Známy aj neznámy umelecký dejateľ Ondřej Sekora, ktorého k tvorbe inšpiroval Henri Rousseau.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Známy aj neznámy

Známy aj neznámy Ondŕej Sekora patrí medzi význačné osobnosti československej kultúry 20. storočia. Mnohí ho dodnes poznajú predovšetkým vďaka jeho knihám pre deti. Rozsah Sekorových tvorivých aktivít však ďaleko prekračoval hranice detskej literatúry a pôsobí impozantne aj takmer 60 rokov po jeho úmrtí.

Začínal ako žurnalista

Sekora (1899 – 1967) začínal ako žurnalista v pražských Lidových novinách. Prispieval športovými reportážami, karikatúrami, kresleným humorom, obrázkovými seriálmi aj ilustráciami textov iných autorov. Vrúcny vzťah k športu ho priviedol napríklad k úlohe lyžiarskeho inštruktora v Alpách, a vďaka nemu stal aj propagátorom rugby v Československu – preložil jeho pravidlá, trénoval niekoľko tímov a dlho pôsobil ako rozhodca.

Známy aj neznámy


Láska k výtvarnému umeniu

Tá prevládla a nasmerovala ho k súkromnej maliarskej tvorbe, ktorej najzaujímavejšia časť bola inšpirovaná dielom francúzskeho výtvarníka Henriho Rousseaua. Záujem o prírodu Sekoru podnietil nielen k vytvoreniu Ferdu Mravca a mnohých ďalších zvieracích hrdinov, ale aj k budovaniu zbierky hmyzu. Jeho záľuba v obrazovom rozprávaní zapríčinila, že sa dnes vníma ako jedna zo zakladateľských osobností českého komiksu.

Známy aj neznámy


Úspech knižiek s Ferdom Mravcom
mu otvoril dvere na spoluprácu s divadlom, rozhlasom, filmom a neskôr aj televíziou, kde si mohol vyskúšať pozície scénografa, kostýmového výtvarníka alebo scenáristu. Ako zamestnanec Štátneho nakladateľstva detskej knihy mal po druhej svetovej vojne niekoľko rokov možnosť ovplyvňovať podobu publikácií pre najmenších čitateľov z pozície redaktora.

Neprehliadnite:

Albrecht Durer

Albrecht Dürer – norimberský renesančný umelec.
Pozvánka na výstavu HRY S UMENÍM 2024.

 

Známy aj neznámy paradox života 

Sekorova všestrannosť mala však aj jeden paradoxný dôsledok – vždy trocha komplikovala plné docenenie jeho diela. Jeho schopnosť spojiť do jedného organického celku textové a obrazové oznámenia spôsobila, že bol v každej umeleckej disciplíne vnímaný tak trocha ako votrelec – medzi literátmi ako píšuci výtvarník, medzi výtvarníkmi ako kresliaci literát a dosť podobne aj v ďalších odboroch.

Známy aj neznámy

 

Táto zaujímavá výstava je sprístupnená do 1. septembra. Má ambíciu nielen ukázať Sekorovu povedomú tvár, ale aj pripomenúť tie jeho polohy, ktoré sú známe skôr len špecialistom v danej oblasti. Komplexne si teda výstava kladie za cieľ prezentovať Sekorovu tvorivú osobnosť v jej mnohotvárnosti, a to pri príležitosti jeho 125. výročia narodenia.

Text: Galéria Danubiana
Medzititulky: redakcia
Foto: Pavol Harum, Galéria Danubiana

Ako sa k nám dostanete?

Automobil: GPS: N 48.029444 ˚E 017.224444˚
Bratislava centrum > Petržalka, Panónska cesta (alebo Dolnozemská cesta) > Rusovce > smer Dobrohošť
Autobus: linka č. 90, od Nového SND do Galérie Danubiana každú hodinu.
Podrobnosti nájdete v cestovnom poriadku.

logo Danubiana

 

 

 

Viac na: www.danubiana.sk