Sign in / Join

Tomáš Žemla: Pole. Prekvapivo početné variácie rovnakého motívu tvorby súčasného maliara a grafika

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Pole, Danubiana

Pole. To je puristicky a až banálne znejúci názov výstavy maliara a grafika Tomáša Žemlu. Dokonale prezentuje úplnú podstatu jeho tvorby – početné variácie stále rovnakého motívu, minimalizmus hraničiaci s abstrakciou. A zároveň osobnú filozofiu a skúsenosti. Pole je už 13 rokov jeho srdcovou záležitosťou. Zobrazuje ho v rôznych ročných obdobiach, svetelných podmienkach alebo v pracovných fázach.

Motív zachytáva v rôznych uhloch, pohľadoch či z vtáčej perspektívy, ba aj v rôznych formátoch, avšak zakaždým využíva vlastnú maliarsku techniku čiarkovania. Na výstave prezentuje najaktuálnejšiu sériu Light Fields v štvorcových formátoch a dva triptychy. Pre autora táto téma predstavuje všeobjímajúcu substanciu života a sveta.

Našiel symbol krehkej symbiózy

Rozľahlé polia sú symbolom krehkej symbiózy človeka a prírody, večného kolobehu zrodu a zániku. Ich minimalistický výraz má u Žemlu maximalizujúci efekt. Rovnako ako vo význame fyzikálneho poľa, dielo je koncipované z miliónov častíc (v jeho prípade farebných čiarok), vzájomne so sebou interagujúcich, prepletajúcich sa do celistvej hmoty. Na plátnach sa formuje unikátny mikrokozmos, na prvý pohľad statický a tichý, no pri hlbšom pozorovaní plný života a energie. Tomáš Žemla (na obr.) sa priamočiaro prihovára originálnym výtvarným jazykom, ktorý lavíruje na hranici abstrakcie a zobrazujúceho. Tento aspekt ešte viac umocňuje koncipovaním obrazu na polovičný horizont.

 Pole, Tomáš Žemla

V Žemlových obrazoch polí sa odohráva všetko, čo je pre neho dôležité – čistota línií s dôrazom na pôsobenie farieb, úcta k tradíciám a svojim koreňom i nesúhlas s uponáhľanosťou a preferenciami moderného sveta, ale aj nachádzanie seba samého cez neustále hľadanie zmyslu tvorby v obsahu i časovo náročnej technike. Pole sa stalo autorovou najautentickejšou výpoveďou.

Neprehliadnite:

Homáge á Marián Varga, Danubiana
HOMMAGE À MARIÁN VARGA. Umelec, ktorý svojím magickým zjavom a prednesom stále inšpiruje

Umelecký životopis a ocenenia autora

Tomáš Žemla sa narodil v r. 1984. Je absolventom Katedry výtvarnej tvorby a výchovy na UKF v Nitre a aktuálne pôsobí na Škole umeleckého priemyslu v Hlohovci. Z jeho početných výstav vyberáme:
2022 – Přespolní sonáty, Galerie Petr Novotný, Praha (CZ)
2022 – Zbytečná revoluce, UFFO Trutnov (CZ)
2021 – Obrázky mizejícího světa, Jan Čejka Gallery, Praha (CZ)
2020 – ART Prague-Solo Exhibition (Young Award 2019), Art Praha (CZ)
2020 – do-poli/na-poli, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (SK)
2020 – Čiarky a Kamene, Galerie Vltavín, Praha (CZ)
2019 – Interfelds, Gallery Ratamo, Jyväskylä (FI)
2019 – Definition of the Field, Jan Čejka Gallery, Praha (CZ)
2018 – Fields Continued, Galerija DLUL, Ľubľana (SI)
2018 – Testimony of Minimalism Man Touched Land, Exit11 Gallery, Chateau de Petit-Leez (BE)
2013 – WOF, Galerija Insula, Izola (SI)
2013 – Fields, Galéria Fontána, Piešťany (SK)

Žemla, plagát, Pole

Ako sa k nám dostanete?

Automobil: GPS: N 48.029444 ˚E 017.224444˚
Bratislava centrum > Petržalka, Panónska cesta (alebo Dolnozemská cesta) > Rusovce > smer Dobrohošť
Autobus: linka č. 90, od Nového SND do Danubiany každú hodinu.
Podrobnosti nájdete v cestovnom poriadku.

Kurátorka výstavy: Eva Trojanová
Text: Mgr. Radka Nedomová
Medzititulky: redakcia
Foto: archív Danubiana

Tomáš Žemla: Pole – aktuálna výstava ešte do 4. decembra 2022.

Viac na: www.danubiana.sk


Aktivujte si

Prihlásením k odberu noviniek súhlasíte so zasielaním marketingových e-mailov a potvrdzujete súhlas so zásadami ochrany osobných údajov.