Pôst, kvetná nedeľa, zriekanie sa… a omšový milodar: aký je jeho význam v období pôstu?


229   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
pôst

Pôst, kvetná nedeľa, zriekanie sa… Katolícka cirkev sa v tomto predveľkonočnom čase nachádza v období pôstu. Čo to však znamená a čím je tento čas charakteristický? Podstatou pôstneho obdobia je upriamenie sa človeka na svoju dušu, s cieľom premýšľať nad otázkou: Čo so mnou bude po mojej smrti?                                                                 

Pôstne obdobie

Človek v priebehu roka, v každodennom ruchu a víre povinností, venuje len veľmi málo času svojej duši. Práve v tomto období dostáva priestor na intenzívnejšie zamýšľanie sa. Cirkev preto ponúka tri hlavné piliere, na ktorých by mal byť postavený každý pôst či pokánie. Sú to: samotný pôst, modlitba a almužna.

Pravá obeta

Kým pôst je zameraný na to, aby sa veriaci ľudia niečoho zriekli, almužna má byť konkrétny skutok prejavenia lásky a dobročinnosti tým druhým. Avšak je veľmi dôležité, aby toto zriekanie sa neskončilo v pôste napríklad ako len šetrenie finančných zdrojov. Počas pôstu sa totiž ľudia zriekajú toho materiálneho, vzdávajú sa nadmerného pôžitku, niektorí aj tým, že si nekúpia to, čo by si inak kúpili. Tieto ušetrené peniaze však nedajú nikomu. Jednoducho si ich odložia na ďalší mesiac. Takýto pôst ale nemá žiaden zmysel a ani obetu, pretože v skutočnosti sa ničoho nezriekli.                                                    Pravá obeta almužny spočíva v úmysle a túžbe darovať niekomu niečo ako dar, za ktorý nič nečakáme späť.

Neprehliadnite:

Podivuhodný príbeh

Podivuhodný príbeh o záhadnom mladíkovi.
Severskí autori a ich novinky pre slovenských čitateľov. 

Obetovať modlitbu

Omšový milodar je jeden zo spôsobov, ako darovať svoje ušetrené finančné prostriedky a dokonca za to aj niečo v duchovnom živote dostať. Obetovať modlitbu, či už za svojich blízkych, za živých aj zosnulých, ktorí si už sami nijako pomôcť nedokážu, je jeden z tých najväčších prejavov lásky a pomoci.
Pri každej svätej omši sa nanovo sprítomňuje Kristova obeta a jeho vzkriesenie, ktoré veriacim otvorilo bránu do raja. A práve vtedy kňaz prináša Bohu konkrétnu prosbu/úmysel, za koho sa prihovára, prosí pri svätej omši a vyprosuje mu všetky potrebné milosti a požehnanie.

Omšový milodar ako požehnanie pre našich blízkych

Možno sa zdá, že ide len o akúsi prosbu či spomenutie mena, ale v skutočnosti ide o oveľa viac. Omšovými milodarom môžeme vyprosiť požehnanie alebo dokonca aj večný život niekomu, za koho obetujeme túto svoju almužnu i modlitbu. Preto mnohí kňazi v tomto období vyzdvihujú a povzbudzujú svojich veriacich k otvorenosti srdca pre núdznych a tých, ktorí to potrebujú.

Pôst


Puto medzi veriacimi a Bohom

Približujeme sa tým nielen bližšie k svojim bratom a sestrám, ale predovšetkým aj k samotnému Ježišovi a večnému životu. Veď ako povedal svätý František z Assisi: „Ľudia všetko stratia, čo po sebe zanechajú. Vezmú si len so sebou mzdu za lásku a almužny, ktoré dali.Omšový milodar predstavuje v období pôstu cennú príležitosť na prejav pravej lásky a obety tým, ktorí ju potrebujú, posilňujúc tak duchovné puto medzi veriacimi a Bohom. Tento čas nám pripomína, že skutočná hodnota almužny a obety spočíva v úprimnosti daru, ktorý nečaká nič na oplátku, a odkrýva hlbinu nášho spojenia s Ježišom a večným životom. (IN)

Ilustračné foto: pixabay