Slovensko spomína na 30. výročie Nežnej revolúcie. Vysvetľujme svojim potomkom jej zmysel.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
30. výročia Nežnej revolúcie

Novembrové revolučné dni pred 30. rokmi mnohým konečne ukázali svetielko v tuneli, ktoré by mohlo viesť k slobode, k životu bez pretvárky, neslobody a viac či menej zjavného ponižovania či prenasledovania. Zlomové časy pred 30. rokmi nám ukázali, že sme schopní nastúpiť na cestu za slobodou, ktorej úspech záleží nielen od aktérov revolúcie, ale aj od nasledujúcich generácií. Preto je dôležité si Nežnú revolúciu pripomínať, nezabúdať, ale aj vysvetľovať deťom a mladým ľuďom jej zmysel. Pripravovať ich na to, že jej ďalšie pokračovanie bude závisieť aj od nich… Na celom Slovensku prebiehajú počas celého novembra rôzne spomienkové a vzdelávacie akcie k 30. výročiu Nežnej revolúcie, z ktorých sme niektoré vybrali.

Kľúče v Podtatranskom múzeu v Poprade

Podujatia pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie Podtatranské múzeum v Poprade

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie si múzeum pripravilo viaceré podujatia. Vo vstupných priestoroch múzea v rámci projektu zriadili od 7. novembra do 1. decembra 2019 otvorenú zbierku kľúčov so spomienkami, odkazmi, myšlienkami darcov – pamätníkov aj súčasníkov. Kľúče ako novembrový symbol končiaceho, odchádzajúceho režimu a zároveň symbol otvárania nových možností, novej budúcnosti. Kľúče s odkazmi, názormi predstavujú symbolické pripomenutie známeho výroku „utvorte koridor“. Bol a je chápaný ako symbol otvorenosti, slobody, demokracie, prechodu od starého k novému…

Súčasne na 18. novembra od 9. do 13.hodiny pozýva záujemcov na prednášku “November 1989 v regióne“. Prednáška Mgr. Pavla Minarčáka, PhD. je určená najmä žiakom stredných škôl. Nasledujúci deň o 17. hodine je pripravená prednáška aj pre verejnosť.

Projekt ČAS-OPIS 1989 Slovenskej národne galérie

ČAS-OPIS 1989 digitálny projekt SNG

V rámci projektu Čas-opis 1989 zriadila SNG webovú stránku www.1989.sng.sk, na ktorej sa dá prechádzať revolúciou spred 30. rokov deň po dni prostredníctvom dobových fotografií, záznamov, filmov, plagátov, komentárov a rôznych písomných dokladov. Rámec na túto autentickú retrospektívu vytvorili denníky konceptuálneho umelca Júliusa Kollera s názvom ČASO-PIS.

Neprehliadnite: ČAS-OPIS 1989: digitálny projekt SNG k 30. výročiu Nežnej revolúcie

Digitálny projekt Čas-opis 1989 platformy Lab. SNG ukazuje menej známu podobu Novembra ´89. Jeho hlavné idey a spôsoby ich komunikácie skúma prostredníctvom fotografií, plagátov, letákov, audio a video materiálov a komentárov. Okrem interaktívneho webu ponúkne SNG rôzne sprievodné programy, workshopy a metodické aktivity pre školy.

Galéria mesta Bratislavy otvorila depozitár

Výstava Odkryté z depozitára v Mirbachovom paláci

Výstavu Odkryté z depozitára a workshop k výstave pre mladých, ktorí sa narodili už po revolúcii pripravila Galéria mesta Bratislavy v Mirbachovom paláci. Účastníci workshopu si pripomínali a ozrejmovali úskalia režimu pred revolúciou, keď  vyjadrenie osobného postoja či názoru predstavovalo riziká a vyžadovalo odvahu. Spomínané skutočnosti odborníci doložili niekoľkými zriedka vystavovanými dielami z čias bývalého režimu zo zbierok GMB.

