Na minútku do múzea – dielo z fondu umenia s názvom “Žltá stena vo Vysokých Tatrách”


2027   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Žltá stena

Žltá stena vo Vysokých Tatrách. V rámci pravidelnej rubriky Na minútku do múzea predstavujeme dielo z fondu umenia kresbu od Viliama Forbergera z roku 1925. Veľká Žltá stena je geologická a archeologická lokalita, nachádza neďaleko Tatranskej Polianky vo Velickej doline. Dielo je v súčasnosti prezentované v rámci expozície a aktuálnej výstavy ARCHEOLOGICKÁ… v Podtatranskom múzeu v Poprade.

Bola to vzácna a unikátna lokalita

Veľká Žltá stena je geologická a archeologická lokalita, nachádza neďaleko Tatranskej Polianky vo Velickej doline. Názov dostala podľa zafarbenia piesku. Predstavuje najvyšší geologický odkryv štvrtohorných sedimentov na Slovensku. Na stene je možné pozorovať viac ako miliónročný sled ukladania riečno-ľadovcových sedimentov vo Velickej doline. Delí sa na dve časti: Malú Žltú stenu a Veľkú Žltú stenu. V čase výstavby tatranských osád sa v minulosti z nej ťažil piesok (zač. 80. rokov 19. stor.). Ťažbou bola lokalita vážne poškodená, z pôvodnej sa zachoval len zlomok. S lokalitou je spájané aj dávnoveké opevnené sídlisko sklovitá troska ktorá sa na mieste našla naznačuje, že bola osídlená na prelome nášho letopočtu, keď severné hornaté časti Slovenska obýval ľud púchovskej kultúry.

Neprehliadnite:
Poďte na minútku do múzea. A z minúty budú celé hodiny… v Podtatranskom múzeu v Poprade

Kežmarok stredoveká rytina

Pár slov o autorovi…

Viliam Forberger (1848 – 1928) vytvoril veľké množstvo kresieb, ktoré boli často reprodukované v rôznych publikáciách a ilustrovaných časopisoch, najčastejšie ako prílohy ročeniek Karpatského spolku. Slúžili tak na poznávanie i propagáciu Tatier a tatranskej turistiky. Forberger si tak získal popularitu a uznanie. V roku 1925 Galéria Albertina (Viedeň) zakúpila jeho kresby Panoráma Tatier od Levoče a Vysoká z Mengusovskej doliny. Podtatranské  múzeum v Poprade vlastní aj panorámu Tatier Vysoké a Belianske Tatry od Popradu, kresbu z roku 1884.
Lokalita patrí do Národnej prírodnej rezervácie Velická dolina. Vzťahuje sa na ňu územná ochrana TANAPu.
Výstava ARCHEOLOGICKÁ… je v Podtatranskom múzeu v Poprade sprístupnená do 5.12. 2021.

Text a foto: Mgr. art. et Mgr. Marek Ružinský, Podtatranské múzeum v Poprade
Medzititulky: redakcia
Viac na: www.muzeumpp.sk