Letné nebo nad nami a pohľad mladých do nekonečna! Alebo 17. ročník astronomickej olympiády


273   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
nočná obloha

Letné nebo nad našimi hlavami a jeho nočná verzia plná trblietavých hviezd. To sa stáva najkrajšou kulisou nekonečných letných večerov a nocí pod hviezdami. Vari každého pohľad do nekonečna prinúti zamyslieť sa nad nekonečnom v nás a nás v nekonečnom vesmíre… A taká bola aj nedávna súťažná výzva pre mladých nadšencov – astronómov.

Stalo sa už zažitou tradíciou, že začiatkom februára sa pod záštitou Slovenskej astronomickej spoločnosti (SAS) pri SAV – ako každoročne – otvoril ďalší ročník Astronomickej olympiády (AO) na Slovensku. Tohto roku však došlo k organizačnej zmene, nakoľko vyhlasovateľom AO sa stala Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove. SÚH na tomto projekte úzko spolupracuje so SAS pri SAV. Výsledky sú dnes už známe a verejnosti dostupné.

Nekonečné svety sú výzvou pre budúce generácie…

Ďalší priebeh olympiády už pokračoval rutinným spôsobom. Veď tohto roku si do kalendára organizátori zapísali už 17. ročník AO. Študenti zaslali riešenia úloh prvého kola do 17. apríla a do finálového kola boli pozvaní všetci úspešní riešitelia prvého kola. Teda tí, ktorí získali minimálne polovicu maximálneho počtu bodov. Nás veľmi potešilo, že tohto roku sme zaznamenali zvýšený záujem o astronómiu zo strany študentov.

Letné nebo a záujem o poznanie neznámych svetov

A čo je prekvapivé, do finále AO sa dostali aj 4 študentky. Nie je známe, čo spôsobilo tento potešiteľný trend, no dá sa povedať, že aj vo verejnosti sa astronómia skloňuje častejšie ako pred pár rokmi. A dôvody by sa našli. Veď okolo Slnka obieha nový Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba, dozrel čas na návrat astronautov na Mesiac, uvažuje sa o trvalej základni na Mesiaci a reálnejšia sa javí aj možnosť vyslať ľudí na Mars. Astronómia sa tak dostáva do popredia v rámci prírodných vied a naši študenti sú jej propagátormi.

Letné nebo, ďalekohľad

Ďalekohľad, s ktorým sa riešila praktická úloha

Finálové kolo v hurbanovskej hvezdárni

Očakávané finálové kolo 17. ročníka AO na Slovensku sa konalo v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove v dňoch 16. a 17. mája 2023. Študenti riešili 4 teoretické príklady, úlohu z dátovej analýzy a 2 praktické úlohy v planetáriu. Tohto roku sa kládol dôraz na praktické znalosti a skúsenosti pri pozorovaní ďalekohľadom, nakoľko na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky (IOAA) sa za praktické úlohy prideľuje významný počet bodov.

Rozhodnutie odborníkov

Riešenia študentov potom do neskorých nočných hodín vyhodnocovala komisia v zložení: predseda Mgr. Marián Vidovenec – generálny riaditeľ SÚH v Hurbanove, Mgr. Eduard Koči, Mgr. Peter Dolinský, RNDr. Mária Hricová Bartolomejová, Radovan Lascsák, RNDr. Svetozár Štefeček a RNDr. Ladislav Hric, CSc. Napriek značnej zložitosti tohtoročných úloh sa väčšia časť študentov kvalifikovala medzi úspešných riešiteľov (ich menoslov bude uverejnený v časopise Kozmos). Príležitosť zúčastniť sa IOAA tohto roku prvýkrát dostal aj náhradník ako šiesty v poradí, nakoľko Patrik Prítrský sa z účasti na IOAA odhlásil.

Neprehliadnite:

Ja sa prebijem, M.R. Štefánik
Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel!
Odkaz M. R. Štefánika súčasníkom je vždy veľkou výzvou

Motivácia je cesta ku hviezdam…

Všetci úspešní riešitelia si mohli vybrať z hodnotných kníh. Prví traja z nich dostali od generálneho riaditeľa SÚH veľmi kvalitné astronomické ďalekohľady; na takéto hodnotné pomôcky pre mladých astronómov sa po minulé roky nedalo ani pomyslieť. Prví piati už tradične postupujú na IOAA, ktorá sa bude tohto roku konať v Poľsku od 10. do 20. augusta 2023.

Letné nebo

Úspešní riešitelia finálového kola AO za rok 2023 spolu s organizátormi súťaže. Zľava: Drahoslava Výbochová, Marián Vidovenec, generálny riaditeľ SÚH v Hurbanove, Eduard Koči, Filip Závadský, Ivana Varsányiová, Botond Maté Marosi, Marek Baňárek, Terézia Hanáková, Mário Tlamka, Lukáš Hudák, Patrik Prítrský a Ondrej Juhás.

Účastníci IOAA navyše dostali od SÚH voľný vstup na Zraz mladých astronómov Slovenska (ZMAS), na ktorom sa pre nich uskutoční aj prípravný seminár. Tohto roku bude aj slovenská výprava na IOAA rozšírená o dvoch „pozorovateľov“, ktorých úlohou bude pomáhať vedúcemu výpravy a zapájať sa do diskusií s členmi medzinárodného výboru IOAA.

letné nebo

Po horúcom dni vychádza Mesiac, aby dotvoril nočné letné nebo nad nami…

Veľa šťastia na ceste poznania!

Našim mladým nadšencom a študentom želáme, aby dosiahli slušné výsledky aj v nadchádzajúcej medzinárodnej konkurencii a prispeli tak k úspechu celej našej výpravy. Príklady a všetky potrebné informácie sú aj naďalej publikované na stránke AO, ktorá je už tradične zriadená v rámci SAS a študenti ju dobre poznajú. Link na ňu je uverejnený na stránke SÚH. Článok aj s menným zoznamom víťazov súťaže bude uverejnený aj v časopise Kozmos.

Text: RNDr. Ladislav Hric, CSc., predseda AO na Slovensku a RNDr. Mária Hricová Bartolomejová, členka výboru AO
Foto: Radovan Lascsák (SÚH), pixabay a archív redakcie           

Viac na: www.suh.sk