Vo víre tanca sukňa nariasená…V lese. Prvá vernisáž je spojenie umenia lesa a veršov v SNM v Martine.


4223   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Prvá vernisáž v SNM po vynútenej prestávke V lese

Gusto Hegedüš je autor fotografickej výstavy a projektu s názvom „V lese“. Spolu s básňami svojho priateľa, básnika Ondreja Nagaja ju predstaví v Slovenskom národnom múzeu v Martine – Múzeu Andreja Kmeťa vo štvrtok 18. júna 2020 o 17.00 hod. Kurátorkou výstavy je Janka Kolláriková.

Vo svojej tvorbe pracuje Gustáv Hegedüš cieľavedome s témami, ktoré vychádzajú z jeho trvalého vzťahu k životnému prostrediu. Za posledné desaťročie to dokázal vo fotografických cykloch Voda ako obraz, Moje živly a Krajina Zem, prezentovaných na dvadsiatke autorských výstav po Slovensku.

Prvá vernisáž v SNM po vynútenej prestávke V lese

Básnik Ondrej Nagaj patrí k najvýznamnejším predstaviteľom živej slovenskej tvorby mimo hlavného mesta. Dovedna vydal vyše štyridsať zbierok pre dospelých a veršovaných kníh pre deti.

Neprehliadnite:
Numizmatika v našich zbierkach

Umelecké obrazy lesa spolu s poéziou básnika Ondreja Nagaja sa prihovárajú návštevníkom s vnímavým videním jeho príbehu v detailoch i celku. Fotograf v nich pretavuje inšpiráciu z lásky a úcty k lesu, ktorú dostal do vienka od svojich predkov. Ako priznáva, nachádza podnety v obraze lesa ako živej bytosti podľa knihy Tajný život stromov od nemeckého lesníka Petra Wohllebena.

Prianím autorov výstavy V lese je prispieť k vytvoreniu „nežnej platformy“ na diskusiu. „Čo môže každý z nás urobiť, aby sme les chránili a milovali tak ako ženu, matku, ktorá dáva večný život? Čo sa to robí s našimi lesmi, ako ich chránia a zveľaďujú lesní hospodári v symbióze so životným prostredím,“ pýtajú sa. Návštevníkom sa láskavo prihovárajú a odkazujú, aby Zem, les a život v nich milovali a chránili.

Výstava V lese bude v SNM – Múzeu Andreja Kmeťa v Martine prístupná do 30. augusta t.r.

www.snm.sk