Travel and Emotions! Áno, leto je výzva a my cestujeme za emóciami. Pozvánka na výstavu fotografií

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Travel and Emotions

Travel and Emotions, alebo cestovanie a zážitky. Tých je v lete vari najviac; veď každé cestovanie prináša nečakané emócie. Môže byť teda výstižnejší názov fotografickej súťaže ako má práve táto tradičná novinárska súťaž? Jej 5. ročník pozná svojich víťazov a ich víťazné fotografie, ktoré svojich divákov presviedčajú o originálnych emóciách. Môžete ich vidieť opäť vo výstavných priestoroch piešťanského Hotela Balnea Esplanade.

O súťaži

Zámerom je prezentácia monochromatických a farebných fotografií z cestovania vo svojej krajine alebo v zahraničí. Fotografie by mali zachytiť spektrum motívov, rôznych príbehov, emócií a jedinečných kompozícií.
Súťaže sa zúčastnili v prvom rade novinári, ktorí zohrávajú aktívnu úlohu v medializácii a publicite cestovného ruchu, členovia národných asociácií F.I.J.E.T. a študenti vysokých škôl v dvoch kategóriách: novinári a študenti. 

Travel and Emotions

Na vernisáži výstavy… Zľava: M. Valo, M. Pauer, Ľ. Novacká, P. Jančovič, A. Mikulová

Aj Mesto Piešťany je plné emócií

Na prahu leta privítal primátor Mesta Piešťany Peter Jančovič prítomných autorov, hostí i verejnosť a vysoko hodnotil myšlienku medializácie života miestnych ľudí formou fotografie cestujúcich novinárov. Výkonná riaditeľka hlavného partnera výstavy KOCR Kraj zážitkov Agáta Mikulová ocenila záujem FIJET SLOVAKIA “priniesť” zahraničných novinárov do Trnavského kraja a samotnú výstavu do Piešťan. Predsedníčka FIJET SLOVAKIA Ľudmila Novacká zdôraznila, že každý ročník sa nie náhodou koná v Piešťanoch. Najväčšie a najznámejšie slovenské kúpeľné mesto je totiž “domovským prístavom” Travel and Emotions.

Travel and Emotions

Víťaz špeciálnej kategórie Deti a mládež: Jerguš Polák, Slovensko – Cestovateľ

Aktuálne témy sú výzvou na zachytenie okamihu

Tohtoročná výzva novinárskej organizácie FIJET SLOVAKIA pre novinárov-fotografov, zaoberajúcich sa cestovným ruchom, zaznamenala dôležitý medzník. Ide už o 5. ročník súťaže a aktuálna prezentácia víťazných príspevkov potvrdil, že každým rokom sa kvalita posúva na vyšší piedestál.

Travel and Emotions

Víťazka Katarína Líšková pred svojimi emóciami nabitými fotografiami…

Význam súťaže a jej úroveň vyzdvihol napokon aj kurátor výstavy, známy expert a teoretik umenia fotografie Marián Pauer. Vyhlasovateľom zaujímavej fotografickej súťaže je profesijná organizácia FIJET SLOVAKIA, ktorá je členom veľkej rodiny žurnalistov – medzinárodnej organizácie F.I.J.E.T.

Neprehliadnite:

južné Portugalsko
Záhorák na cestách: tentoraz bolo cieľom južné Portugalsko.
Douro Valley spoznávame na 1000 spôsobov

Možno ste nevedeli, že…

… medzinárodná federácia novinárov a autorov píšucich o cestovnom ruchu F.I.J.E.T. (vznikla v r. 1954 a je pridružený člen Svetovej organizácie cestovného ruchu UNWTO). Organizácia pôsobí v masmediálnej komunikácii a je najstaršou novinársku organizáciu vo svete takto obsahovo zameranou a špeciálizujúcou sa na cestovný ruch. Jej členovia kvalifikovane komentujú a investigatívne objavujú dôležité skutočnosti v cestovnom ruchu. Cieľom OZ FIJET SLOVAKIA je maximálne podporovať komunikáciu s verejnosťou a spoluprácu s printovými, elektronickými a a audiovizuálnymi médiami. FIJET SLOVAKIA organizuje odborné podujatia, novinárske press-tripy, štúdijné cesty, letné akadémie, konferencie a workshopy.

 

Katarína Líšková

Katarína Líšková: Travel Story

Osvieženie horúcich dní na tradičnom mieste…

5. prehliadka víťazných fotozáberov o okamihu neopakovateľných chvíľ a emóciách novinárov z Česka, Belgicka, Bulharska, Chorvátska, Kanady, Rakúska a Slovenska je vrejnosti prístupná vo výstavných priestoroch piešťanského Hotela Balnea Esplanade.
TRAVEL and EMOTIONS môžete naplno precítiť do 8. augusta. Vstup je voľný.

Text: FIJET SLOVAKIA
Medzititulky: redakcia
Foto: Ľ. Novacká, FIJET SLOVAKIA a archív redakcie

Viac na: www.fijetslovakia.sk a na Facebooku