Emília Tuschl Závacká poskladala Črepiny spomienok na aktuálnej výstave v Krajskej galérii v Prešove


1536   -   1
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Krajská galéria v Prešove, Črepiny spomienok

Črepiny spomienok je názov aktuálnej výstavy v Krajskej galérii v Prešove. Košická výtvarníčka Emília Tuschl Závacká sa takto vracia do rodného Prešova. Doposiaľ sa svojou tvorbou predstavila na viacerých súkromných a kolektívnych výstavách doma a v zahraničí. Asi by bolo nosením dreva do lesa konšatovanie, že jej tvorba vždy vzbudzuje pozornosť. Najlepšie sa o tom treba presvedčiť osobne…

Keď chceme vyratúvať výstavné aktivity umelkyne, nemožno nespomenúť napríklad Humenné, Rimavskú Sobotu, Michalovce, Veľký Šariš, košické Múzeum Vojtecha Löfflera, Galériu umelcov Spiša, prešovské Átrium, u susedov Krosno a Jaslo.

Originálne postupy a techniky

Formou plošných i priestorových obrazov vytvorených kombinovanou technikou s použitím kovu, zrkadla či skla ponúka divákovi príležitosť na chvíľu ticha, filozofickú úvahu alebo meditáciu. Za jej originálne výtvarné techniky získala v roku 2012 na Medzinárodnom trienále Strieborný štvoruholník v Przemyśli Cenu predsedu Podkarpatského kraja a v roku 2016 na Medzinárodnej výstave maliarstva a sochárstva v Novom Sączi Cenu primátora. Jej práce sa nachádzajú v zbierkach v Prešove, Košiciach, Humennom, Bratislave, Miškovci, Užhorode, Przemyśli, Zürichu, v USA na Floride a v New Yorku. Dielo Emílie Závackej nám dovoľuje priam voyeursky dôverne nahliadnuť jej do súkromia.

 

Z histórie Galérie

Táto významná východoslovenská kultúrna inštitúcia bola založená v roku 1956. Patrí k najstarším regionálnym galériám na Slovensku. Výstavnú činnosť začala v roku 1957. Pôvodne sídlila v budove bývalého evanjelického kolégia (národná kultúrna pamiatka) v severnej časti hlavného námestia v Prešove. V roku 1981 získala dva pamiatkovo chránené objekty, bývalé meštianske domy (pôvodne gotické s renesančnými a barokovými prestavbami) v mestskej pamiatkovej rezervácii, rekonštruované pre potreby galérie, v polovici 80-tych rokov získala ďalšiu budovu v susedstve.

Neprehliadnite:

DEPOSIT Peter Rónai, Krajská galéria v Prešove
Peter Rónai otvoril DEPOSIT v Krajskej galérii v Prešove s podtitulom: MAKE LOVE, NOT WAR!

Bohatý zbierkový fond

Svoj zbierkový fond budovala galéria od základu vlastným výskumom a zberom, najmä nákupmi. V súčasnosti vlastní vyše 4200 maliarskych diel, kresieb, sôch a grafík z 15. – 20. storočia. Zameriava sa predovšetkým na severovýchodné Slovensko. Vyhľadáva, získava a odborne spracúva aj tvorbu výtvarníkov z celého východného Slovenska, významných predstaviteľov moderného slovenského výtvarného umenia i osobností spojených s regiónom. Zo zbierky staršieho umenia sú pozoruhodné kolekcie ikon zo 16. – 18. storočia. Najvzácnejšia je tempera na dreve zo 16. storočia – Svätý Michal Archanjel.

(Šarišská) Krajská Galéria v Prešove

Cesta za umením

Za zmienku stoja portréty z 18. – 19. storočia (vrátane kolekcie diel portrétistu stredoeurópskeho významu Jána Rombauera) a kolekcia diel prešovských maliarov z prelomu 19. a 20. storočia a z prvej polovice dvadsiateho storočia (Max Kurth, Ernest Rákoši, Július Törok, Jozef Bendík). Bohatá je najmä zbierka umenia druhej polovice 20. storočia systematicky doplňovaná aj dielami súčasných umelcov.
Medzi nich akiste patrí aj aktuálna výstava Emílie Tuschl Závackej
Črepiny spomienok.
V Malej výstavnej sieni ju môžete zhliadnuť do 2. októbra t.r.

Kurátor: PhDr. Miro Procházka

Text a foto: Krajská galéria v Prešove
Medzitulky: redakcia

Viac na: www.krajskagaleria.sk