Akvizície / 2010 – 2013 prezentácia uplynulých výsledkov činnosti Krajskej galérie v Prešove


1786   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Akvizície

Akvizície / 2010 – 2013 je názov aktuálnej výstavy, prezentujúcej výber z bohatej zbierky akvizícií Krajskej galérie v Prešove za obdobie rokov 2010 – 2013. Galérii sa podarilo obohatiť zbierkový fond o 167 diel 18 autorov. Výstava je zameraná na prezentáciu súboru nadobudnutých diel v užšom výbere zachytávajúcom rôznorodosť žánrov umenia v priebehu niekoľkých desiatok rokov. Nahliadnime spolu do tamojšej bohatej zbierky vzácnych umeleckých diel…

„Novinky“ z depozitára ponúkajú pohľad nielen na formovanie samotného umenia, ale aj prehľad o spôsobe a prioritách nadobúdania diel do zbierkového fondu Galérie. Zbierkový fond budovala inštitúcia systematicky od základu vlastným odborným výskumom a zberom umeleckých diel. Diela do svojho majetku získavala nákupmi od autorov, súkromných majiteľov, formou dedikácií, výnimočne aj administratívnymi prevodmi. Vo svojej podstate sa zameriava predovšetkým na oblasť východného Slovenska, no vyhľadáva, získava a odborne spracúva aj tvorbu výtvarníkov z celého územia Slovenska, sporadicky aj diela zahraničných autorov.

Hlboko v histórii umenia

Mimoriadne hodnotnou je zbierka ikon a drevorezieb od 15. storočia. Avšak nadobúdanie staršieho umenia je ojedinelé a vo svojej podstate odkázané skôr na dary od autorov. O tom svedčí aj úspech v akvizičnej činnosti Galérie v rámci aktuálnej výstavy. Pred 10 rokmi sa galérii podarilo získať do zbierkového fondu výnimočné dielo, ikonu Sv. Jána Krstiteľa zo 17. stor. od neznámeho ikonopiscu. Vzhľadom na jedinečnosť nielen po kultúrno-historickej, ale aj kvalitatívnej stránke, bolo dielo zaradené do súboru ikon prezentovaných v rámci dlhodobo pripravovanej stálej expozície Krajskej galérie v Prešove, pod názvom Sakrálne umenie 15. – 19. storočia.

akvizície

Umenie je získať kvalitné umenie

Najväčšiu akvizíciu galéria zaznamenala v roku 2012. Tvorí ju súbor výtvarných diel od jednej zo zakladateľských osobností slovenskej scénografie Martina Brezinu a jeho syna Slavomíra Brezinu, akademického maliara, kresliara, monumentalistu. Ide o 79 diel, ktoré boli darované galérii rodinou Brezinovcov, v zastúpení už spomenutého Slava Brezinu. Súčasná výstava ponúka iba menšiu ukážku tvorby oboch autorov, vzhľadom na počet nadobudnutých zbierok a obmedzený výstavný priestor. Súbornú prehliadku výtvarnej tvorby rodiny „Brezinovcov“ si mohla verejnosť pozrieť v Krajskej galérii v roku 2014  pod názvom Tri generácie, kde sa okrem otca a syna prezentovala aj dcéra Slavomíra, Slávka Brezinová.

Neprehliadnite:

Ján Zoričák
Sklársky mág Ján Zoričák opäť na Slovensku – HEIMAT ako ozvena z vesmíru v sklenenej plastike

Súčasť slovenského kultúrneho dedičstva

Plynulú a nepretržitú kontinuitu v koncepcii nadobúdania zbierok, prerušili počas celej histórie Galérie, len roky 1998 – 1999 a  2007 – 2009. Od roku 2010 sa opätovne podarilo Galérii nadviazať na „tradíciu“ v procese získavania nových prírastkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť slovenského kultúrneho dedičstva. Počas uplynulých rokov sa fond zbierok rozrástol o 406 umeleckých diel z oblasti maľby, kresby, grafiky, plastiky a fotografie.
C
ieľom Krajskej galérie v Prešove je obohatiť zbierkový fond dielami výnimočnej kvality a významu s ohľadom na celý východoslovenský región. 

akvizície

Túto zaujímavú sondu do uplynulých rokov akvizície Krajskej galérie v Prešove si môžete pozrieť do 26. 3. 2023.

Kurátorky výstavy: Mgr. A. Chovancová a Mgr. A. Derfiňáková
Medzititulky: redakcia
Text a foto: KGP
Ilustračné foto: pixabay

Viac na: www.krajskagaleria.sk