Veľká kultúrna udalosť: Ďalšie dielo maliara Jána Kupeckého v Slovenskej národnej galérii!

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Dražba, diela maliara Jána Kupeckého, Portrét muža

Do zbierky Slovenskej národnej galérie nedávno pribudol mimoriadne kvalitný obraz Portrét muža, od barokového maliara Jána Kupeckého, rodákovi z Pezinka. SNG vzácne dielo získala v online dražbe spoločnosti Setdart Barcelona. Slovenská národná galéria vydražila Portrét muža pripísaný Jánovi Kupeckému (1667 – 1740), rodákovi z Pezinka, v úspešnej online dražbe spoločnosti Setdart Barcelona.

SNG

Dielo zo súkromnej španielskej zbierky sochára M. Benlliureho galéria získala za 32 000 eur (bez poplatkov). Samotná kúpa je pomerne špecifickou záležitosťou, keďže získavanie diel na zahraničných aukciách nie je v prostredí slovenských inštitúcií zatiaľ veľmi rozšíreným spôsobom akvizície. Prostriedky na jej realizáciu po vzájomnom rokovaní relatívne pružne uvoľnilo Ministerstvo kultúry SR z fondu určeného na záchranu diel slovenskej proveniencie v zahraničí.

Nesignovaný obraz Portrét muža

olej na plátne (100,3 x 81,2 cm, 119 x 101 cm s historizujúcim rámom), je pripisovaný maliarovi Jánovi Kupeckému. V súčasnosti sa dielo po vybavení nevyhnutných formalít už nachádza v SNG. Kde sa vzápätí stane predmetom podrobnejších technologických a umelecko-historických výskumov.

Dielo maliara Jána Kupeckého, Portrét muža

Odbornou literatúrou zatiaľ nereflektovaný, mimoriadne kvalitný portrét bez autorského značenia možno datovať na začiatok 18. storočia (1700 – 1730). Dielo predstavuje z tmavého pozadia sa vynárajúcu postavu nateraz neznámeho muža s jazvou na čele a vzácnym porcelánom v ruke. Vrstvený odev z drahých látok určuje jeho spoločenský status. Bravúra v zachytení rôznorodej krásy materiálov, ako aj živý výraz modelu, podporený realistickými detailmi, prezrádza mimoriadne skúseného maliara. Popisuje kurátorka zbierok starého umenia SNG Katarína Kolbiarz Chmelinová.

Neprehliadnite: Máš umelecké črevo?

Vzhľadom na kvality a charakteristický štýl bola maľba podľa aukčnej spoločnosti a posudku prof. Jana Białostockého z Varšavy už dávnejšie autorsky spojená s Jánom Kupeckým, rodákom z Pezinka. Maliar, ktorý takmer štvrť storočia pôsobil v Taliansku, sa radí k najvýznamnejším portrétistom vrcholného baroka v strednej Európe. O jeho umeleckej pozícii a vplyve svedčia okrem iného originály jeho diel v renomovaných verejných či súkromných zbierkach v zahraničí, ako aj práce jeho žiakov a nasledovníkov.

Nová akvizícia SNG predstavuje vo všetkých ohľadoch galerijný, expozične mnohostranne využiteľný obraz s veľkým potenciálom pre ďalšie umenovedné bádanie,“ dopĺňa Kolbiarz Chmelinová.

www.sng.sk