Metamorfózy predstáv o tisícročných stopách človeka a doby a myšlienkovom bohatstve

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Metamorfózy predstáv

Metamorfózy predstáv naplno reflektujú zobrazovanú skutočnosť, ako ju vnímal v celej svojej tvorbe Alexej Vojtášek. Prenikol pod povrch zobrazovanej skutočnosti meditatívnou interpretáciou námetu. Od počiatku sa spájala s poodhaľovaním istého tajomstva. Až do samého konca…

Výstava Emocionálne varianty

Prezentuje umelcove maľby a grafiky, v ktorých si vytvoril vlastnú ikonografiu a svoj symbolický jazyk spojený s geometrickými znakmi. Pentagramy, štvorce a trojuholníky sa striedali s figurálnymi tvarmi, najmä však tajomnými ženskými postavami. Dôležitým výrazovým princípom boli dokonalé kresbové zobrazenia motívu. K nemu sa priradili svetelné a farebné kvality, ktoré výrazne napomáhali interpretovať symbolickú premenu obsahovo nadradeného motívu vychádzajúceho z filozofie a znakov dávnovekých kultúr. Vyjadroval tým nielen úctu k tisícročným záznamom a stopám človeka a doby, ale aj k ich odvekému myšlienkovému bohatstvu. Farebné tóny a svetlo prirodzeným spôsobom menili obsahové zvnútornenie diela a magickú symboliku, ktorú vkladal do premien ženských a mužských postáv.

Neprehliadnite:

Táňa Hojčová

Táńa Hojčová – stotina v čase, keď fotografia je kresba svetlom, alebo tieňom 

 

Metamorfózy predstáv Alexeja Vojtášeka vo svete

Vystavoval v USA – New Yorku, Washingtone, Santa Fé, Novom Mexiku, ďalej v Ríme, Norimbergu. Svoje diela vždy napĺňal svetom plným imaginatívnych predstáv, dejov, mýtov a legiend, ako nimi bola opradená stratená Atlantída, ktorej odkaz nám umelec v niektorých maľbách symbolicky tlmočil. V jednotlivých kompozíciách sa väčšmi prikláňal k obsahu a jeho spojeniu s vnútorným symbolom, ktorého výtvarná podoba neraz prechádza do spirituálnej abstrakcie. Srdcu mu bola blízka aj ilustračná tvorba, ktorú vytvoril k viac ako 200 knižným titulom pre vydavateľstvá Tatran, Slovenský spisovateľ, Smena, Mladá tvorba, Príroda a Mladé letá. Celý Vojtáškov výtvarný prejav je naplnený úžasnou schopnosťou zachytiť emocionálny svet človeka súčasnosti. Jeho diela sú výrazom radosti i hravosti, symboliky, ale aj nezvyčajnej krásy a tajomna.

Metamorfózy predstáv


Zo života umelca, ktorý zanechal Emocionálne varianty…

Alexej Vojtášek sa narodil 13. decembra 1952 v Česku, v Roudnici nad Labem. V rokoch 1974 – 1980 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafiky a knižnej ilustrácie u profesora A. Brunovského. V rokoch 1985 – 1990 bol pedagógom a asistentom A. Brunovského na Vysokej škole výtvarných umen. V období rokov 1994 – 1995 pôsobil na Univerzite Komenského, na katedre propagácie a reklamy. Bol členom viacerých spolkov a združení, dôležitým bolo od roku 2014 jeho členstvo v medzinárodnom klube umelcov Art Diagonal vo Viedni. V roku 1985 získal Cenu Ex Aequo na Medzinárodnom trienále kresby v Norimbergu a v roku 2023 získal Krištáľové krídlo – Mimoriadnu cena za celoživotné dielo.
Žil v Bratislave a popri grafike a maľbe sa venoval ilustrácii,
kresbe, známkam, sochám, šperkom, priestorovým objektom a monumentálnym maliarskym dielam do architektúry. Zomrel v Bratislave 30. mája 2023.

Metamorfózy predstáv sú aktuálne vystavené v Galérii Danubiana; až do 31. januára 2024.

Metamorfózy predstáv


Ako sa k nám dostanete?

Automobil: GPS: N 48.029444 ˚E 017.224444˚
Bratislava centrum > Petržalka, Panónska cesta (alebo Dolnozemská cesta) > Rusovce > smer Dobrohošť
Autobus: linka č. 90, od Nového SND do Danubiany každú hodinu.
Podrobnosti nájdete v cestovnom poriadku.

Text: Dagmar Kudoláni Srnenská
Medzititulky: redakcia
Foto: Galéria Danubiana

logo Danubiana

 

 

 

Viac na: www.danubiana.sk