Ako funguje DPH na Slovensku, aké sadzby máme a vplyv dane pri podnikaní


1600   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
DPH

Daň z pridanej hodnoty (DPH) patrí medzi základné dane štátu. Na Slovensku máme dve sadzby DPH; a to základnú vo výške 20% a zníženú sadzbu 10%. O tom, kedy sa ktorá výška uplatňuje a za akých podmienok, sa dozviete nielen v zákone, ktorý to špecifikuje, ale aj v ďalších nasledujúcich riadkoch. Pozrieme sa tiež na vplyv DPH v podnikaní.

Čo je DPH a jej história vo svete a u nás

DPH je základný typ univerzálnej nepriamej dane. Vo všeobecnosti je považovaná za jeden z hlavných zdrojov príjmov štátu a sú ňou zaťažované tovary a služby, teda spotreba. Realizuje sa na území štátu, kde sa vykonáva ekonomická aktivita. Otcom myšlienky zaviesť túto daň bol francúzsky ekonóm Maurice Lauré, prvý krát bola uvedená v roku 1954. Spočiatku sa síce vzťahovala len na veľké spoločnosti, ale veľmi rýchlo sa rozšírila aj na ostatné oblasti obchodu. Z Francúzska si našla cestu aj do ostatných štátov a v priebehu pár rokov sa stala súčasťou celosvetovej ekonomiky.

DPH na Slovensku sa zaviedla v roku 1993 a bola súčasťou prerodu plánovanej ekonomiky na trhovú. Na začiatku mala dve pásma: základné, kde bolo zdanenie nastavené vo výške až 23%, a zníženú sadzbu s hodnotou 5 %, ktorá sa o rok zvýšila na 6%. Zákon o dani z pridanej hodnoty sa pomerne často menil, predovšetkým výška sadzieb. Medzi najväčšiu zmenu určite patrí zjednotenie sadzieb do jednej v roku 2004 a to na 19%.

DPH

20 % vs. 10. % sadzba DPH a kedy platia

V súčasnej dobe sú na Slovensku zavedené dve výšky dane z pridanej hodnoty. Základná je 20 % a znížená sadzba 10%, kde sú zaradené vybrané produkty. Nižšia sadzba bola zavedená predovšetkým na niektoré potraviny, lieky, lekársky tovar, ale aj na tlačoviny a vybrané hygienické položky. Základnou motiváciou bola snaha riešiť sociálne problémy obyvateľstva a umožniť znížiť ceny dôležitých komodít.

V 10% sadzbe sú zaradené aj tieto položky:

  • mäso z hovädzích zvierat a svíň, čerstvé, chladené a mrazené
  • ryby čerstvé alebo chladené a niektoré druhy rybieho filé
  • maslo, ovčia bryndza, cmar či kyslé mlieko, smotana a jogurt
  • zemiaky, rajčiaky, cibuľa, cesnak, kapusta, kaleráb či kel
  • z ovocia to sú čerstvé jablká, hrušky a duly, tiež prírodný med
  • chlieb, sladké pečivo akoláče, sušienky a pekárenské výrobky
  • antibiotiká, farmaceutické výrobky, ale aj sachalín a jeho soli
  • tlačené knihy, časopisy, brožúry letáky a niektoré periodiká
  • vybraný zdravotnícky tovar, vozíky pre telesne postihnutých
  • hygienické vložky a tampóny, detské plienky a prebaly pre deti


Neprehliadnite:

energia
Energia naša každodenná…
Päť zásadných spôsobov ako sa dá ušetriť energia domácimi spotrebičmi

 

Výpočet DPH a odpočet DPH pri podnikaní

Samotný výpočet je pomerne jednoduchý: je stanovená základná cena komodity a k nej sa pripočíta príslušná sadzba DPH. Napríklad, ak nejaký tovar stojí 10.000 Eur bez DPH, tak DPH je 20% z tejto sumy, čiže 2.000 Eur. Spolu potom stojí 12.000 Eur. Povedzme si aj opačný postup, teda ak si chceme z konečnej sumy vyrátať hodnotu bez DPH. Tu však musíme dávať pozor, aby sme pri delení nezabudli na to, že DPH je hodnota až nad 100 % ceny komodity. Čiže, ak máme sadzbu 20%, výpočet robíme s hodnotou 120. Ak máme výrobok s nižšou 10 % DPH, musíme rátať s číslom 110. Suma tovaru je napríklad 12.000 Eur. Túto hodnotu najskôr vydelíme číslom 120 a potom vynásobíme číslom 100. Samotný vzorec potom vyzerá takto: 12000 / 120 = 100 a pokračujeme, čiže 100 x 100. Výsledok je 10.000 Eur, čiže bez DPH. Pri podnikaní sa DPH odrátava, čo je napríklad výhoda pri kúpe zariadenia, vybavenia, strojov alebo automobilov. Z nich sa dá odrátať na daňovom úrade.

DPH

Ako zistiť, či je podnikateľ platcom tejto dane?

Pri podnikateľskej činnosti je dôležité vedieť, či je podnikateľský subjekt, s ktorým budete obchodovať, platcom DPH. Jedným zo základných znakov je pridelenie daňového identifikátora, tzv. IČ DPH, príslušnému subjektu daňovým úradom. Toto číslo je každý daňovník povinný uvádzať v písomnom styku na faktúrach aj iných daňových dokladoch, IČ DPH sa povinne prideľuje každému podnikateľovi, ktorý je platcom DPH. Jeho dôležitým znakom je skutočnosť, že je jedinečné a každý podnikateľ ho má iné, pričom sa v žiadnom prípade nemôže prideliť inému daňovníkovi.Podobným spôsobom fungujú aj iné identifikačné čísla prideľované finančnou správou. Pri overovaní si klienta alebo obchodného partnera ich využijete pri postupe, ak chcete vedieť, ako zistiť DIČ a to najmä cez internet, čiže priamo z pohodlia domova.

Dôležité číslo je pritom IČO, identifikačné číslo organizácie. Prideľuje sa živnostníkom aj iným podnikateľským subjektom a ide o 100 % originálny identifikátor.

Foto: Joyseulay / Shutterstock.com a pixabay