Čarovný svet detskej fantázie – 27. ročník Bienále ilustrácii Bratislava 2019


7077   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Zlaté jablko BIB 2019, SOOJUNG MYUNG

Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) sa koná tento rok na Bratislavskom hrade. Svet detskej fantázie môžete navštíviť do 6. januára 2020.

Na Bratislavskom hrade na druhom poschodí je inštalovaná hlavná súťažná expozícia prihlásených ilustrácií detských kníh z celého sveta. Podľa štatútu BIB je maximálny počet 15 ilustrátorov, ktorí môžu reprezentovať jednu krajinu. Do skupiny ilustrátorov, ktorí reprezentujú Slovensko na BIB 2019 – podľa rozhodnutia výkonného výboru – patria Simona Čechová, Hedviga Gutierrez, Katarína Ilkovičová, Svetozár Košický, Vladimír Král, Juraj Martiška, Martina Matlovičová, Ľuboslav Paľo, Noemi Ráczová, Katarína Slaninková, Boris Šima, Kristína Šimková, Peter Uchnár, Dávid Ursíny a Juraj Vitek.

Bienále, BIB 2019

Porota

Ilustrácie prihlásené do súťaže na BIB 2019 hodnotila medzinárodná porota, ktorú tvoria ilustrátori, vydavatelia a výtvarní kritici z celého sveta. Na BIB 2019 prišiel napríklad ilustrátor z Iránu Ali Boozari, Desdemona McCannonová z Veľkej Británie, či Nor Emila Mohd Yusof z Malajzie. Slovensko v 11-člennej porote zastupovala výtvarníčka Daniela Olejníková.

GRAND PRIX BIB 2019, Hassan Moosavi

GRAND PRIX BIB 2019, Hassan Moosavi

GRAND PRIX BIB 2019, Hassan Moosavi

GRAND PRIX BIB 2019, Hassan Moosavi

GRAND PRIX BIB 2019 získal Hassan Moosavi z Iránu za illustráciu knihy Boxer a Zlaté jablko BIB 2019 si odniesol Jánis Blanks z Lotyšska za knihu O krtkovi.

Zlaté jablko BIB 2019, Jánis Blanks

Zlaté jablko BIB 2019, Jánis Blanks

Zlaté jablko BIB 2019, Jánis Blanks

Zlaté jablko BIB 2019, Jánis Blanks

Na Bratislavskom hrade sa konajú aj ďalšie ťažiskové sprievodné výstavy BIB. Atraktívne je napríklad premietanie animovaných filmov i iné programy pre deti a širokú verejnosť. Návštevník výstavy si môže prelistovať knihy, ktoré boli vytlačené s vystavovanými ilustráciami.

Neprehliadnite: Obrazy a knihy – na výstave Mateja a Juraja Kréna

Súčasťou BIB 2019 je aj medzinárodné sympózium pod názvom Kult originálu ilustrácie vo svete digitálnej techniky za účasti zástupcov 14 štátov a medzinárodný pracovný seminár BIB UNESCO Workshop Albína Brunovského 2019 s témou Láskavé obrázky.

Bienále, BIB 2019

Ďalšie sprievodné výstavy a programy BIB 2019 sa konajú v Medzinárodnom dome umenia pre deti BIBIANA i na iných miestach Bratislavy.

ilustracie kuk, bratislavsky hrad

Výstava ilustrácií nazvaná KUK

V prízemných galerijných priestoroch areálu Bratislavského hradu je do 5. novembra 2019 sprístupnená aj pozoruhodná výstava ilustrácií nazvaná KUK. Predstavuje tvorbu troch špičkových slovenských ilustrátorov. Pod skratkou KUK sa ukrývajú: Dušan Kállay, Peter Uchnár a Svetozár Košický. Do jedného výstavného projektu ich spojil spoločný úspech. Všetci traja sa totiž stali držiteľmi neštatutárnych cien vlaňajšieho, 26. ročníka Bienále ilustrácií Bratislava.

www.bibiana