Významná akvizičná činnosť roka – Oravská galéria získala dva cenné dary, obohacujúce jej zbierkový fond

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
LUX TENEBRĪS , lexikon.sk Svety vo svete

Významná akvizičná činnosť roka sa udiala v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne. Galéria je zapísaná v dejinách slovenského výtvarného umenia ako špecializovaná inštitúcia, ktorá sa primárne – popri prevádzkovaní deviatich stálych expozícií v troch okresoch Oravy – venuje už viac ako päť desaťročí intenzívnemu budovaniu zbierok slovenského výtvarného umenia 20. a 21. storočia. Samozrejme, popritom sa venuje už existujúcim kolekciách umenia 15. – 19. storočia.

Priaznivý rok a akvizičná činnosť

Rok 2021 bol na akvizície mimoriadne priaznivý. V rámci dlhodobej výskumnej činnosti Oravská galéria (OG) pripravila monografickú výstavu maliara, spoluzakladateľa, neskôr riaditeľa OG a organizátora kultúrneho diania na Orave a na Slovensku, maliara Ctibora Belana. Pri príležitosti autorovho 100. výročia narodenia bola slávnostne uvedená výstava v Župnom dome v Dolnom Kubíne. Svoju reprízu mala v Galérii Márie Medveckej v Tvrdošíne – vo výstavnej sieni Ateliér. Výstavy boli prezentované spolu so sprievodným reprezentačným katalógom. Vyvrcholením aktivít sa stal akt darovania celej výstavy do zbierok Galérie v počte 36 kusov olejomalieb vo finančnej hodnote 32 400 €. Darcom je syn Ctibora Belana, MUDr. Peter Belan, CSc., ktorý sa podieľal aj na spolufinancovaní katalógu.

Ctibor Belan, Oravská galéria, akvizičná činnosť

Ctibor Belan, Muž v čiernom – Starý bábkár, 60. roky 20. stor., olej, plátno

Zbierka insitného umenia

Druhou mimoriadnou a vzácnou udalosťou sa stal dar 25 olejomalieb nestora slovenského insitného maliarstva Jula Považana (úvodný obr. Dve slnká) v celkovej finančnej hodnote 50 400 €. Spolupráca a priateľstvo maliara a Oravskej galérie sa datujú od 70. rokov minulého storočia. V tom čase sa v Galérii intenzívne budovala zbierka insitného umenia. Považanove obrazy sa stali jej bonitou, neoddeliteľne a vyvážene spojené so sochami oravského rezbára Štefana Siváňa. Obrazy Jula Považana majú silu zasiahnuť hlbokým ľudským rozmerom a žiarivosťou. Cítiť v nich radosť i žiaľ, prelínanie reality s fantáziou. A to všetko pretavené do poetického jazyka farieb a tvarov. Vďaka obrazom spoznávame aj kus slovenskej histórie, krajinu detstva, tradície Slovenska, jeho ľudové rozprávky, piesne. Tvorba Júliusa Považana však presahuje hranice Slovenska a má širší, medzinárodný charakter. Darkyňou je dcéra Jula Považana, pani Viera Dubnická-Považanová.

Kroky za umením

V súvislosti s Oravskou galériou sa za uplynulé desaťročia stalo samozrejmosťou, že vďaka udržiavanému priateľstvu a korektnej profesionálnej komunikácii s umelcami a ich rodinami – počnúc bývalými riaditeľmi Galérie Jurajom Langerom, Ignácom Kolčákom, Ctiborom Belanom – pokračovala v rovnakých intenciách aj dnes už bývala riaditeľka OG Eva Ľuptáková. Výraznou mierou sa pričinila o úspešný akvizičný rok 2021. Dobré zvyky pretrvali do dnešných dní a Oravská galéria mohla prijať veľkorysé a vzácne dary.

Robert Bielik, Oravská galéria

Robert Bielik, Knižnica, 2018, olej na plátne

Okrem darov doplní Galéria svoje zbierky aj o diela Roberta Bielika, ako i olejomaľbu Martina Benku Na senáOrava z roku 1935, na ktoré získala finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia. Aktuálne prebieha v Oravskej galérii výstava Jozefa Mužilu.

Martin Benka, Na sená, Oravskéá galéria

Martin Benka, Na sená – Orava, olej, kartón

Neprehliadnite:

Oľga-Paštéková-In-Wonderland-2019Oľga Paštéková / Za rohom hory, na čistinke mesta. Oravská galéria aktuálne aj o mestskej divočine

Umenie na všetky spôsoby

Galéria zakúpila z vlastných finančných prostriedkov Knihu frotáží, odtlačkov z náhrobných kameňov zo Židovského cintorína v Dolnom Kubíne. Autor daroval galérii dve maľby akrylom na drevených doskách. Dôležitá akvizičná činnosť sa udiala aj v prípade kolekcie kresieb akvarelom, tušom, temperou a ceruzou z prelomu 50. a 60. rokov 20. storočia v počte 22 kusov, ktorá je dielom maliara Rudolfa Krivoša. Tieto diela OG zaplatila z vlastných finančných prostriedkov. 

Akvizičná činnosť, Oravská galéria, Rudolf Krivoš

Rudolf Krivoš, Symbol – Figúry, 1966

Záchrana umenia je proces

S uchovávaním hodnôt súvisí aj ich ochrana, preto k zberateľstvu neodmysliteľne patrí odborná reštaurátorská starostlivosť o zbierkové predmety. Kolekcia diel získaných v roku 2021 umožní milovníkom umenia vytvoriť si predstavu o profilácii zbierok Oravskej galérie, pri ktorých budovaní zohráva podstatnú úlohu kontinuita, zaručujúca ich vnútornú celistvosť a vzájomnú prepojenosť, o čom svedčia aj najnovšie akvizičné výsledky.

Zdroj: OG DK
foto: archív OG
Medzititulky: redakcia

Viac na: www.oravskagaleria.sk  www.lodslanica.sk