Najkrajšie knihy Slovenska 2018


5052   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Najkrajšie knihy Slovenska

Aj keď neraz zaznievali a doteraz zaznievajú hlasy, že knižný trh nemá budúcnosť, opak je pravdou: darí sa mu, rozvíja sa do krásy i kvality. Dokladom toho je aj udeľovanie ceny Najkrajšie knihy Slovenska. Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana vyhlásil 25. 4. 2019 víťazov súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2018.

Súťaž je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965, ktorá od svojho vzniku sleduje zámer zvyšovať výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh. Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, spoluusporiadateľmi sú: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.

Najkrajšie knihy Slovenska

Knihy prihlásené do súťaže sa zaraďujú a hodnotia v siedmich skupinách:
a) vedecká a odborná literatúra,
b) krásna literatúra,
c) literatúra pre deti a mládež,
d) učebnice,
e) knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie,
f) bibliofilské tlače,
g) študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl.

Najkrajšie knihy Slovenska

Pozrite si: Marec mesiac knihy alebo kniha verzus internet?

Hlavnú cenu ministerstva kultúry za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy získalo trnavské vydavateľstvo Spolok sv. Vojtecha za knihu Johan Wolfgang Goethe: Faust s ilustráciami Miroslava Cipára.

Kniha Daniela Heviera Vtáčia legenda – zvíťazila ako najkrajšia detská kniha a cenu získal aj Vladimír Král, ktorý knihu ilustroval.

Grafický dizajnér Peter Ďurík získal ocenenie za knihu Múdrosť hlbín Milana Rúfusa.

Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana dostalo cenu za Šlabikár pre 1. a 2. ročník základných škôl, ktorú graficky upravil grafik Martn Strihovský, člen nášho tímu www.lexikon.sk.

Banskobystrická tlačiareň TBB za tlač knihy Milana Rúfusa Poézia v krojoch. Kroje v poézii.

Okrem víťazov dvadsaťčlenná porota vybrala dvadsať najlepších titulov, ktoré záujemcovia môžu vidieť na výstave v priestoroch bratislavskej Bibiany. Je medzi nimi monografia o tvorbe architekta Vladimíra Dedečka, Satinského Gundžovníky, Borgesove Fikcie ale aj kniha Juraja Floreka Prevádzači – Urbex na Slovensku.

Najkrajšie knihy Slovenska

Víťazom srdečne blahoželáme. Osobitne gratulujeme a sme pyšní na člena nášho tímu – Martina Strihovského a želáme mu veľa ďalších úspechov.