Andrej Doboš: Rybičky – dielo mesiaca september ako súbor grafických diel od drevorezov až po litografiu

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
dielo mesiaca Krajská Galéria v Prešove

Andrej Doboš – autor litografie Rybičky – sa narodil v roku 1911 v zemplínskej obci Novosad pri Trebišove do roľníckej rodiny. Už ako 15-ročný absolvoval Súkromnú školu kreslenia a maľby pod vedením prof. Vojtecha Erdélyiho v Užhorode (1926 – 1930). To bol len začiatok získavania vedomostí z oblastí iných kultúr. Vzdelanie získal nielen na Slovensku a Ukrajine, ale aj v Maďarsku a Česku.

Od začiatku bol však spätý s východným Slovenskom. Svedčí o tom aj jeho 50-ročné pôsobenie v Košiciach, v meste bohatom na spoločenský život v kruhu umelcov. Toto obdobie výstižne charakterizuje umenovedkyňa Kapsová: „Žánrové rozpätie Dobošovej tvorby zahŕňa portréty, autoportréty, žánrové zátišia, významná je krajinomaľba, figurálna maľba a od šesťdesiatych rokov aj grafika.“

Autorova tvorba to nie sú iba Rybičky

V Dobošovej tvorbe zastáva grafický prejav významné miesto. Opäť umenovedkyňa Kapsová: „Ako tvorbu s najväčším ohlasom ju hodnotili všetci zástupcovia teórie i výtvarnej kritiky, ktorí s umelcom spolupracovali a ktorí sa jeho prácou zaoberali na platforme kurátorskej činnosti, autorstva katalógov alebo ohlasov v odbornej tlači (Jiří Valoch, Tomáš Štrauss, Ľudovít Petránsky, Jana Bodnárová, Gabriela Haščáková-Vizdalová).“ Doboš sa intenzívnejšie začal zaoberať grafikou v 60-tych rokoch. Bolo to jednak pod vplyvom jeho zvýšeného záujmu o experimentovanie v danej oblasti ako aj skúseností získané z ciest po zahraničí (Rakúsko, Taliansko, Francúzsko, Holandsko, Belgicko, Spojené štáty). Dobošov záujem o grafické prevedenie vyústil do prenikania tendencií nielen z grafických médií, predovšetkým však z maliarskych, ktoré mu boli blízke – informel, akčná maľba, gestická maľba a i.

Rybičky, Krajská galéria v Prešove

Foto: Stanislav Veselovský

Bohatý zbierkový fond

V zbierkovom fonde Krajskej galérie v Prešove sa od Andreja Doboša nachádza štyridsaťpäť grafických diel od drevorezov až po litografiu. V jednotlivých dielach využíva spontánne gesto, ktoré je v kontraste so surovou grafickou linkou. Litografia  Rybičky z roku 1965 sa odlišuje od jeho typicky figurálne ladených motívov so zvýraznenou obsahovou štruktúrou zo 70-tych rokov. Je akýmsi zachytením zážitkov autora a možným vyjadrením toku života. Autor na zachytenie pohybu rýb využíva pozdĺžny formát ako symbol toku rieky, v ktorom v rámci štylizácie umiestňuje jednotlivé rybičky rôznych tvarov. Ukladaním jednotlivých plôch modeluje tvary týchto malých vodných živočíchov, ktoré v divákovi vytvárajú dojem pohybu aj napriek farebnej redukcii.

Neprehliadnite:Interiéry, Prebudená minulosť
Interiéry ako prierezová výstava naprieč 20. storočím v interiéri Krajskej galérie v Prešove

Geometria v ríši zvierat

Vďaka tejto štylizácii Doboš ukázal možnosti práce s geometrickými tvarmi v ríši zvierat. Motív rybičiek však ostáva nielen v čierno-bielej verzii, ale je posunutý aj do farebne bohatšieho diela s názvom Farebné rybičky z toho istého roku. Autor tu modeluje obdobný motív v identickom formáte pomocou farby, čo je dôkazom jeho kontinuálneho pôsobenia na poli maliarskej a grafickej tvorby.
Celoživotná tvorba Andreja Doboša, či už ide o maliarske alebo grafické diela, je bohatá a vyjadruje autorovu chuť tvoriť a objavovať. 

Základné údaje o diele mesiaca september ´22 – Rybičky:
rok vzniku 1965, litografia, biely papier, 25 x 64 cm

Text: Mgr. Alžbeta Malíková
Medzititulky: redakcia
Foto: Stanislav Veselovský

Viac na: www.krajskagaleria.sk