Ľudovít Fulla a jeho letný motív “Spomienka na more” je Dielom mesiaca júl v Šarišskej galérii

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Fulla, Šarišská galéria, Prešov, Zátišie s mlynkom

Ľudovít Fulla – maliar, grafik, ilustrátor a pedagóg sa stal jedným z najvýraznejších slovenských umelcov výtvarného umenia 20. storočia. Dokázal vytvoriť uvoľnené, bohato farbene nasýtené kompozície pôsobiace na najhlbšie zložky duše. Zanechal rozsiahle dielo, v ktorom dominuje pocit krásy a mravnosti umenia. Život Ľudovíta Fullu sa vyvíjal na pomedzí dedinského, malomestského a mestského prostredia.

„Tvorba tohto umelca sa stala výslednicou zvláštnej súhry umeleckých i mimoumeleckých faktorov, času a prostredia, historického kontextu, osobnostných charakteristík, školenia aj pracovných ambícií, ľudského a tvorivého temperamentu, výtvarných lások i podnetov,”  Katarína Bajcurová, kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia.

Život a dielo

Narodil sa 27. februára 1902 v Ružomberku. Umelecké vzdelanie získal na Umelecko-priemyselnej škole v Prahe (1922 – 1927) a v „špeciálke“ prof. Františka Kyselu. Atmosféra Prahy mladému umelcovi poskytla možnosť oboznámiť sa so súčasnými tendenciami, ktoré si pozorne všímal a vzal si z nich poučenie. Vo svojej tvorbe uplatnil niekoľko z nich – fauvizmus, expresionizmus, kubizmus a i. Vyjadroval sa spôsobom kríženia rôznych postupov inšpirovaných ľudovým umením, detskou kresbou, stredovekým maliarstvom.

Fulla, Šarišská galéria, Prešov

Revúcka rodina, linorez, kolorovanie, 1927

Nevyjadroval sa k búrlivým témam doby, v ktorej žil, zachytil však priam snový svet a podobu slovenského kraja ako ideálneho miesta bez konfliktov. Aj preto ho český spisovateľ Milan Kundera priliehavo nazval – maliar šťastného sveta.

Neprehliadnite:
Kaleidoskop – vedecká hračka.
Kysucké múzeum vystavuje najväčšiu zbierku kaleidoskopov na Slovensku

Dielo a život maliara šťastného sveta

Keďže Ľudovít Fulla bol všestranným umelcom, nie je prekvapením, že v jeho tvorbe sa nachádzajú diela v grafickom prevedení. Jedným z nich je aj dielo Spomienka na more zo série grafických listov zo začiatku 60-tych rokov 20.storočia.

Šarišská galéria , Prešov

Spomienka na more, 1961

Kolorovaný grafický list prítomný v zbierkach Šarišskej galérie v Prešove je 132. výtlačok z celkového nákladu 200 kusov. K  sérii sa radia diela ako Vtáčia krajina, Toaleta, Černoška (1961). V graficky jednoduchšom zachytení motívu plachtiacich lodí na mori vyznieva kresliarska a grafická zručnosť Ľudovíta Fullu, ktorá si vyžaduje pevnú ruku. Pomocou jemnej línie abstrahoval motív lode a plachetnice do priam symbolickej roviny. Tvarovou štylizáciou a voľným, napriek tomu premysleným, usporiadaním tvarov vytvoril dielo zachytávajúce prchavosť okamihu letného pobytu pri mori. Pomocou farby, kolorovania, vniesol do čierno-bielej grafiky priam detskú hravosť a naivnosť. Aj tu sa uplatnil jeho cit a túžba po šťastnom svete plnom radostí z prežitých chvíľ.

Pripravené v spolupráci so Šarišskou galériou v Prešove.
Text: Mgr. A. Malíková
Úvodné foto: Zátišie s mlynkom, olej, 1972

Viac na: www.sarisskagaleria.sk