1989 Sametová Nežná v Tatranskej galérii v Poprade

30. výročie Nežnej revolúcie, 1989 Sametova nezna Tatranska galeria

Mesto Poprad, Tatranská galéria, Ústav pamäti národa, v spolupráci s Gymnáziom Kukučínova a Gymnáziom Dominika Tatarku v Poprade pozývajú 18. až 22. novembra .2019 do Tatranskej galérie – Elektráreň v Poprade na podujatia pod názvom Chceme slobodu! Pád komunistického režimu na Slovensku. Ide o fotografickú výstavu Ústavu pamäti národa. Fotografie sú doplnené edukatívnym textom k udalostiam na Slovensku, ktoré viedli k pádu komunistického režimu. Na 21. novembra je naplánovaná diskusia s aktérmi novembrových udalostí a o 17. hodine vernisáž fotografickej výstavy s názvom 1989 Sametová Nežná, ktorej spoluorganizátormi sú České centrum a Ústav pamäti národa. Vystavujúci fotografi boli aktívni reportéri v revolučných dňoch: Karel Cudlín, Pavel Štecha , Radovan Boček, Jan Jindra, Martin Marenčin, Peter Brenkus a Vladimír Benko.

Nežné rozHRANIE v Bratislavskom bábkovom divadle

Dôležitosť odovzdávania odkazu Novembra ´89  aj tej najmladšej generácii si uvedomuje aj Bratislavské bábkové divadlo. Výročie Nežnej revolúcie si pripomína špeciálnym programom s názvom Nežné rozHRANIE. Malých i veľkých v rámci neho 17. novembra čakajú výtvarné dielne, v ktorých si budú zhotovovať mávátka (ako symboly socializmu), počúvať čítanie Rozprávky z väzenia z pôvabnej knižky pre deti Magor deťom, ktoré autor Ivan M. Jirous ako politický väzeň napísal v 80-tych rokoch. Program zavŕši divadelné predstavenie – Príbehy stien – o stenách, múroch a hraniciach medzi ľuďmi. Inscenácia vznikla na podklade poviedok z antológie Príbehy stien od Michaela Reynoldsa. Bola ocenená viacerými cenami na medzinárodných divadelných festivaloch.

NOVEMBER 1989 na Slovensku a v Košiciach

30. výročie Nežnej revolúcie, Kosice NOVEMBER 1989

Je akciou Východoslovenského múzea v Košiciach, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja, Štátneho archívu Košice a Ústavu pamäti národa. Jej súčasťou bude 19. novembra  prednáška Doc. Mgr. Ondreja Podoleca, PhD. (ÚPN) a komorná výstava s názvom NA CESTE K SLOBODE, na ktorej budú predstavené písomné a obrazové svedectvá udalostí z novembra 1989 v Košiciach.

Projekt 89-Ty v Modre a Pezinku

Projekt je sériou kultúrnych podujatí, ktoré na novembrové dní pripravilo Kultúrne centrum Modra a Artforum Pezinok s cieľom priblížiť širokej verejnosti princípy slobody, demokracie a humanizmu. Ako aj pripomenúť významný historický moment našich dejín. Odkaz Novembra`89 je pre organizátorov príležitosťou diskutovať aj o súčasných spoločenských a politických témach, pripomínať si odkaz Novembra ´89, pretože sú presvedčení, že sloboda nie je samozrejmosťou a bez zodpovedného prístupu často vedie k ďalším formám totality.

V rámci projektu budú filmové projekcie filmov Amnestie a Skutok sa stal, divadelné predstavenie pražského divadla Na tahu a trnavského Divadla Jána Palárika s názvom Nemá trieda, ktorá študentom približuje udalosti jesene 1989. Diskutovať budú v knižnici s novinárkou Ľubou Lesnou a tiež so vzácnym hosťom – českým hudobníkom, skladateľom, občianskym aktivistom a niekdajším politikom Michaelom Kocábom.

Výstava November ´89 v Humennom

30. výročie Nežnej revolúcie, výstava November ´89 v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom pripravilo pri príležitosti 30. výročia novembrových udalostí v spolupráci so Štátnym archívom v Prešove prierezovú výstavu archívnych dokumentov a fotografií z tohto obdobia pod názvom November ´89. V súbore čiernobielych fotografií je zaznamenaný aj prvý generálny štrajk na Námestí slobody v Humennom z 27. novembra 1989. Výstava v priestoroch pracoviska archívu v Humennom na Štúrovej ulici je prístupná od 18. do 21. novembra 2019.