ČAS-OPIS 1989: digitálny projekt SNG k 30. výročiu Nežnej revolúcie


4831   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
ČAS-OPIS 1989 digitálny projekt SNG

Slovenská národná galéria pripravila k 30. výročiu Nežnej revolúcie okrem bohatého sprievodného programu zaujímavý digitálny projekt s názvom Čas-opis 1989, ktorý na webovej stránke www.1989.sng.sk ukáže návštevníkom stránky menej známu podobu Novembra ‘89. Bude sa dať na nej sledovať vývoj revolúcie deň po dni. Stránka www.1989.sng.sk začala fungovať 11. novembra 2019.

Čas-opis 1989 je prvým samostatným, primárne digitálnym projektom SNG. Skúma vizuálnu kultúru Novembra ‘89, hlavné idey a spôsoby ich komunikácie prostredníctvom fotografií, plagátov, letákov, dobových karikatúr, audio a video materiálov. Rozsiahly vizuálny materiál sprevádzajú komentáre aktérov revolúcie aj odborníkov na históriu. Tematické online nástenky sa venujú premene verejného priestoru, médií, kultúrnych inštitúcií. Zachytávajú solidaritu, kreativitu a občiansku energiu, ktoré v novembri ´89 zjednotili slovenskú verejnosť.

ČAS-OPIS 1989 digitálny projekt SNG

Návštevníci webovej stránky môžu deň po dni sledovať vývoj revolúcie vďaka denníku konceptuálneho umelca Júliusa Kollera ČAS-OPIS. Ten dokumentuje udalosti a nálady v spoločnosti počas zlomového roku. „Hoci Kollerov ČAS-OPIS nemá vizuálnu podobu, rozhodli sme sa použiť ho ako informačnú kostru nášho projektu. A aj prostredníctvom neho odkazovať na fakty, udalosti, témy, osobnosti a okolnosti Novembra 1989,“ hovorí kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG a spoluautorka projektu Petra Hanáková.

Každý mesiac roku 1989 predstavuje jeden zošit zložený z desiatok listov linajkového papiera. „Vybrané mesiace ČAS-OPISu vrátane novembra sme v SNG naskenovali a pomocou dobrovoľníkov prepísali do textovej podoby. Aj vďaka nim si Kollerov denník budú môcť návštevníci prečítať na webe a sledovať tak vývoj udalostí konca roku 1989 nielen na Slovensku, ale aj vo svete,“ dopĺňa Michal Čudrnák, vedúci projektu a oddelenia digitálnych zbierok a služieb SNG. Vývoj webu zabezpečuje platforma lab.SNG, ktorá je zodpovedná aj za ďalšie digitálne projekty SNG.

Obsah

Obdobie prelomu 80. a 90. rokov približuje webová stránka prostredníctvom tém ako hranica, verejný priestor, nacionalizmus. Sleduje ochranárske hnutie a katolícky disent, ako aj fenomén pouličných plagátov, novovznikajúcich médií (Verejnosť a Zmena). Nevynecháva ani historické fakty. Témy sú spracované v podobe „online násteniek“ vyskladaných z fotografií od autorov ako Juraj Bartoš, Pavol Breier, Ján Lörincz, Martin Marenčin či Ján Hollý, diel známych výtvarníkov – Rudolfa Sikoru, Jozefa Jankoviča a Ľubomíra Durčeka, plagátov zo zbierok Slovenského národného archívu, Slovenského národného múzea, filmových záberov zo Slovenského filmového ústavu či RTVS a množstva ďalšieho obrazového materiálu.

ČAS-OPIS 1989 digitálny projekt SNG

Dobové a archívne dokumenty dopĺňajú originálne video rozhovory, v ktorých Soňa Szomolányi, Ján Budaj, Rudolf Sikora, Zuzana Mistríková a Sergej Michalič rozoberajú jednotlivé témy a udalosti nielen Nežnej revolúcie. Obsah webstránky bude počas novembra a decembra postupne pribúdať, novinky budú zverejňované prostredníctvom newslettra (http://eepurl.com/gFmlHT) a sociálnych sietí SNG. S webstránkou sa budú môcť návštevníci zoznámiť a vyskúšať si ju aj vďaka panelu a dotykovej obrazovke v átriu Esterházyho paláca SNG.

ČAS-OPIS 1989 digitálny projekt SNG

Okrem interaktívneho webu pripravila SNG pre návštevníkov na celý november pestrý sprievodný program, workshopy, výstavy a metodické aktivity. Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG v spolupráci so stredoškolským pedagógom a občianskym aktivistom Jurajom Smetanom pripravuje edukačné aktivity vo forme metodických článkov určených pedagógom stredných a základných škôl. V novembri bude na stránke www.1989.sng.sk  zverejnený prvý zo série štyroch medziodborových článkov, ktoré na príklade tém Novembra ‘89 priblížia princípy, vznik a šírenie konšpiračných teórií. Budú slúžiť ako pomôcka pri výučbe dejepisu, občianskej náuky a mediálnej výchovy k danej téme a jej presahov do súčasnosti. Informácie o programoch sú zverejnené v programových bulletinoch a na

www.sng.sk