Michal Mráz: TERÁRIUM – pohľad na obmedzený priestor ľudskej slobody a na rub retušovaného sveta snov

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Michal Mráz

Michal Mráz sa od roku 2013 profiluje ako výrazný maliar melancholických obrazov s prvkami hybridnej poetiky a kritického spoločenského podtextu. Východisko jeho tvorby možno nájsť v pozíciách streetartovej rezistencie. Kritický náboj vložený do surového protestu autor sofistikovane vtiahol a rozpracoval do novej podoby bohatej a rozmanitej obrazovej konštitúcie.

Rýchlosť a adrenalín streetartových aktivít nahradila autorova sústredená práca v ateliéri. Obraz sa premenil na podvratnú matricu časozbernej komprimácie, v ktorej sa dejové vrstvy prekrývajú a halucinačne prestupujú.

Fenomény reprodukovaného sveta foriem

Celý iluzívny priestor obrazu Michal Mráz od samotného počiatku rozkrýva a zámerne ukazuje ako umelo aranžovanú, obsahovo viacznačnú situáciu. Všetky prvky kompozície vrátane figúr sú prevzatými fenoménmi reprodukovaného sveta foriem. Aby túto dištančnú rovinu diela Mráz podčiarkol, volí retro zdroje reprezentujúce dávno „mŕtvy“ životný štýl. Odkaz na pominuteľnosť, zmar a vanitas vytvára naratív chiméry. Ponárame sa tu do časovo odľahlých zákutí, záhybov a labyrintov novo aranžovanej minulosti, ktorá referuje o strate čohosi podstatného.

Minulosť sa premieňa…

Ľudská skúsenosť je tu otrasená a stráca záväzné obrysy. Minulosť sa premieňa na roztekajúci sa zrkadlový obraz skrytých dejov a ich pseudostrojcov. To, čo tu autor maliarsky sprítomňuje sa dotýka zásadnej témy súčasnosti, ktorou je problematika narušenej reprezentácie, dezinformácií, fake news, konšpiračných teórií, ale aj rozpojenie medzi vnútorným a vonkajším svetom prežívania. Napriek vizualite minulosti sa Mráz dostáva k neodbytnému pocitu súčasnosti.

Neprehliadnite:

Telesné bytie
Wolfgang Hollegha: Telesné bytie precítite v maľbách piatich dekád na výstave v Galérii Danubiana


Zoznámte sa s tvorbou Michala Mráza…

Napriek štúdiu sochy (ateliér Prof. Meliša a Doc. Hoffstädtera) na VŠVU v Bratislave sa napokon primárnym vyjadrovacím médiom Michala Mráza (nar. 1987) stala maľba. Na súčasnej podobe hybridnej maľby sa v začiatkoch podieľali najmä jeho street artové aktivity. Práve tento “street style” rebélie, vyjadrovanie sa k súčasnému stavu sveta dokázal pretransformovať do osobitej čiernobielej maľby aj v širšom stredoeurópskom kontexte.
Vystavuje prevažne v zahraničí: Galerie Olivier Waltman – Paríž 2021, Kirk Gallery –  Aalborg, 2020, ALB Galéria – Paríž, 2016. Od roku 2017 je každoročne pozývaný na veľtrhy: Art Miami, USA, Art Herning, Dánsko, Urban Art Fair, Paríž, Francúzsko.  V r. 2013 bol finalistom Saatchi online Showdown a v r. 2012 bol nominovaný na cenu Artaq Urban Art Award. Jeho diela sa nachádzajú v mnohých významných zbierkach, napr. Lettenmayer collection. V zahraničí ho zastupuje Galerie Olivier Waltman a na Slovensku Galéria Čin Čin.

Michal Mráz Terárium

Výstava nazvaná TERÁRIUM

Michal Mráz odkazuje názvom na obmedzený priestor ľudskej slobody. Dištančný pohľad autora sleduje rub retušovaného sveta snov a potrieb, ktorým sú vymedzené krehké civilizačné hranice. Rozkladá kánon konzumného šťastia. Odhaľuje jeho temné zákulisia a spodné prúdy.

TERÁRIUM môžete navštíviť do 10. decembra 2023.

Ako sa k nám dostanete?

Automobil: GPS: N 48.029444 ˚E 017.224444˚
Bratislava centrum > Petržalka, Panónska cesta (alebo Dolnozemská cesta) > Rusovce > smer Dobrohošť
Autobus: linka č. 90, od Nového SND do Danubiany každú hodinu.
Podrobnosti nájdete v cestovnom poriadku.

Text: Galéria Danubiana
Kurátor výstavy: Petr Vaňous
Medzititulky: redakcia
Foto: Galéria Danubiana

logo Danubiana

 

 

 

Viac na: www.danubiana.sk