umelcov stredoeurópskeho okruhu. Jednotlivé diela sprevádzajú diváka od grafických vedút, kresieb, akvarelov a olejomalieb až po fotografiu; od prvých zobrazení v roku 1563 až po rok 1918.

Prostredníctvom autorov, ako Matthäus Merian (1593 – 1650), Friedrich Bernhard Werner (1690 – 1778), Jozef Anton Lántz (činný okolo 1820), Johann Vincenz Reim (1796 – 1858) a iných, sa môžeme pozrieť na podoby Bratislavy v minulosti. Jeho vizuál nám sprítomnia aj fotografi pôsobiaci priamo v meste, zastúpení menami ako Eduard (Ede) Kozics (1829 – 1874), Károly (Carl) Körper (1845 – 1923) a Alois Krauss (Alojz Krausz, činný okolo 1904).

Pozri, Prešporok!

Pohľady dnes už nepoznané

Výstava ako prechádzka historickým mestom Prešporkom nám ukazuje jeho časti v rôznych pohľadoch, v rôznych médiách i úplne odlišných časových obdobiach. Úvodná časť je doplnená o výber knižných sprievodcov a historických máp, ktoré pomáhali novým návštevníkom zorientovať sa v meste, rozprávali o jeho histórii a upozorňovali na miesta hodné návštevy.

Neprehliadnite:

Pre cykloturistiku bikesharing Smolenice
Pre cykloturistiku v regióne Malých Karpát svieti svieža zelená!
Tunajšie cyklotrasy sú vyhľadávané

Tajomstvá života v meste

Ďalej diváka oslovia panorámy mesta a veduty Prešporka, teda celkové pohľady, či už „ideálne“, alebo aspoň čiastočne dokumentárne. Odtiaľ pokračuje k čiastkovým pohľadom na námestia, ulice a vybrané stavby. Podľa jednotlivých lokalít sa predstavujú dejiny spojené s hradom, podhradím, Dómom sv. Martina, centrom mesta či jeho okolím.

Pozri, Prešporok!

 

Zobrazenia nám približujú korunovácie, zasadnutia snemov, tragédie a iné udalosti v meste, spoznávame cez ne dobovú spoločnosť, výletné miesta či dopravné výdobytky, ako ich zachytili rôzni umelci. Viaceré pohľady ukazujú mnohé už neexistujúce miesta a stavby.

Výstava je sprístupnená do 3. septembra 2023.

Text a foto: Galéria mesta Bratislavy
Viac na: www.gmb.sk