LUX TENEBRĪS – úcta k dejinám maľby na výstave v Oravskej galérii učí vnímať svet umenia


1828   -   1
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Oravská galéria, LUX TENEBRĪS , lexikon.sk

Výstava LUX TENEBRĪS ponúka výber z tvorby výtvarníkov za uplynulé prevažne dva roky, pričom viaceré z diel budú v Oravskej galérii prezentované vôbec po prvýkrát. Po desiatich rokoch sa svojou tvorbou opäť predstavujú Jozef Srna ml., Pavol Stručka a Vladislav Zabel. Vitajte a skúste svojimi zmyslami vnímať svet umenia…

Všetci traja vystavujúci autori sú absolventmi maliarskych ateliérov VŠVU v Bratislave, poslední dvaja menovaní Ateliéru maľby a iných médií prof. Jána Bergera, kde pramenia aj maliarske začiatky Jozefa Srnu ml. Ten svoje štúdium absolvoval v Otvorenom ateliéri prof. Rudolfa Sikoru. Na výtvarnú scénu vstúpili v rozmedzí rokov 2000 až 2005. Odvtedy nasledujú cestu, ktorej východisko mohlo na začiatku vyznievať možno naivne až idealisticky, no po viac ako dvoch dekádach na scéne je oprávnene, rovnako ako aj tvorba autorov vnímané s rešpektom.

LUX TENEBRĪS

V preklade to znamená svetlo v temnotách. A to doslovne aj obrazne. Naznačuje dôležitosť prítomnosti svetla nielen v bohatých, komplikovaných maliarskych kompozíciách, ale aj neochvejnú vieru v jeho prítomnosť, silu a víťazstvo aj v neľahkých dobách či komplikovaných osobných príbehoch.

LUX TENEBRĪS , Oravská galéria, lexikon.sk

Čo umelcov zjednocuje

Spoločným konceptom vystavujúcej trojice je úcta k dejinám maľby; konkrétne neskorej renesancii, baroku, klasicizmu, romantizmu až expresívnym tendenciám moderny 20. storočia. Maľbu považujú za kráľovskú disciplínu, ich rukopis sa rozvíja na základe získavania nových poznatkov a prehlbovania technických zručností. Zriedkavo považujú obraz za dokončený. Technika olejomaľby im umožňuje vstupovať do obrazu opakovane i s odstupom niekoľkých rokov, čím prepožičiava ich tvorbe procesuálny, otvorený charakter. Hoci sú východiská tvorby trojice vystavujúcich veľmi podobné, ich smerovania sú rozdielne. Paradoxne sa ich cesty stretli v jednom spoločnom vystavenom diele.

Neprehliadnite:

LUX TENEBRĪS , lexikon.sk Svety vo sveteVýznamná akvizičná činnosť roka –
Oravská galéria získala dva cenné dary, obohacujúce jej zbierkový fond

Srnova doména, znamenia Stručku a príbehy Zabela

Doménou Jozefa Srnu ml. sú náročné veľkorozmerné mnohofigurálne  kompozície, často s výrazným sociálnym podtónom, reagujúce na zmätok a negatíva spoločenského diania. Pokojná komorná atmosféra až lyrická nálada, splývavý rukopis ovplyvnený tým najlepším z klasicizmu a romantizmu sú poznávacím znamením obrazov Pavla Stručku. V tvorbe Vladislava Zabela sa vedľa seba odohrávajú príbehy z antickej mytológie, zo Starého i Nového zákona, prekvapujúce momenty z histórie či obrazy inšpirované svetovou literatúrou. Každý z trojice Srna, Stručka, Zabel  prostredníctvom minulosti svojsky reaguje na súčasnosť. V dobe povrchnej, často mätúcej vizuálnej (ne)kultúry, odhaľujú skryté, pre mnohých polozabudnuté, skôr už len matne tušené východiská dnešnej ešte stále na základoch anticko-kresťanskej tradície stojacej európskej civilizácie.

LUX TENEBRĪS , lexikon.sk

Ako sa k nám dostanete?

Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín, GPS: N49°12’25.64″ E19°17’48.25″
Zaujímavá výstava potrvá v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne do 26.6. 2022.

Zdroj: OG DK
Kurátorka: Mgr. Zuzana Sýkorová

Ilustarčné foto: archív OG
Medzititulky: redakcia

Viac na: www.oravskagaleria.sk www.lodslanica.sk