KOZMOS je populárno-vedecký časopis, ktorý otvára verejnosti na Slovensku okná vesmíru dokorán

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
kozmos

KOZMOS je populárno-vedecký časopis vydávaný Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove. Prináša novinky, širšie informácie a analýzy predovšetkým z astronómie, astrofyziky, kozmológie, časticovej fyziky, kozmonautiky či výskumu Slnka. Čoraz viac prináša aj informácie z prírodných a technických vied, ekológie, klimatickej zmeny, globálnych problémov.

Vermí i noví čitatelia v ňom tradične nachádzajú nielen podrobný a vysoko profesionálny pozorovateľský servis (Obloha), reportáže, rozhovory s osobnosťami z mnohých vedeckých odvetví, ale aj bohatý obrazový materiál z astronomických súťaží (Astrofoto, Svieťme si na cestu… nie na hviezdy. Cena Jindřicha Zemana za astrofotografiu). Je aj akýmsi zrkadlom nielen amatérskej, ale aj profesionálnej slovenskej astronómie. Tradične sa venuje astronomickým olympiádam s účasťou slovenských stredoškolákov.

KOZMOS časopis SÚ H Hurbanovo

Polstoročie a slovenský Kozmos

KOZMOS sa stal za 52 rokov svojej existencie legendou, aj vďaka svojej prílohe, ktorá poskytuje unikátny súhrn svetových poznatkov z astronómie a príbuzných odborov. Ide o známu Žeň objevů, ktorú v súčasnosti píšu nestarnúci Jiří Grygar a David Ondřich. Prvé číslo časopisu KOZMOS su vyšlo v marci 1970 na 36 stranách (na obr.), od roku 1971 vychádza ako dvojmesačník.

KOZMOS časopis, SÚH

Od roku 1980 má farebnú obálku a farebné prílohy, od čísla 4/2011 je plnofarebný. Kozmos momentálne vychádza na 56 stranách + 12 stranách prílohy Žeň objevů. Kozmos si je možné predplatiť (2022) v tlačenej forme (21 €) aj elektronicky (18 €). Kozmos je možné zakúpiť vo vybraných stánkoch a na väčšine hvezdární (cena jedného čísla je 4 €). Vďaka dobrej spolupráci s HISKU (Historická skupina České astronomické společnosti) je záujemcom k dispozícii digitálny archív Kozmosu.

Neprehliadnite:

Astro foto súťaž SÚHSvieťme si na cestu… nie na hviezdy.
Aj nočné životné prostredie má svoje pravidlá… ako astrofotosúťaž SÚH

 
Redakčná rada (2022): predseda doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.; členovia RNDr. Ivan Dorotovič, CSc., Mgr. Ladislav Druga, doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., RNDr. Drahomír Chochol, DrSc., doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD., RNDr. Jozef Kováč, PhD., RNDr. Roman Nagy, PhD., Mgr. Anna Pribullová, PhD., RNDr. Pavol Rapavý, RNDr. Ján Rybák, CSc.

KOZMOS časopis, SÚH
Predsedovia red. rady:
1970 – 1976 RNDr. Ľudmila Pajdušáková, CSc.
1976 – 1977 Ing. Štefan Knoška, CSc.
1977 – 1983 RNDr. Anton Hajduk, CSc.
1984 – 1985 Ing. Štefan Knoška, CSc.
1987 – 1987 Otília Pavlíková
1989 – 1993 RNDr. Ján Štohl, DrSc.
1993 – 1999 RNDr. Vojtech Rušin, CSc.
1999 – 2016 RNDr. Milan Rybanský, DrSc.
2017 –          doc. RNDr. Ján, Svoreň, DrSc. 

Šéfredaktori: Martin Brezina (1970 – 1976), Tatiana Fabini (1977 – 1989), Eugen Gindl (1989 – 2021), Michal Ač (od novembra 2021).

Sídlo redakcie: Konventná 19, 811 03  Bratislava, e-mail: kozmos@nextra.sk. Od roku 2023 bude redakcia sídliť v hurbanovskej hvezdárni.

Text a foto: SÚH v Hurbanove
Viac na: www.suh.sk