Veľká príležitosť je o krok bližšie. Blíži sa Informačný deň – Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Bratislavské gobelíny

Ministerstvo kultúry SR informuje mestá a obce s ambíciou uchádzať sa o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 (EHMK) o programe Informačného dňa. Uskutoční sa v priestoroch Ministerstva kultúry SR 17. januára. Cieľom podujatia je sprostredkovať verejnosti informácie o celom procese výberu slovenského zástupcu EHMK 2026, ako aj o všetkých kritériách, ktoré sa na súťaž vzťahujú.  

Informačný deň otvorí ministerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica Laššáková. Kľúčovým účastníkom podujatia bude zástupca Európskej komisie a koordinátor podujatia Európske hlavné mestá kultúry Sylvain Pasqua. O svoje skúsenosti sa podelia aj zástupcovia víťazného projektu Košice Interface 2013 a predstavitelia projektu EHMK – Rakúsko 2024 z mesta Bad Ischl. Medzi pozvanými hosťami budú aj poprední predstavitelia a zástupcovia Únie miest Slovenska a Združenia miest a obcí Slovenska.

Oltar Majstra Pavla z Levoce

Oltár Majstra Pavla z Levoče

Podujatie je určené najmä a predovšetkým pre potenciálne kandidátske mestá a obce v SR, s ambíciou zapojiť sa do súťaže. Ako aj pre ich kľúčových predstaviteľov, zástupcov Únie miest Slovenska, zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska, predsedov samosprávnych krajov. V neposlednom rade pre zainteresovaných predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy.

Neprehliadnite: Za slovenskou kultúrou opäť z celej Európy…

Program Informačného dňa ministerstvo zverejňuje v nadväznosti na Výzvu na predkladanie prihlášok do akcie Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026 zo 17. decembra 2019.

Trenčiansky hrad

Trenčiansky hrad

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miest si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste svoju účasť potvrdili v dostatočnom časovom predstihu. Najneskôr však do 14. januára. Vyplnenú a podpísanú prihlášku na účasť na Informačnom dni očakávame len elektronicky na mailovej adrese:  EHMK@culture.gov.sk a gabriela.madrova@culture.gov.sk

Program Informačného dňa vrátane Prihlášky na účasť na Informačnom dni je k dispozícii na:
http://www.culture.gov.sk