Poďte na minútku do múzea. A z minúty budú celé hodiny… v Podtatranskom múzeu v Poprade

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Na minútku do múzea, Podtatranské múzeum v Poprade

Poďte na minútku do múzea. V Podtatranskom múzeu v Poprade sa nachádza totiž jedinečný exponát. Pochádza z archeologického výskumu, ktorý v roku 1965 vo Veľkej Lomnici na lokalite Burchbrich vykonal prof. PhDr. Bohuslav Novotný, DrSc. so svojou  manželkou prof. PhDr. Máriou Novotnou, DrSc.

V tejto významnej lokalite boli preskúmané zvyšky výšinného opevneného sídliska – pravekého „mesta“ badenskej kultúry, datovaného približne medzi roky 3200 až 2800 pr. n. l. Medzi množstvom archeologických nálezov sa nachádzali desiatky miniatúrnych hlinených sošiek zvierat, o veľkosti asi 5 až 10 centimetrov. Tieto sošky sú zachované zväčša vo fragmentoch. Veľmi názorne dokumentujú a dokladajú, ktoré zvieratá – divé alebo domestikované – boli vtedajšiemu človeku známe.

Na minútku do múzea, Podtatranské múzeum v Poprade, história, pamiatky, kultúra, archeológia, informácie o Slovensku, regióny

Ukážka miniatúrnych sošiek zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade

Unikátne malé exponáty veľkej hodnoty

Medzi figúrkami boli identifikované prevažne ovce a kozy, no aj hovädzí dobytok, ošípané a pes. Z lovnej zveri je ľahko rozpoznateľný najmä kôň, jeleň, medveď a diviak. Určenie jednotlivých druhov zvierat je náročné. A to nielen z dôvodu ich čiastočného poškodenia a malých rozmerov. Prekážkou je totiž aj výrazná štylizácia, ktorá nie vždy umožňuje definovať druhové posúdenie fauny.

Neprehliadnite:
Na minútku do Podtatranského múzea v Poprade:
Šulchan Aruch – „záhadná kniha“ vydáva tajomstvá

Dohady a hypotézy

Účel výroby týchto sošiek len predpokladáme. Zdá sa, že išlo o náboženské výrobky, keď v rámci rituálov obetovali hlinenú verziu zvieraťa namiesto cenenej živej obety.

Na minútku do múzea, Podtatranské múzeum v Poprade, história, kultúra, pamiatky, regióny, archeológia, informácie o Slovensku

Miniatúra hlinenej zvieracej plastiky

Vyobrazená soška predstavuje akiste malé teliatko alebo býčka. Napriek tomu že jej chýbajú časti oboch ľavých nôh, tak nám táto 5 centimetrová hlinená soška zachovala tvorivého génia človeka spred 5000 rokov.
Pozvánka na minútku do múzea sa isto vyplatí. Zaujímavých a doposiaľ viacero nepoznaných faktov vás bezpochyby prekvapí a vráti v čase poriadne hlboko.

Úvodné foto: rekonštrukcia príbytku, kupolových pecí a opevnenia na Burchbrichu, na maľbe Mgr. art. Pavla Wavreka.

Viac na: www.muzeumpp.sk