Slanický ostrov umenia je pre kultúru znova otvorený – 49. letná turistická sezóna na Orave sa začala

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Slanický ostrov umenia, lexikon.sk

Slanický ostrov umenia – Oravská galéria v Dolnom Kubíne znova ponúka nezabudnuteľnú vyhliadkovú plavbu po Oravskej priehrade a prehliadku expozícií tradičného ľudového umenia na tomto jedinečnom ostrove umenia. Loď s kapacitou 90 miest premáva na ostrov z prístavu č. 2 v Námestove-Slanickej Osade.

Turistický magnet

Atraktívna plavba, nádherné prírodné prostredie a jedinečné expozície zaradili Slanický ostrov umenia medzi najnavštevovanejšie kultúrne miesta Oravy i celého Slovenska.

Slanický ostrov umenia, lexikon.sk

Dominantou Ostrova je Kostol Povýšenia sv. Kríža, ktorý patril k bývalej obci Slanica. Po vybudovaní priehrady sa stal súčasťou novovzniknutého ostrova. Rovnako ako hlavná časť slanickej kalvárie, bývalá hrobka rodiny Klinovských a obecný cintorín. Ostrov sa časom stal miestom prezentácie ľudového umenia. V roku 1971 vznikla v interiéri barokovo-klasicistického kostola expozícia „Tradičná ľudová plastika a maľba“ a neskôr v exteriéri ostrova lapidárium „Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia“. V bývalej hrobke je inštalovaná expozícia histórie zatopených obcí a budovania Oravskej priehrady.

Loď OK, Slanický ostrov umenia

História Ostrova umenia

V roku 2021 sa v kostole začali práce na jeho postupnej pamiatkovej obnove a boli vykonané predpísané pamiatkové výskumy – architektonicko-historický a reštaurátorský výskum. Priniesli zaujímavé výsledky o architektonických a výtvarných dejinách kostola. Na výskumné aktivity by mala nadviazať postupná samotná obnova areálu kostola. V tom istom roku bol vypracovaný Návrh koncepcie obnovy areálu Oravskej galérie v Dolnom Kubíne: Slanický ostrov umenia a prístav na pevnine. Súčasne bol vypracovaný výtvarno-priestorový návrh novej expozície v Kostole Povýšenia sv. Kríža.

Neprehliadnite:

Oravská galéria, LUX TENEBRĪS , lexikon.skLUX TENEBRĪS –
úcta k dejinám maľby na výstave v Oravskej galérii učí vnímať svet umenia

Expozície sú sprístupnené do konca septembra. Na ostrov Vás prepraví loď Oravskej galérie OG-SLANICA, ktorá bola vyrobená pre galériu a zakúpená v roku 2005 z prostriedkov zriaďovateľa Oravskej galérie – Žilinského samosprávneho kraja. V roku 2022 Oravská galéria, okrem tradičných podujatí, pripravuje pre návštevníkov Slanického ostrova umenia niekoľko noviniek, o ktorých budú organizátori včas informovať.

Text: Mgr. Michal Čajka, PhD., riaditeľ Oravskej galérie
Medzititulky: redakcia
Foto: archív OG

Viac informácií na:

www.oravskagaleria.sk/slanicky_ostrov_umenia.html
www.lodslanica.sk/