Jiří Sopko na výstave Vlna za vlnou v Galérii Danubiana dokazuje, že rád zoskupuje svoje obrazy do trojíc.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Jiří Sopko Vlna za vlnou Modré koupání

Jiří Sopko patrí k najvýznamnejším predstaviteľom českej figurálnej tvorby. Jeho tvorba sa vyznačuje veľmi osobitým, úplne nezameniteľným autorským rukopisom, výraznou farebnosťou a vnútornou poetikou. Neoddeliteľnou súčasťou jeho umeleckého prejavu je typický krehký humor. Sopkove diela sú nezaraditeľné, úplne originálne a nadčasové.

Rozohráva svoje farebné mutácie

Už od sedemdesiatych rokov minulého storočia  Sopko rád zoskupuje svoje obrazy a motívy do trojíc. Prvé skutočné triptychy, teda súbory obrazov spojené motívom i kompozíciou, sa objavujú početnejšie až od roku 1989 a jeho maliarsku tvorbu na čas úplne ovládli okolo roku 2000, keď opakovane zobrazuje trojice statických postáv, objektov či geometrických kompozícií, pričom jednotlivé časti triptychu rozohráva ako farebné mutácie.

JiŘí Sopko


Neskoršia tvorba 21. storočia

sa ďalej vyvíja v motivických radoch a cyklických návratoch, kde však samotný námet nie je kľúčový. Hlavnú úlohu tu zohráva farba, nezriedka redukovaná na vzťah dvoch tónov. Ako vlna za vlnou sa motívy opakujú znova a znova, avšak v každom výskyte s prvkami hravej odlišnosti. Jednou z hlavných tém, ku ktorým sa Sopko od konca osemdesiatych rokov pravidelne vracia, či už pri solitérnych dielach alebo polyptychoch, sú motívy spojené s vodou, obrazmi plavcov, kúpajúcich sa postáv, vĺn či šíreho mora.

Doposiaľ najrozsiahlejšia zbierka autorova

Výstava Vlna za Vlnou vznikla v spolupráci s pražskou Galériou Gema, ktorá zastupuje a prezentuje dielo Jiřího Sopka vo výstavných sieňach od deväťdesiatych rokov. Galéria Gema bola založená v marci roku 1990 a čoskoro sa etablovala ako významná inštitúcia prezentujúca moderné a súčasné umenie aj vo svetovom meradle. Danubiana Meulensteen Art Museum predstavuje doposiaľ najrozsiahlejšiu zbierku diptychov, triptychov a sérií z obdobia 1989 – 2022. Výstava je zostavená prevažne zo zbierok Galérie Gema a doplnená o diela zo súkromných a galerijných zbierok.

Neprehliadnite:

Región Šariš, Hrad Zborov

Severovýchodná časť Slovenska je prameň na podporu duševných a fyzických síl.
Poď sa z neho napiť, šaty odhoď preč….


Rád tvorí a spracúva motívy zmnožením

Usporiadanie kresieb, malieb, ale aj objektov do diptychov, triptychov i početnejších zostáv hrá v tvorbe Jiřího Sopka významnú úlohu. Už od sedemdesiatych rokov Sopko rád tvorí a spracúva motívy zmnožením do viacerých dielov predstavujúcich niekedy hravé, inokedy naopak opticky dômyselné monotematické variácie, kde práve viacpočetnosť má v autorskom oznámení zásadný význam. Niekedy sa nosný prvok opakuje v premenách toho istého umeleckého fenoménu na jedinom plátne, inokedy je každá z variácií samostatným obrazom. Niektoré triptychy sú dokonca lakonicky pomenované len „Trojica“.

Jiří Sopko


Hlavnú rolu hrá vždy farba

Systematickejšie a početnejšie sa polyptychy, súbory obrazov spojené motívom, kompozíciou a pod., objavujú u Sopka od roku 1989. Najmä maliarsku časť jeho tvorby na čas tento špecifický formát úplne ovládol okolo roku 2000, keď Sopko opakovane zobrazuje trojice statických postáv, objektov, alebo len geometrických kompozícií, pričom jednotlivé časti di-, tri-, kvadri-,… až dekaptychov rozohráva ako príbeh farebných mutácií. Neskoršia tvorba 21. storočia sa potom aj ďalej u Sopka vyvíja v motivických radoch a cyklických návratoch, kde však nie je kľúčovým samotný námet. Hlavnú rolu hrá vždy farba, hoci nezriedka redukovaná len na vzťah dvoch tónov. Ako vlna za vlnou sa motívy opakujú znova a znova, avšak v každom výskyte s nápadito odlišnými prvkami.

Jiří Sopko

 

Text: Galéria Danubiana
Medzititulky: redakcia
Foto: Galéria Danubiana

Ako sa k nám dostanete?

Automobil: GPS: N 48.029444 ˚E 017.224444˚
Bratislava centrum > Petržalka, Panónska cesta (alebo Dolnozemská cesta) > Rusovce > smer Dobrohošť
Autobus: linka č. 90, od Nového SND do Galérie Danubiana každú hodinu.
Podrobnosti nájdete v cestovnom poriadku.

logo Danubiana

 

 

 

Viac na: www.danubiana.sk